Loading

Behovsinventering 2019 En workshop för företag och verksamheter

Ta chansen att delta i en unik satsning!

Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik arbetar gemensamt för att stärka kompetensen och öka möjligheterna till högre utbildning i norra Kalmar län, och därmed bidra till möjligheterna att kunna rekrytera medarbetare med efterfrågad kompetens framledes. I samverkan med offentliga och privata arbetsgivare arbetar vi nu bl.a. med att identifiera aktuella och framtida kunskaps- och kompetensbehov.

Tillsammans skapar vi utbildningar och forskning som matchar arbetsmarknadens behov på kort och lång sikt.

Bakgrund

Västervik, Vimmerby och Hultsfreds kommuner har genom lokala campus samarbetat i olika former och omfattning i mer än 20 år i arbetet med kompetensförsörjning i kommunerna. 2014 genomfördes en förstudie som följdes av projekt ”Universitets- och högskoleutveckling i Norra Kalmar län”. Under perioden fram till 2021 är målet att etablera en samverkansmodell mellan kommunerna i syfte att ge kommunerna ett utökat, långsiktigt och fördjupat samarbete med universitet, högskolor och regionens arbetsmarknad. Från förstudien finns en samlad bild över regionens kommande kompetensbehov, vilket utgör grunden för arbetet med utbildningar och forskningsprojekt relevanta för regionens arbetsmarknad och utveckling.

Tillgängliggöra forskning och högre utbildning

Ett nästa steg i att tillgängliggöra högre utbildning och forskning i norra Kalmar län är att knyta akademin och forskning närmare verksamheten för att bygga trovärdighet och legitimera verksamheten ur ett akademiskt perspektiv. Som ett led i detta kommer två workshoptillfällen att arrangeras under våren 2019, en riktar sig till kommun och landsting och en till näringslivet.

Varför arrangera en workshop?

Syftet med dessa workshop är att producera ett underlag för det fortsatta arbetet med att tillgängliggöra högre utbildning och forskning i norra Kalmar län. Inför workshoptillfället ska sex stycken frågor kopplat till verksamheten svaras på. Frågorna ligger till grund för utformningen av workshoptillfället samt ger en möjlighet att se över er verksamhets nuvarande och kommande kompetens- och kunskapsbehov.

Se processen för behovsinventering våren 2019 nedan:

Frågeformulär och anmälan

Frågorna är utformade för att ge oss en förförståelse inför workshopen kring vilka utmaningar ni identifierar i ert företag/organisation gällande behov av kunskaper och kompetenser. Att svara på frågorna och delta i workshopen är en möjlighet för er att spetsa kompetensen och möta framtiden men även att påverka riktningen av högre utbildning i regionen.

Klicka för att komma till formuläret

Med er hjälp gör vi det tillsammans!

Datum, tid och plats, ort

Västervik

  • När: 7 maj ses vi för en gemensam workshop. Innan dess ska underlaget till workshopen skickas in. Senast 26 april.
  • Tid: 9-12 Workshop med privata näringslivet. Klockan 12:00-13:00 Gemensam lunch. Klockan 13:00-16:00 Workshop med offentlig verksamhet
  • Plats: Campus Västervik

Lunch och workshop är kostnadsfritt

Vimmerby

  • När: 7 maj ses vi för en gemensam workshop. Innan dess ska underlaget till workshopen skickas in. Senast 26 april.
  • Tid: Klockan 14:00 - 17:00
  • Plats: Focussalen i Focushuset.

Fika ingår

Vid frågor kontakta Magdalena Skogholt eller Rebecca Adolfsson

Credits:

Created with images by Nik MacMillan - "Shot Before The Shoot" • Wil Stewart - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.