Logo Design: ZeurNiet! a tonda production

Het volgende plaatje bevat mijn schetswerk.

Schets (links): Ik heb gekozen voor een design met een boom, omdat het koor een eenheid is. Zoals u kunt zien in de schets zijn de takken van de boom zo vormgegeven dat het allemaal mensen zijn die verbonden zijn.

Schets (midden): In deze schets heb ik voor de muzieknoot gekozen. Dit heb ik gedaan omdat het koor muziek produceert. Verder heb ik de muzieknoot verbonden met mensen: in dit geval het koor.

Schets (rechts): In deze schets heb ik een persoon gemaakt met engelvleugels. Dit heb ik gedaan, omdat dit het eerste idee was dat in mijn hoofd opkwam toen ik de site ZeurNiet.net bezochte: dit beeld de vrijheid en schoonheid van dit koor.

Kleurvlakken: Zwart

Paars

Bordeaux Paars

Wit

Definitieve schetsen logo ZeurNiet!

Ik heb voor dit lettertype gekozen, omdat dit lettertype goed bij de tekeningen zelf past: het lettertype is net zo dik en net zo vloeiend.

Uiteindelijke Logo:

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.