ROC RIVOR Adobe Spark Tutorial

Hoe doe je dat allemaal?
volg deze tutorial om te zien hoe te werken in Adobe Spark (PAGE) HET IS VRIJ SIMPEL ZOALS JE ZIET!

Dit is een Glide Show..

Er ontstaat een mooi verloop..

Onze Academie staat voor onderwijs dat bij je past. We zorgen daarbij ook voor extra uitdagingen. We gaan verder dan andere scholen, omdat we zien dat onze studenten meer gemotiveerd worden én blijven als er meer te kiezen is. We bieden je volop kansen. Je kunt zelf ondernemend aan de slag en werkt vaak met echte, reële opdrachten.

Of het toevoegen van een fotocollage, is ook erg simpel.ACADEMIE

Ik kan mijn Adobe Spark Video toevoegen

Credits:

Created with images by marc falardeau - "VERY GREEN" • jhusemannde - "clothes peg blue spring" • cogdogblog - "Blues" • beba - "leaves green shadow play" • JeepersMedia - "Green Beans" • ataribravo99 - "water wave macro" • strogoscope - "Green" • Ciro Ip - "Blue" • skyseeker - "Green." • Bitterjug - "Blue"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.