Loading

Društveno odgovorno poslovanje Ekonomist/ica - 2. razred

PROJEKTNI ZADATAK

Dragi učenici, pred vama je projektni zadatak koji će se vrednovati. Pažljivo pročitajte upute i proučite tablicu za vrednovanje. Ovaj projektni zadatak možete raditi u paru, ali prije početka rada trebate javiti predmetnom nastavniku koji učenici rade zajedno.

PRISJETIMO SE!

Prisjetimo se da smo u nastavnom predmetu Društveno odgovorno poslovanje govorili o sljedećim cjelinama (s naglaskom na pojedine teme unutar cjelina):

 1. Pojmovnom određenju DOP-a i dionicima koji su u interakciji
 2. Razvoju DOP-a, koncepcijama i trobilančnom pristupu DOP-u
 3. Odnosu DOP-a i radne okoline s naglaskom na zaštitu prava na radnom mjestu, slobodu udruživanja i socijalni dijalog, etički kodeks u poslovanju, odgovornost pri vođenju ljudskih potencijala u poslovnoj organizaciji te neprimjerene oblike ponašanja (neisplata plaća, mobbing, zapošljavanje i napredovanje preko veze, sukob interesa)
 4. Odnosu DOP-a i održivog razvoja s naglaskom na važnost recikliranja, energetsku učinkovitost te ulogu poslovnih organizacija u sustavu upravljanja okolišem (npr. ekodizajn, ekooznačavanje i sl.)
 5. Odnosu DOP-a i lokalne zajednice s naglaskom na načine udruživanja pojedinaca u zajednici, važnost filantropije i volonterstva u funkciji jačanja socijalnog kapitala, sponzoriranju i donacijama te odnosima s javnošću i marketingu za opće dobro
 6. Odnosu DOP-a i tržišta s naglaskom na odgovornost prema potrošačima, važnosti zaštite potrošača kroz različite organizacije, konzumerizam, upravljanje odnosima s dobavljačima te antikorupciju kao oblik neetičnog i nelegalnog ponašanja
projektni zadatak

Vaš zadatak je sljedeći:

 • Samostalno odaberite jednu od prethodno spomenutih tema koje smo obrađivali koja je vama najzanimljivija te smatrate kako bi vaši vršnjaci trebali ponešto znati o toj temi
 • Cilj zadatka je da istražite odabranu temu i objasnite zašto ste ju odabrali i u čemu se očituje njezina važnost kako za neku organizaciju, tako i za pojedinca
 • Predložite i opišite načine kako bi vi proveli edukacije mladih o toj temi na njima zanimljiv način
 • Predložite poslovne organizacije koje bi pokušali aktivirati kao donatore ili sponzore - obrazložite odgovor
 • U zaključku predložite načine kako pokrenuti mlade u okruženju (npr. drugim srednjim školama, osnovnim školama) da se uključe u vaš program edukacije o odabranoj temi

Prije početka rada pogledajte tablicu za vrednovanje projektnog zadatka kojega izrađujete u wordu.

sretno u radu!
Created By
Sanja Arambašić
Appreciate

Credits:

Created with images by Jonas Jacobsson - "www.jonasjacobsson.co" • Icons8 Team - "Creative team"