Stille week 9 t/M 12 april vespers Open Haven 19.00 uur

Voorafgaand aan de drie dagen van Pasen zijn er in de stille week vier vespers. In korte ingetogen avondgebeden bereiden we ons voor op de gang van Jesus, een weg van kruis en opstanding, die ook onze weg kan worden.

Er is een doorgaande lezing uit Exodus 12 en 13: de eerste Pesachmaaltijd en de belofte van bevrijding. En een lezing uit het Evangelie naar Mattheus over Jezus' viering van het Pesachmaal, zijn worsteling in Getsemane en zijn gevangenneming.

Kruiswegstatie Sieger Koder

We kijken naar de afbeeldingen van de kruiswegstatie van Sieger Koder, halteplaatsen waarin de weg van Jesus verbonden wordt met ons leven, hier en nu.

Welkom in de Open Haven bij de vespers en vieringen op weg naar Pasen. Meer info: www.pgos.nl/activiteiten

Created By
Protestantse Gemeente Oost Souburg
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.