Kako postati novac

Gary Douglas (osnivač Access Consiousnessa®)

izvorno je kanalizirao radnu knjigu pod nazivom KAKO POSTATI NOVAC, kako bi vam dao više lakoće i jasnoće s novcem. U knjizi su detaljno objašnjeni jednostavni koraci prema dobivanju jasnoće oko novca i kako početi imati VIŠE! Što ako je novac samo sredstvo za mijenjanje svijeta?

Sasvim je svejedno da li imate jedan dolar ili milijun dolara, problemi s novcem su svakome teški. Znam da nam je ovo jako teško shvatiti ako trenutno nemamo puno novca, i živimo u uvjerenju da kada bismo ga imali to bi riješilo sve naše probleme. DA LI BI NOVAC RIJEŠIO SVAKI VAŠ PROBLEM?

Da li je stvar u novcu ili nečem drugom?

Radna knjiga KAKO POSTATI NOVAC prepuna je korisnih informacija i konkretnih tehnika koje vas vode prema tome da budete novac. Možete ju naručiti na email: snjezana.gott@gmail.com

"Što jeste, što biste imali, morate BITI. To što nemate u sebi uopće ne možete imati. Ako novac vidite izvan sebe kao bića, nikada ga nećete imati i iz vašeg gledišta nikada vam neće biti dovoljno." - radna knjiga KAKO POSTATI NOVAC

Da li ste spremni BITI surovo iskreni prema sebi i otkriti koja sve gledišta imate o novcu? Svaka točka gledišta koju imate o novcu kreirala je upravo ovu ovu situaciju koju imate trenutno. Da li je SADA vrijeme da počnete kreirati drugačiju realnost?

Online Webinar KAKO POSTATI NOVAC

POČETAK: 23.01.2017. (ponedjeljak)

nastavlja se svaki idući ponedjeljak (30.01.; 06.02......22.06.;29.06.), sveukupno 23 webinara do kraja šestog mjeseca

KAKO SE UKLJUČITI:

-svaki ponedjeljak od 19:00 sati (trajanje oko 3 sata)

-ako se uključujete pojedinačno, cijena je 150 kn (20 eur)

-ako sudjelujete cijeli mjesec (4 puta), cijena je 300 kn (40 eur)

-ako plaćate sve odjednom ( 6 x 40 eur = 240 eur)

PLAĆATE SAMO 180 EUR

Vi možete birati dinamiku plaćanja, kako vama najviše odgovara.

Ako plaćate sve odjednom do 20.01.2017. dobijate BESPLATNO:

1 SOP tretman na daljinu (njegova cijena je 100 eur)

1 x mjesečno coaching u trajanju od pola sata (6 x 50 eur)

SADA U 01. MJESECU SVI IMATE MOGUĆNOST DA ZA SAMO 20 EUR PRISUSTVUJETE 2 PUTA WEBINARU

1 plaćate, a drugi je GRATIS

Nakon toga možete odlučiti da li ćete nastaviti dalje ili ne.

Svaki puta ćemo prolaziti zajedno kroz radnu knjigu KAKO POSTATI NOVAC, autora Gary Douglasa, kreatora Access Consciousnessa.

Da li ste spremni imati drugačije mogućnosti s novcem?

Dobit ćete audio snimku webinara i najnovije pisane procese.

Svi polaznici će biti uključeni u zatvorenu grupu na facebooku gdje ćete moći dijeliti svoja iskustva i postavljati pitanja.

Voditelj: Snježana Gottstein

Access Consciousness® Certified Facilitator

Tel: +385 95 919 8959

email: snjezana.gott@gmail.com

web: http://www.snjezanagottstein.com

Prijaviti se možete na email: snjezana.gott@gmail.com

Created By
Snježana Gottstein
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.