ADOBE PAGE Presentatie tool

Wat is Adobe Page?

Klik op onderstaande link/knop en bekijk de filmpjes en enkele voorbeeld pagina's om beter te begrijpen wat Adobe Page is.

Aan de slag!

Wat moeten jullie doen?

Onderzoek hoe je werkt met Adobe Page en wat de mogelijkheden ervan zijn.

Met onderzoek bedoelden we ook echt onderzoek! Probeer, maak fouten en verken! Maak bijvoorbeeld een presentatie over je hond, je hobby, ... Je hebt hiervoor 20'.

Stel zelf een timer in. Klik daarvoor HIER.

Maak hierover een page presentatie voor je medestudenten.

Benader alle vragen vanuit het standpunt alsof je lesgeeft.

  • Hoe voeg je tekst toe? En hoe editeer je dit? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen?
  • Hoe voeg je afbeeldingen toe? Wat zijn de verschilden mogelijkheden? Wat biedt een meerwaarde, en wat niet?
  • Wat zijn thema's en achtergronden? Hoe pas je ze aan? Brengen ze een meerwaarde?
  • Hoe voeg je filmmateriaal toe?
  • Hoe publiceer je een Page presentatie?
  • Wat zijn de mogelijkheden van Page?
  • Hoe is het gebruiksgemak van Page? Wat zijn jullie eigen bevindingen?
  • Hoe kan je Adobe Page toepassen in jullie eigen lesgebeuren? Geen per vak 3 concrete voorbeelden van toepassingen.
Veel succes!

Credits:

Created with images by cogdogblog - "Fresh Start"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.