Loading

Handicamp 2017 Camping starnbosch, Dalfsen

De spanning straalt van Frank Sanders van Wheelchairmafia af. Bestuurslid Jean-Luc ziet er de lol wel van in.

Of ik wel goed bij mijn hoofd ben? Vraag dat straks nog maar eens!

Intussen zit het publiek in grote spanning.

In de touwen.

En omhoog.

Hoe hoog?

Heel hoog.

Vliegen!

Kijk met één hand!

Bijna beneden.

En ...down.

Hulp genoeg.

In de stoel en met vlag.

Na een korte toespraak van zowel voorzitter Richard Hoogenboom als van Frank Sanders volgt er een spetterend spectaculaire opening.

Wheely!

Er wordt heel wat bijgepraat.

De sponsorende bedrijven zijn er gelukkig ook.

Een buitje hoort erbij.

Rolf moet toch even de hond aaien
Met z'n allen schuilen. Best gezellig.

Jong èn oud tokkelen er vrolijk op los.

Ben je nou helemaal tachtig?
En ook weer veilig beneden.

Hoe trots kun je naar je man kijken.

Bram, met hoogtevrees, waagt hert er ook op. Geslaagd. Topper!

Een huifkartocht mét rolstoel en al in de huifkarren van Het Belzenspan.

Hoe mooi
In een rijtuigie, in een rijtuigie, en maar schommelen en maar kijken naar de kont van het paard
Waar kom je dit nog tegen
Wat zijn ze lief
Een geweldig buffet én een verrassing voor Rolf en bloemen voor Will. 25 jaar Handicamp is natuurlijk ook niet niets!

Een laatste woord bij de brunch, die ook al weer zo prima was verzorgd.

De familie Vink, die niet zag dat er een foto werd gemaakt 😜

En nog een paar foto's om het af te leren.

Op naar Handicamp 2018 op 25, 26 en 27 mei 2018. Hou de website van handicamp in de gaten.

Created By
Dick Slob
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.