Bağdat caddesi güzellik Merkezi Bağdat caddesi güzellİk salonu

http://girayguzelliksalonu.com/

CİLT BAKIMI

Cilt bakımı cilt analizi ile başlayan rutin olarak yapılan bir işlemdir. Hastanın cilt tipi (kuru, yağlı, karma), akne, siyah nokta, yaşlanma, güneş hasarı, dehidratasyon vb. analiz edilerek tedaviye ışık tutulması amaçlanır.Medikal cilt bakımı uygulamasında öncelikle cilt analizi ile cilt ihtiyaçlarının belirlenmesi sağlanır. Cilt bakımı akne, sivilce tedavisi, hücre onarımı, nem oranın düzenlenmesi ve ince çizgilerin azaltılması için uygulanır. Merkezimizde cilt bakımına başlamadan önce kapsamlı bir cilt analizi yapılır, cildin yağlı, kuru, normal olgun ya da hassas olup olmamasına göre cilt tipine uygun programlar düzenlenir. Ayrıca evde kullanılmak üzere cilt bakım ürünleri de kişiye tavsiye edilir.

Buhar terapi ile cildin gözeneklerinin açılması ve cildin yumuşaması sağlanır. Siyah nokta ve yağ butonlarının ciltten uzaklaştırılmasından sonra cilt yüksek frekans verilerek derin dezenfeksiyon sağlanır.

Süreç içerisinde ihtiyaç duyulması durumunda cildin yapısına göre ek bakım ve tedavi işlemleri uygulanabilir.

Akne & Sivilce

Akne & Sivilce ağırlıklı olarak yüz, boyun, göğüs, sırt, omuz ve üst kollarda görünen yağ gözeneklerini tutan bir hastalıktır. En sık ergenlik çağında görülmekle birlikte ileri yaşlara kadar devam edebilir. Siyah noktalar ve gözenek tıkanıklıklarına zemin hazırlar ve bu durum ömür boyu devam eder.

Cilt tipine uygun olmayan ürünlerin kullanımı , sağlıksız beslenmeyle uygun koşullar oluşması durumunda sivilce ve akne’de ciddi vakalar oluşabilir.

Derinlemesine cilt analizi sonrası cilt tipinize uygun olan ürün kullanmak sivilce ve akne’nin önüne geçer

Tedavi edilmeyen akneler skar denilen kalıcı ciddi izler bırakabilir. Ayrıca bu akne izlerinin görünümü kişinin özgüvenini etkileyerek psikolojik olarak kişide hoşnutsuzluk yaratabilir.

Akne Sebepleri

Kalıtsal yatkınlık

Hormonal dengesizlik

Aşırı yağlı deri yapısı

Stres

Kullanılan bazı ilaçlar

Yüze yoğun şekilde sürülen kapatıcılar ya da kremler

Kadınlarda polikistik over sendromu denilen saç dökülmesi-kıllanma artışı ile beraber aknenin görüldüğü hormon bozukluğu

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.