USA

Willis Tower wcześniej nosił nazwę Sears Tower. Najwyższy budynek w Chicago. Do 1973 roku był najwyższym budynkiem na świecie. Obecnie jest najwyższym budynkiem w Stanach Zjednoczonych i piątą najwyższą budowlą na świecie. Ma 108 pięter i 442 metry wysokści.

W 1974 roku na 103 piętrze wieżowca uruchomiono platformę widokową (Skydeck) będącą jedną z największych atrakcji turystycznych Chicago.

John Hancock Center 100 piętrowy wieżowiec wybudowany w 1968 roku. Na 95 piętrze usytuowano restaurację z widokiem na "Złote Wybrzeże".

Panorama miasta zrestauracji
Siostry
Architektura
Created By
Władysława Kułaga
Appreciate

Credits:

W. Kulaga D. Harkabuzik

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.