Studiereis Centra - Silicon Valley op zoek naar goede voorbeelden van innovatie, ondernemerschap en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Maar liefst vijftig deelnemers reisden half maart af naar San Francisco voor de Inspiratiereis naar Silicon Valley. Van Centres of Expertise, Centra voor innovatief Vakmanschap, PPS-en, hun partners en de ministeries van EZ en OCW. Een mooi bont gezelschap van onderwijsvernieuwers op zoek naar goede voorbeelden van innovatie, ondernemerschap en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ondanks het feit dat het onderwijssysteem in de VS op heel veel fronten verschilt van het onze, kwamen ze terug met heel veel nieuwe inzichten.

Bij het Foothill Community College
Onderwijsvernieuwing

We bezochten Udemy (online platform voor informeel leren), een school zonder gebouw, waar leerlingen en ‘docenten’ elkaar online vinden rond relevante onderwerpen. En 42 University (een gratis universiteit voor programmeren), een school zonder docenten, waar leerlingen zelf vorm geven aan hun eigen ontwikkeling en leerproces, door met elkaar aan afgebakende projecten te werken. Adobe gaf ons mee dat leerlingen in de toekomst veel gaan hebben aan een vaardigheid als creativiteit en ontwikkelt daar toepassingen voor. Om te laten zien hoe ze dat mogelijk maken is dit verslag gemaakt in hun programma Sparks, dat voor veel scholen beschikbaar is. Techshop is een werkplaats voor iedereen van kind tot volwassen. Kinderen worden gestimuleerd zelf te klussen aan een project of probleem, startende ondernemers bouwen hun prototype. Met een lidmaatschap vrij toegankelijk voor iedereen, dus niet louter gekoppeld aan een school, zoals bij onze Centra. Bij Foothill DeAnza worden studenten uitgedaagd om ondernemende vaardigheden te ontwikkelen door deel te nemen aan programma's rond social entrepeneurship. Deze programma’s worden samen met Enactus ontwikkeld en uitgevoerd. Mooie combinatie van ontwikkeling studenten rond maatschappelijke thema’s: ‘explore how entrepeneurial action impacts lives’. Nederlandse Enactus organisatie: http://www.enactus

"We develop individuals that propel innovations of tommorrow" 42-University
Inzichten
 • Bepaalde leerlingen zijn in staat veel meer eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun loopbaan. Bij 42-university werkt men met een spindiagram voor competentieontwikkeling van hun studenten. Zo zien ze zelf welke competenties ze ontwikkelen met de projecten die ze doen. En of/hoe hun profiel aansluit op de eisen van een werkgever.
Studente Anna vertelt ons over haar leerproces bij 42-university. Dit gesprek bleek later deel uit te maken van haar 'curriculum': social skills.
 • 42-university was überhaupt voor veel deelnemers een bron van inspiratie. Leerlingen werken in groepen aan een selectie van projecten uit de 'project galaxy'. Ze leren zo te programmeren in een programma van 3-5 jaar. De opleiding is gratis en kent geen ingangseisen, behalve dat ze starten met een bootcamp van 4 weken, de 'piscine', daar moeten ze doorzettingsvermogen laten zien.
 • Het onderwijssysteem in de VS is veel minder georganiseerd dan in Nederland. Er zijn dan ook veel meer plekken waar men informeel kan leren, al dan niet met certificaten. Werkgevers lijken dan ook minder te hechten aan formele diploma's van staatsscholen. Dat gezegd hebbende: de topbedrijven zijn op zoek naar topstudenten die bij topscholen vandaan komen. Deelnemer Sven Sligter schreef er een interessante reflectie op, mede ingegeven door het gloedvolle betoog van Walter Di Mantova op het Nederlandse Consulaat: Met die toppers komt het wel goed, maar hoe zorg je dat ook de middengroep leerlingen een relevante opleiding meekrijgt? Een thema waar de deelnemers uiteraard zelf ook veel mee bezig zijn.
 • We bereiden leerlingen voor op beroepen waarvan we het bestaan nog niet kennen. we wisten het al, maar hoorden het o.a. ook weer bij Adobe, Intell, Stanford. Meer nog dan inhoudelijke vaardigheden hebben onze jongeren soft skills nodig, zoals creativiteit, oplossend vermogen, design thinking en ondernemerschap. Omdat we onszelf steeds vaker en steeds sneller opnieuw moeten uitvinden. Als individu, maar ook als onderneming.
"Our evolutional path wasn't really taking us where we had to go. So we had to reinvent ourselves. Now we take digital transformation into public sectors like education."John Galvin, general manager Education and Government.
 • Bij San Jose State University werden we meegenomen in het Spartan Superway sustainable mobility project waar door studenten teams ieder jaar een volgende generatie van transport voor de toekomst ontwikkelen. Dit doen ze in multi-disciplinaire teams met een design thinking-aanpak waarbij de mens centraal staat.
 • Design thinking kwamen we ook tegen bij Stanford University in de D-school. Daar kan je deelnemen aan een prestigieus online programma met je avatar in een virtueel lokaal.
 • Ook bij Intel en Adobe werden voorbeelden gegeven van design thinking voor het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken.
 • We kwamen veel, heel veel online programma's tegen voor hybride leren of zelfs louter online. Hoewel certificering en controle een uitdaging is lijkt er geen weg terug voor wat betreft online leren! De deelnemers stelden vast dat ze daarmee veel meer dan voorheen moeten en willen experimenteren.
Innovatief klimaat

Het werd ons snel duidelijk: Qua structuur voor publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs hebben we het in Nederland ontzettend goed voor elkaar. Dergelijke lange-termijn samenwerking op basis van lange termijn doelen kent men hier niet. Ook stages zijn bij lange na niet zo gebruikelijk als in Nederland. Fijn om te weten dat we wat dat betreft koplopers zijn.

