Loading

Hur värmekameror fungerar

Alla är nu bekanta med vanliga kameror och de bilder de kan ta, men hur är det med en värmekamera? Dessa kameror skapar bilder som kameror med visuellt ljus är helt oförmögna att fånga. Värmekameror skapar bilder av infraröd strålning, även känd som, väl ... värme. Sensorerna i dessa kameror kan skapa en sammansatt bild som exakt visar värmen som avger från ett objekt, vilket resulterar i en infraröd bild som kan visa dig vad blotta ögat eller en kamera med synligt ljus inte kan. Denna teknik ger oändliga användningsområden och är nu allmänt tillgänglig idag för både nybörjare och yrkesverksamma som är beroende av värmekamera för att göra sitt jobb.

Vad är en värmekamera exakt?

Innan vi fördjupar oss i hur en värmekamera fungerar, ska vi först förklara vad man ens är. Per definition är en värmekamera en värmekamera som i huvudsak är en värmesensor som kan upptäcka små temperaturskillnader. Enheten samlar den infraröda strålningen från objekt i scenen och skapar en elektronisk bild baserad på information om temperaturskillnaderna. Dessa kameror kan finnas i många former. Vissa är stora enheter som måste rullas runt, andra kräver två händer med två grepp, och de mest använda värmekamerorna du kommer att stöta på nu är handhållna enheter som är ergonomiska och styrs av en utlösare för att initiera bildtagningen.

Medan alla värmekameror har en infraröd sensor för att välja de infraröda våglängderna, har många också en visuell ljuslins som skapar en bild som ska läggas över den infraröda bilden, vilket ger mer kontext och detaljer till den infraröda bilden. De allra flesta värmekameror har en skärm som ger en direkt bild av den tagna bilden, och vissa kan omedelbart ladda upp bilderna till ett nätverk eller skicka bilden och till och med video i realtid till andra enheter.

Hur värmekameror fungerar

Värmekameror är beroende av en kombination av sensorer och kretsar för att skapa en användbar bild som tydligt kan ses på en skärm. Till att börja med riktas värmekamerans lins mot ett objekt eller område. Värmekamerans lins fokuserar det infraröda ljuset som sänds ut av alla föremål inom linsens synvinkel. Det fokuserade ljuset skannas sedan av en fasad uppsättning värmekameror. Detektorelementen skapar sedan ett detaljerat och exakt temperaturmönster som kallas ett termogram inom termografi på ungefär en tretttiondels sekund. Temperaturinformationen samlas från flera tusen punkter i detektorns synfält.

Termogrammet som skapas av detektorelementen översätts sedan till elektriska impulser. Impulserna skickas till ett kretskort med ett specialchip som översätter informationen från detektorelementen till användbara data för kamerans display. Slutligen skickar signalbehandlingsenheten den översatta infraröda informationen till displayen, vilket skapar en bild i olika färger beroende på intensiteten (värmen) hos den infraröda strålningen.

Användningar av värmekameror

De moderna versionerna av värmekameror skapades ursprungligen för militärt bruk, men har nu gått över till en mängd olika vägar.

Förebyggande underhåll - Detta är kanske den mest populära användningen för termisk avbildning, eftersom både nybörjare och proffs kan dra nytta av det. Många enheter och maskiner tenderar att överhettas vilket leder till ett fel, och det inkluderar också kretsar och eluttag. Värmekameror är ett enkelt sätt att skanna dessa objekt efter specifika områden som kan vara överhettade. Detta minskar snabbt timmar av gissningar och diagnostik, och kan göras rutinmässigt för att fånga problem innan de blir allvarliga. Detta kan appliceras på föremål i ditt eget hem, eller till och med på andra saker som en bilmotor. Värmekameror kan snabbt visa problemområden var som helst från motorblocket till säkringsboxen, vilket sparar tid och pengar på vägen.

Felsökning av uppvärmning och kylning - Luftläckage i och runt ditt hem kan inte bara göra ditt hem mindre bekvämt, de kostar också pengar genom ökade energiräkningar. Med värmekameror kan du snabbt skanna områden i ditt hus för eventuella drag eller luftläckor som bidrar till förlusten av värme och kyla i ditt hem. Med termografi kan du lokalisera områden runt dörrar och fönster som inte är ordentligt förseglade och använda bilden efter en reparation för att säkerställa att förseglingen har utförts korrekt. . Du kan till och med använda dessa enheter för att upptäcka saknad isolering inuti väggar och placera alla områden på ditt tak som också kan bidra till problemet.

Brandmän - Värmekameror kan rädda liv när tiden är viktig. Brandmän använder regelbundet värmekameror när de svarar på fastighetsbränder för att leta efter personer som fortfarande finns inne, tillsammans med att hitta de hetaste områdena i branden. Detta kan vara särskilt användbart när synen hindras av tät rök. Dessa kameror är till stor nytta vid katastrofala händelser som att bygga kollapsar. Värmekameror kan tränga igenom skräp och hitta eventuella offer som är instängda under spillrorna och annars kan missas. Poliser har till och med använt värmekameror för att fånga misstänkta som gömmer sig.

Djurhälsa - Veterinärer har stor nytta för termisk avbildning, särskilt när det gäller behandling och diagnos av större djur som kor och hästar. Värmekameror kan hjälpa veterinärer i kroppsdelar som är inflammerade och överhettade, vilket indikerar infektioner, inre blödningar och ett stort antal hälsoproblem som är svåra att påpeka med blotta ögat.

Säkerhet - Värmekameror kan vara till stor hjälp när det gäller säkerhet. Oavsett om du undersöker ett ljud i trädgården du hörde mitt på natten eller är rädd för att du kan vara i närvaro av några ovälkomna gäster på natten medan du campar, kan termografi avslöja för dig vad som annars är höljd i mörker.

Mögel- och fuktläckage - Värmekameror handlar inte bara om att hitta värme. Ibland kan abnormiteter vara eftersom de inte släpper ut någon värme alls. Värmekameror kan peka ut mögel som kan finnas bakom väggarna och också hitta vattenläckor som sipprar in i källaren eller ur ett rör.