Loading

Ricard Ramon Investigador de pedagogies visuals i accions artístiques educatives

Sóc professor d'educació artística a la Facultat de Magisteri de la Universitat de València, investigador especialista en cultura visual, educació artística i les estètiques de la cultura popular i els entorns visuals. També sóc artista visual i escriptor. Com a investigador forme part del grup de recerca de la Universitat de València: CREARI, grup d'investigació en pedagogies culturals i de l'Institut de Creativitat i Innovacions Educatives de la mateixa universitat. Sóc codirector del postgrau de la Universitat de València Expert Universitari en Falles i Creativitat. En el passat, vaig ser professor d'educació secundària durant onze anys de la meua vida i becari d'investigació i gestió museogràfica a la Xarxa de Museus de la Diputació de València i al Museu Nacional de Ceràmica González Martí, durant quasi tres anys.

Com a escriptor de ficció, he publicat la novel·la La dansa de les margarides. Com a artista visual, la meua obra pictòrica, està basada especialment en la pintura acrílica i la incorporació de la imatge figurativa a partir de transferències de tinta pigmentada. També sóc un apassionat de la imatge i especialment de la fotografia analògica. Tot això ho incorpore de forma habitual a la meua tasca com a investigador de la cultura visual. Com a investigador visual, pots consultar la web en castellà culturavisual.cc, també pots tafanejar a Les filosofies del visible, que no sé molt bé com definir: filosofiesdelvisible.cat

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.