คำเป็น คำตาย พบได้ในสวนบ้านเรา (ม.2)

ชมสวนสมุนไพรหาคำเป็น คำตายมาแบ่งปัน

ใครจะเจอก่อนกันเอ่ย 555

นี่เป็นหรือตายน้อออออ!!!

ตรงนี้ก็น่าสนใจ

ไปต่อกันเลยดีกว่าจ้าาาาา

มันไม่ใช่เรื่องง่าย เบยยยยย
นั่งก็แล้ว. ยืนก็แล้ว เอาละซิ!!!
แถวนี้น่าจะมีคำตอบ มากมาย555
ชมดง คงความงามตามธรรมชาติ
หาให้ดี ใครตาไวรับไปเต็มๆ
ศาลานี้ก็มีความรู้นะคะ
สรุปละนะ ซ้ำกับใครมั้ย
หากไม่ซ้ำรับคะแนนพิเศษจ้าาา
เอาล่ะ ยกมือ คือ มันซำ้ๆๆๆ ตายแล้วววว
แบ่งปันเพื่อนๆกันจ้าาาาา

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.