Dalbello LUNA 80 Нежна външност. Твърд характер.

Защо харесваме LUNA 80?

При селекцията на обувки за 2016/2017 бяхме затруднени предимно в избора на модели насочени към нежната половина.

Момичетата са взискателни. За разлика от момчетата, те се интересуват колко лесно се влиза в обувката? Удобно ли е да се ходи с нея? Чорапът топъл ли е? ИЗГЛЕЖДА ЛИ ДОБРЕ? И не на последно място, може ли да се кара агресивно с тях?

Представяме Luna 80. Шедьовър на италианците от Dalbello.

Luna 80 обещава да се понрави на взискателните дами по пистите. Dalbello са вложили много мисъл в детайлите на тези вълшебни пантофки. Нека женствената осанка не Ви подвежда - тези момичета са готови да ви поведат в агресивни GS завои и трудни терени.

Избор между Soft и Hard Flex индекс.

Ski/Hike превключвач освобождава горната част на обувката и позволява лесно ходене, когато зарежете ските пред чайната.

Luna 80 в режим Hike. Подбедрицата е освободена и кракът стъпва по естествен начин като в обувка за туризъм.

Влизането и излизането повече няма да бъде проблемно и болезнено. Щраймерите се отдръпват напълно от езика, за да дадат максимален отвор за крака.

Пристягането на уголеменият горен щраймер може да се настройват без отвертка. Slide-n-lock системата лесно се коригира с пръсти.

Вътрешен чорап с Countour 4 технология - предварително формирани зони около глезена, петата и кутрето дават комфортно усещане още при първото обуване.

Пространството около пръстите е изолирано с Thermolast. Край на мръзненето.

LUNA 80 е идеалният партньор за дами, които търсят средно твърда обувка с приятен прогресивен flex и удобство още от първото обуване. Произведени в Италия.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.