Loading

BOB i ny drakt leder av Terje W. Gilje | Adm.dir. bob bbl

BOB har skiftet utseende.

Samtidig med at denne utgaven av BOBs medlemsblad – som nå har fått navnet To Rom & Kjøkken, fremstår i helt ny drakt, skifter BOB sin grafiske profil. Både vår velkjente logo og fargetema byttes ut med nye elementer – fra blått til lilla og turkis. Selve logoen endres fra små til store bokstaver – og vi får et grafisk symbol som vi mener rommer det BOB står for: Kvalitet, trygghet og gode bomiljø. Samtidig vil det nye uttrykket inneholde en robusthet og forutsigbarhet, ikke minst i forhold til vår portefølje av næringslivskunder.

Forhåpentligvis vil vårt nye uttrykk falle i smak hos dere, og være med på å underbygge våre verdier: Offensiv, profesjonell, engasjert og nyskapende.

Da BOB på tampen av 2016 kjøpte Befas – tidligere Bergen Eiendomsforvaltning, og gjennom hele 2017 gradvis samkjørte driften av selskapene, er det naturlig at vi nå fremstår samlet og i ny, felles drakt. Når dette leses er et samlet BOB på plass i våre nyoppussede lokaler i Nygårdsgaten. Vi er 150 engasjerte og dyktige medarbeidere som ønsker å gjøre hverdagen din litt enklere, enten du er medlem, andelseier, kunde, tillitsvalgt eller samarbeidspartner.

Men skifte av logo og grafisk profil i en organisasjon gir nødvendigvis ikke et løft i seg selv. Det må være substans i bunn – et solid fundament. Og det har BOB. Fjoråret var et særdeles godt år for BOB BBL, med et solid driftsoverskudd og bygging av egenkapital. Og husk – BOB er solid på dine vegne. Økonomisk styrke gir handlefrihet og pondus når vi skal utvikle og drifte nye boligområder og næringseiendommer.

BOB er en medlemsorganisasjon – og har derfor ingen tunge investorer som ønsker å ta ut utbytte fra nevnte overskudd. Det vi tjener skal komme våre medlemmer og kunder til gode. Ønsker du å kikke nærmere på BOBs årsregnskap, finner du årsmelding for 2017 på våre nettsider; bob.no.

Vår nye logo og grafiske profil er samtidig et naturlig ledd i den reisen BOB nå har staket ut kursen for. Vi har et ønske om å møte fremtiden med en offensiv holdning, og være i forkant av så vel teknologisk utvikling som endrede rammebetingelser. Vi oppfatter alt nå signaler fra sentrale styresmakter om at det kooperative grunnlaget norske boligbyggelaget er fundamentert på kan bli utfordret. Vi tar i våre strategiplaner høyde for ulike, fremtidige scenarioer for vår bransje, og vurderer ulike modeller for hvordan vi skal møte den spennende fremtiden.

Men uansett retning verden skulle ta; våre grunnpilarer vil alltid være å bygge og drifte boliger og næringseiendommer for våre medlemmer. Mennesker trenger trygge steder å bo og arbeide. Og med BOB i førersetet for byutvikling og boligbygging vil vi gjøre vårt ytterste for å møte dine krav, i dag og i morgen.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.