Brugge Antonio RUIZ

Brugges - Informatie

1. De stad werd opgericht in de 19e eeuw.

2. De namen komen uit het woord "brug".

3. "De stad heet ook genaamd "kleine venetië".

Dit is Brugge

1. De busreis: We kwamen om 8:45 uur naar de bus en we kwamen rond 10 uur aan Brugge. Op de bus ik zat bij Kasper en we speelen Clash Royale en luister naar muziek. De reis was niet zo lang.

2. De rondvaard met de boot: Toen we naar Burgge kwamen, wij hebt een rondvaard met een boot gedoen. Wij hebt gezien de stad van de kanalen. Ik zat met Dafydd, Mikail, Domingo, Carl, Antoni and Kasper en we hebt een leuke tijd gehad.

Dit is Domi, Kasper en Ik in het boat.
Dit is een BigRedBoat

3. Lunch: Tijdens de lunch ik was in een groep met Antoni, Carl, Domi, Dafydd, Mikail en Kasper. Wij hebt Pizza Hut geeten en het was heel leuk. Het eten duurde heel lang, zodat we hebt heel snel eten.

4. Chocolade Workshop: In de chocolade wokshop we heb chocolade gemaakt. Eerste, wij heb een maneken gemaakt en dan wij heb gemaakt verschillende voormen met zwaart en melk chocolade.

Di

5. Taalchallenge: De taal challenge was een heel interessant activiteit. Mijn group was Christopher, Isabel en Melissa. Wij hebt veel mensen uit verschillende nationaliteit geinterviewd.

Dit is ik met in mannen
Dit is Christopher in de Souvenir Winkel

Free Time: In vrij tijd, Antoni, Carl, Kasper, Dafydd hebt naar kruidvat gegaan en wij

Credits:

Created with images by meineresterampe - "bruges belgium channel" • Tom Hannigan - "Red Boat" • luisacontreras-87 - "Ganaché de chocolate"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.