เจ้าแสงไฟอารมณ์ดี

ใต้ท้องทะเลลึก มีเจ้าปลาปีศาจยิ้มเก่งอยู่ตัวหนึ่งที่มักจะส่งยิ้มพร้อมสบัดแสงไฟบนหัวทักทายให้กับบรรดาเหล่าปลาทั้งหลาย ในทุกๆวันจะฝูงปลาแสนสวยที่แหวกว่ายเป็นกลุ่มอย่างสวยงาม เจ้าปลาปีศาจเห็นเช่นนั้นจึงอยากร่วมแหวกว่ายกับฝูงปลาเหล่านั้นด้วย แต่ด้วยหน้าตาที่น่ากลัวและฟันอันแหลมคมทำให้ปลาเหล่านั้นแตกตื่นหนีหายไปกันหมด

เจ้าปลาปีศาจจึงว่ายไปเรื่อยๆก็มองเห็นม้าน้ำตัวหนึ่ง มันจึงว่ายไปหาเจ้าม้าน้ำแล้วพูดว่า “ม้าน้ำจ๋าเธอมาว่ายน้ำเล่นกันกับฉันมั้ย” ม้าน้ำได้ยินเช่นนั้นจึงส่ายหัวแล้วรีบว่ายน้ำหนีออกไปทันที
เจ้าปลาปีศาจว่ายน้ำไปอีกสักพักก็เจอกับปลาปักเป้าน้อยกำลังเล่นเป่าฟองอยู่ตัวเดียว “น่าสนุกจัง” เจ้าปลาปีศาจยิ้มอ้าปากหัวเราะพร้อมชูแสงบนหัวเข้าไปใกล้ๆ แต่ปลาปักเป้ากลับรีบสูบลมเข้าจนตัวของมันพองโดคล้ายลูกบอลขนาดใหญ่ที่มีหนามแหลมคมเต็มไปหมดแล้วพุ่งเข้าทิ่มจมูกเจ้าปลาปีศาจผู้น่าสงสาร
เจ้าปลาปีศาจจึงว่ายน้ำไปเรื่อยๆเจอเข้ากับแมงกะพรุนที่กำลังเต้นระบำอยู่กลางสายน้ำ เจ้าปลาปีศาจหัวเราะชอบใจและพยายามจะใช้แท่งไฟบนหัวเต้นระบำด้วย แต่เมื่อเจ้าแมงกะพรุนเห็นเช่นนั้นจึงรับดีดตัวออกห่างอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่มันจะทำได้
เจ้าปลาปีศาจว่ายไปเรื่อยๆพร้อมกับชูแสงไฟทักทายและส่งยิ้มให้เจ้าปลาเทวดา ปลากระเบน รวมทั้งปลาหมึกยักษ์ แต่เจ้าปลาเหล่านั้นก็กลับพากันว่ายหนีกันอย่างแตกตื่น
เจ้าปลาปีศาจผู้น่าสงสารจึงว่ายน้ำไปเรื่อยๆและพบว่าฝูงปลาว่ายน้ำไปมาอย่างผิดปกติ แต่เจ้าปลาปีศาจก็ได้แต่เฝ้ามองอยู่ห่างๆ เจ้าปลาปีศาจได้เข้าไปใกล้ๆกับฝูงปลาเหล่านั้นจึงได้ทราบว่าเจ้าม้าน้ำน้อยได้หายตัวไปจากฝูง
เจ้าปลาปีศาจได้แต่ว่ายวนไปวนมา แล้วตัดสินใจเข้าไปฝูงปลาสวยงามพร้อมกับชูแสงบนหัวทักทายแล้วกล่าวว่า “พวกเธอมีอะไรให้ฉันช่วยมั้ย”ฝูงปลาเหล่านั้นได้ยินก็เกิดความแตกตื่น ว่ายหนีกันคนละทิศคนละทาง
ในขณะนั้นเอง เจ้าปลาปีศาจจึงคิดได้ว่า ลำแสงบนหัวของมันนั้นมีประโยชน์ “เอาล่ะ ฉันจะตามหาตัวเธอเองเจ้าม้าน้ำ” ปลาปีศาจจึงเริ่มค้นหาม้าน้ำตามซอกหิน โคนปะการังต่างๆ โดยใช้ลำแสงบนหัวส่องเพื่อให้มีความสว่างเกิดขึ้น
ทันใดนั้น ก็มีเสียงร้องดังมาจากที่ใดสักที่ในบริเวณนั้น “ช่วยด้วย ช่วยด้วย” เจ้าปลาปีศาจจึงรีบว่ายไปตามเสียงนั้นในโพรงมืดๆแห่งหนึ่ง แล้วพบว่าเจ้าม้าน้ำถูกก้อนหินโสโครกขนาดไม่ใหญ่มากทับหางอยู่ ปลาปีศาจจึงรีบเข้าไปช่วยทันทีโดยการใช้ฟันอันแข็งแรงของมันดึงก้อนหินให้หลุดออกจากตัวของม้าน้ำ
ขอบคุณเธอมากๆนะ” ม้าน้ำกล่าวพร้อมกับขอโทษที่กลัวเจ้าปลาปีศาจมาโดยตลอด เจ้าม้าน้ำได้ว่ายน้ำกลับเข้าฝูงท่ามกล่างความดีใจของหมู่ปลาเล็กปลาน้อยทั้งหลายพร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์ที่เจ้าปลาปีศาจได้มาช่วยชีวิตเธอไว้ ทำให้ปลาเหล่านั้นเลิกกลัวปลาปีศาจและต้อนรับเข้าฝูงทันที

คู่มือสำหรับคุณครูและผู้ปกครอง

https://spark.adobe.com/page/6Qf5pzTrbLBHi/

นางสาวเมฐวดี สร้อยสุข 57030468

Created By
Methawadee Sorysuk
Appreciate

Credits:

https://scontent-fbkk5-7.us-fbcdn.net/v1/t.1-48/1426l78O9684I4108ZPH0J4S8_842023153_K1DlXQOI5DHP/dskvvc.qpjhg.xmwo/p/data/143/143155-1-6815.jpg

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.