Loading

Stadslogistiek Venlo Bijeenkomst in bibliotheek op maandag 8 april 2019

Op maandag 8 april 2019 heeft de bijeenkomst plaatsgevonden om met elkaar na te denken over de de stadslogistiek in Venlo. Het doel is om gezamenlijk de stadslogistiek te verduurzamen.

Deelnemers:

Freek Kusters > Gemeente Venlo, Dieter Schepers > Venlo, Christel Crijnen > Venlo, Jan Brouwers > Venlo Partners, Nicole Seuren > ondernemer, Bram van Heyster > ondernemer, Rogier Knipscheer > ondernemer, Marcel Tabbers > Venlo Partners, Freek Boele > Logistiek Makelaar.

Programma en aantekeningen
Waarom zijn we vanochtend bij elkaar gekomen? Schets van waarden (waarvoor willen we vechten?) die we met elkaar hebben benoemd.
Na de 'waarom vraag' hebben we de belangen in kaart gebracht. Nodig om in de vervolgstappen rekening mee te houden.

De bijeenkomst hebben we afgesloten met het maken van een aantal procesafspraken. We willen snel in actie komen (laag hangend fruit) en daarom is het goed een keuze te maken. Op basis van de afspraken maken Dieter en Marcel een voorstel (procesplan) dat met de deelnemers (en diegenen die niet konden komen) zal worden besproken.

Gespreksleiding en fotoverslag: Bart Pastoor van Barticipatiedotcom.

Procesafspraken

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.