Loading

De Es Nieuwsbrief 10 januari 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),

Deze week hebben we het jaar 2020 met elkaar geopend met nieuwjaarswensen en ‘rolletjes’ met slagroom. Wat 2020 ons gaat brengen is deels heel duidelijk, maar ook nog heel verrassend. Nog een half jaar en dan zal Roel als directeur afscheid nemen van zijn twee scholen. De vacature van directeur moet uiteraard ingevuld worden. Daar is het bestuur samen met de medezeggenschapsraden van zowel de Es als de Jan Barbierschool over in gesprek. Kortom hoe het rolletje uiteindelijk uitgevouwen eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Uiteraard zullen we iedereen op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Met het thematisch onderwijs hebben we deze week een start gemaakt met 'Charlie and the chocolate factory'... Een thema over Engeland, chocolade, machines en fabrieken, Engelse gewoontes en natuurlijk ook de kracht van verbeelding. Fantastisch om te zien wat een 'golden ticket' te weeg kan brengen. U krijgt thuis vast regelmatig een update over de filmfragmenten en waar er in de groep over gewerkt wordt. We merken ook dat het thematisch onderwijs echt leeft bij de leerlingen. Het is prettig om gedurende een periode van vijf / zes weken met eenzelfde onderwerp bezig te zijn.

Op de deur van mijn kantoor kreeg ik afgelopen week al een advies: 'If I were a headmaster, I would get rid of the history teacher and get a chocolate teacher instead!'. Een uitspraak uit het boek 'the history of chocolate, Roald Dahl's Cookbook'. In de komende periode gaan we weer voorzichtig beginnen met de planning van het nieuwe schooljaar, dus ik zal dit advies voorzichtig meenemen. Het tekent in ieder geval ook de beleving van leerkrachten en het feit dat de diverse thema's ook bij hen leven. Het kan ook alleen het onderwerp 'chocolade' zijn trouwens...

Duidelijk advies voor schooljaar 2020/2021

Komende week is een prachtige week! Naast een OR/MR vergadering wordt een deel van het team ook bijgespijkerd op het vlak van eerste hulp en brandontruiming. Op woensdag is er een schoonmaakavond om de school weer spik en span te maken voor ons Open Huis op vrijdag. In deze nieuwsbrief meer over deze schoonmaakavond en ons Open Huis. Laten we ervan uitgaan dat vrijdag de 17e januari weer veel nieuwe ouders de Es weten te vinden.

Iedereen een goed weekend toegewenst,

Robbert Flim en Roel Roelofs

In deze nieuwsbrief:

  • Open Huis
  • Toetsperiode
  • Schoolschoonmaak
  • Nieuws van de TSO
  • Foto-collage Charly and the chocolate factory
vrijdag 17 januari 2020

OPEN HUIS

Volgende week vrijdag 17 januari houden we op de Es een Open Huis. Deze dag staan de deuren van onze school van 8.00u tot 20.00u open en zijn nieuwe, geïnteresseerde ouders van harte welkom. We willen deze dag graag het onderwijs in alle groepen aan hen laten zien. Uiteraard willen we dat het liefst laten zien in een school waar ook leerlingen aanwezig zijn. Op deze wijze hopen we dat ouders voor het onderwijs aan de Es gaan kiezen.

Kent u ouders die wellicht geïnteresseerd zijn in onze school, wilt u hen dan attenderen op ons open huis?

VRIJDAGMIDDAG EXTRA SCHOOL

’s Morgens is er regulier school. ’s Middags mag uw zoon/dochter op school komen op vrijwillige basis. Uw kind kan zich daarvoor aanmelden voor twee lesblokken: 13.00 – 15.00 uur en 15.00-17.00 uur. Uiteraard mogen leerlingen ook beide blokken op school blijven. Kinderen die op school blijven kunnen tussen de middag kosteloos overblijven en zullen alleen hun eigen lunch mee moeten nemen...

