Waterkracht Yakup bayram H2k2

Zoals je kan zien op de foto zie je de foto van Haaksbergen water molen. Maar nu vraag je ook af wanneer het gebouwd is en Hoelang het al bestaat het bouwjaar van de watermolen was 1548 dus de watermolen bestaat 469 jaren dus toen bestond meneer Vije & meneer Noordink nog niet eens. Maar de kenmerken van de watermolen is onderslagmolen met drie raderen

Zoals altijd is water belangerijk voor ons maar waarom?. Maar niet alleen voor de mensen maar ook voor de dieren wat zal er gebeuren als er geen water was en zouden we nog 🚱 wel leven? Maar zoals iedereen weet is 71 % bedekt met water aan het leven op aarde. En wist je dit ook dat er een stromend water ernegie in zit dat is al 100 jaren zo.

Maar even nog over de watermolen wist dat vroeger molen's werden gebruikt om hout van te maken en papier maar nu denk je hè hoe kan dat nou . door dat er olie uit de zaad werd geperst en zo hout werd gemaakt en weer doordat hout werd papier gemaakt

Stuwmeren wat is dat ? En wat doen ze ?. Maar als zo kijkt denk je stuwmeren dan denk je het zegt iets over een meer maar dan denk je at eigenlijk nog wat het is. Ze zeggen ook wel dat stuwmeren helpen ook waterenergie is duurzaam en milieuvriendelijk maar is dat eigen lijk wel zo. Maar waar ligt de grootste stuwmeer ? Ze zeggen Zimwambe en dat ligt in Afrika. Maar eigen lijk over het stuwmeer zoals je kan zien op de foto zie een grote ding waar water uit komt dat heet een stuwdam door dat er wat uit komt maar wacht even nu denk je wat doen ze met dat water? Dat ga ik je nu zeggen met dat water dat uit komt maken ze drink water 🚰

In Nederland is er ook een stuwmeer en dat ligt in Cranenweyer in de anstelvallei in Kerkrade

Einde

Credits:

Created with images by falco - "iceland waterfall landscape" • bella67 - "drip drop of water wave" • Dirklaudio - "Gocce D'Acqua (Water Drops)" • Didgeman - "lake dam reservoir"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.