Loading

DIRIGO OPTIMERAR OCH EFFEKTIVISERAR DINA TERMINALER.

EFFEKTIV KOLLEKTIVTRAFIK

OPTIMERA DIN TERMINAL OCH SKAPA ETT EFFEKTIVT FLÖDE FÖR FÖRARE OCH RESENÄRER.

Du behöver inte längre bygga ut din terminal, DIRIGO optimerar den åt dig. Systemet effektiviserar fordonsflödet genom att dirigera fordon till närmsta ledig hållplats i terminalen, och på så vis nyttjas den befintliga strukturen. DIRIGO skickar automatiskt ut aktuell resenärs- och förarinformation via talutrop och presentationsenheter. Med hjälp av larm- och övervakningsmodulen får du alltid en uppdaterad status på presentationsenheter och system.

DIRIGO passar bussterminaler, flygplatsterminaler, hamnterminaler och enskilda hållplatser.
DIRIGO ERBJUDER Realtidsinformation | Tillgänglighetsanpassning | Optimerad anläggning | Förarinformation | Specialanpassade meddelanden | Flexibel layout på skärmar

FÖRDELAR

 • Applicerbar på mindre terminaler och hela regioner
 • Distribuerar avgångs- och ankomstinformation
 • Bistår resenärer med uppdaterad information
 • Övervakning av skyltar och monitorer
 • Dedikerad förarinformation vid gater
 • Dynamisk plattformallokering
 • Åtkomstkontroll vid terminaler
Guidar resenärer och förare till rätt gate!

DYNAMISK PLATTFORMS- ALLOKERING

 • Uppdaterar resenärer med information
 • Ökar terminalanvändningen
 • Flexibel gate-åtkomst
 • Söker efter lediga gates
 • Guidar resenärer och förare till rätt gate
 • Stödjer trafikoperatörer
 • Kontrollerar trafiksituationer
Stödjer LED/LCD/RGB monitorer, TFT monitorer/Video Walls och MyDisplay webbklient.

HANTERING AV INFORMATION

 • Flexibel layout: användning av logotyper, pictograms m.m.
 • Störningsinformation
 • Förinställda- och eventbaserade meddelanden
 • Talutrop
 • Boardingsignal
 • Taktila kartor med ljudmeddelanden
 • Braille och textbeskrivningar
 • Interaktiv terminal
Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss på SWARCO.
WWW.SWARCO.SE

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.