SNIPPERDAG TER COMPENSATIE

Wanneer uw kind vrijdagmiddag extra op school komt, krijgt het ter compensatie per blok een dagdeel om te snipperen aangeboden. Dat betekent dus dat u voor uw kind maximaal twee dagdelen vrij kunt vragen. De afspraak is echter wel zo, dat dit niet tijdens toets-weken opgenomen kan worden. U kunt dit in overleg met de groepsleerkracht afstemmen.

GRAAG DEZE WEEK OPGEVEN

Mocht uw zoon/dochter volgende week vrijdagmiddag lessen gaan volgen, wilt u dit dan deze week doorgeven aan de groepsleerkracht. Op deze wijze kunnen we een definitief programma gaan opstellen.

POSTER-ACTIE MET TAARTEN

Vrijdag krijgt uw zoon/dochter een poster van het Open Huis mee. Wij vragen u om deze voor het raam te hangen tot en met vrijdag de 17e januari. Vrijdags loten wij vijf namen van leerlingen uit. Wanneer er dan ook een poster voor het raam hangt, overhandigen wij graag een slagroomtaart. Wanneer er geen poster hangt, geen probleem, loten we weer een nieuwe naam van een leerling uit.

Toetsperiode

De komende weken zullen o.a. in het teken staan van het afnemen van leerlingvolgsysteemtoetsen (CITO). Op die manier kunnen we de groei van uw kind vaststellen en hoe de groei van uw kind zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. We nemen toetsen af voor de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Het reguliere programma proberen we zoveel mogelijk door te laten gaan.

De toetsen worden verspreid over verschillende dagen. Sommige toetsen vragen om een klassikale afname, waarbij de opgaven worden voorgelezen. Andere toetsen kunnen zelfstandig worden gemaakt. De toetsen voor technisch lezen worden individueel afgenomen. De toetsafnamen vragen een zorgvuldige planning en organisatie. We gaan er vanuit dat u tandartsbezoeken etc. buiten schooltijden plant.

Mocht uw kind, om welke reden dan ook, niet aanwezig kunnen zijn op school, wilt u dit dan zo snel mogelijk aan ons doorgeven? Op die manier zorgen we voor rust tijdens de lessen en toetsmomenten.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

SCHOOL-SCHOONMAAK

Op woensdagavond 15 januari willen we de school graag helemaal van onder tot boven schoonmaken, zodat onze school tijdens het open huis weer spik en span is. Daarnaast is het, na een half jaar onderwijs, ook echt nodig om alles weer eens grondig schoon te maken.

Ouders A t/m K zijn deze keer aan de beurt. In juli nodigen we de ouders L t/m Z uit.

Wilt u zelf een emmer, spons, stofzuiger en overig schoonmaakgerei meenemen?

Tijdens deze avond zijn er ook enkele kleine klussen (oa lockerdeurtjes vastzetten en pc-plankjes vastmaken)... ook handige ouders dus welkom! Graag een accuboor oid meenemen.

Vele handen maken licht werk en zorgen ervoor dat we op tijd klaar zijn!

Van de TSO

(TussenSchoolse Opvang)

Als uw kind overblijft bij de TSO kost dat €1,50 per keer.

U kunt op de volgende manieren betalen:

U koopt een strippenkaart, via de bank ( NL 64 RABO 0327381663 t.n.v. stichting vrienden van de PCBS Es) of contant. (Betalen tijdens de TSO)

Strippenkaarten zijn te koop in een veelvoud van 10 strippen. Dus 10 strippen kosten €15, en 20 strippen €30. U mag zoveel strippenkaarten tegelijk aanschaffen als u wilt.

De strippenkaarten zijn onbeperkt geldig voor alle kinderen uit hetzelfde gezin. En indien het (laatste) kind de school verlaat of nooit meer gebruik gaat maken van de TSO dan krijgt u het restant bedrag van de strippenkaart terug.

Wilt u liever geen strippenkaart aanschaffen, dan dient er door uw kind contant betaald worden tijdens de TSO. €1,50 per keer.

Met vriendelijke groet, de TSO ouders.

Foto's van ons thema

Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get....

Created By
Robbert Flim
Appreciate