"Nederland leidt HR op dat heel goed kan switchen tussen rollen, functies en banen bij verschillende bedrijven" Walter di Mantova, CA Community College Chancellor's Office

Maar qua cultuur voor innovatie en samenwerking met bedrijven loopt de Bay Area mijlenver voorop. Het zijn wereldkampioenen in het creëren van een ecosysteem dat optimaal is voor innovatie. Dat zagen we bijvoorbeeld bij RocketSpace, accelerator voor de allerbeste start-ups ter wereld, zoals Uber en Spotity. En bij de befaamde Stanford University, waar bedrijven als Google, WhattsApp, Netflix, Youtube en Instagram het licht zagen. En we konden even rondlopen op GooglePlex, waar we volgens een deelnemer vast en zeker de langste, oudste, armste en meest blanke bezoekers moesten zijn!

Inzichten
"We only select the top 5%. The best of the best work on the top innovations here. 92% of our start-ups succeed." @RocketSpace (Uber, Spotify)
 • Als je toppers bij elkaar zetten, stuwen ze elkaar - met de juiste begeleiding - naar grote hoogten. Dat is op zich niets nieuws, maar in Silicon Valley voert men dit heel ver door. Men selecteert op talent tot alleen de allerbeste start-ups (bij Rocketspace), studenten (Stanford) of medewerkers (bv Intell) overblijven. Eenmaal binnen worden zij doorlopend gestimuleerd om te blijven ontwikkelen. Als een start-up niet binnen twee jaar succesvol is kunnen er twee zaken aan de hand zijn: de ondernemer weet zijn of haar idee onvoldoende te verkopen of het idee is niet goed genoeg. Next. Dat leidt tot professionals die zich doorlopend blijven ontwikkelen en vaak snel doorschuiven naar een volgende baan. En een war on talent die zorgt voor een groep zeer goed betaalde jonge talenten.
 • Start-ups worden door corporates omarmd als buitenboord motor voor innovatie. Ook in Nederland wordt wel door corporates wel nagedacht over samenwerking met innovatieve start-ups. Interessant was de vraag hoe de centra zo'n soort rol in het onderwijs bestel kunnen nemen.
 • Ook interessant: wat zou er gebeuren als we voor een aantal Centra een Acelerator-programma zouden ontwikkelen? Een paar mooie bedrijven erbij, experts, leerlingen, design thinking, filosofen...
 • Wat zijn ze hier goed in staat om hun ideeën voor het voetlicht te brengen! Geen gestotter, geen onzekerheid en overtuigd van eigen kunnen. We kunnen er wel iets van leren. Al op de eerste ochtend kregen we het te horen op het Nederlandse Consulaat: "Nederlandse start-ups zijn kwalitatief goed, maar veel te bescheiden om op te schalen. 'We dénken dat we met iets goeds bezig zijn....' US-start-ups zijn opportunistischer".
 • Samenwerking met bedrijven is weliswaar veel minder gestructureerd dan in Nederland, maar wel veel natuurlijker. Scholen, ook publieke community colleges, zijn voor (een deel van) hun inkomsten afhankelijk van alumni en private partijen. Zo plaatsen technische bedrijven zeer dure apparatuur bij Foothill Community College. Dat vraagt overigens van de docenten dat ze persoonlijk een goede relatie onderhouden met hun bedrijfspartners. Een aantal deelnemers gebruikten de 'vrije' donderdag om dat nog eens door te nemen met de enthousiaste [naam] van het De ANZA-College
voor wie en van waaruit?

Het werd ons wel duidelijk: Als je wint, heb je vrienden in Silicon Valley! Maar hoe zit het met de leerlingen die niet tot de toplaag van de maatschappij horen? Het was een vraag die de deelnemers bezig hield: hoe zorgen we dat ook onze middengroep mee kan in de razendsnelle technologische en sociale ontwikkelingen? Hoe vertalen we deze mooie concepten naar de Nederlandse hbo- en mbo-praktijk? Als tegenwicht voor alle succestories vertelde Arash Aazami ons zijn levensverhaal.

"Uiteindelijk draait het erom dat wij als mens voor ogen hebben wat we de wereld te bieden hebben. Wat we teweegbrengen met onze talenten" Arash Aazami, ondernemer.
Wat neem je mee? Acht projecten voor thuis.

We sloten onze Inspiratiereis af in The Garage. Natuurlijk. Want menig succesvolle start-up in Silicon Valley begon in een garage. De ideale plek om met elkaar te bespreken welke inzichten we absoluut om willen zetten naar projecten in de Nederlandse realiteit. Wat is daarvoor nodig? En wie heb je nodig? Het werden acht prachtige programma's waaraan de deelnemers verder werken als ze terug zijn in Nederland.

"Mijn inzicht? Wij helpen mensen die zelf werken aan hun toekomst. Aan wat zij zelf in de wereld willen zetten."

"We zouden in ons onderwijs veel minder antwoorden moeten geven. Maar leerlingen zelf antwoorden laten vinden."

"Ik ben onder de indruk hoe groot het effect kan zijn van een kleine groep mensen op een uitgebluste bende."

"De helft van wat ik heb geleerd, komt uit deze groep. En er zit nog veel meer in."

"We hoeven echt niet zo bescheiden te zijn. Wat zijn we goed bezig in Nederland!'

"Wat een verschil: het structuur-denken bij ons en het open-platform-denken hier!'

"Ook wel beangstigend: de vernietigende kracht van disruptie..."

Ik sta te popelen om aan de slag te gaan met het 42-university-concept!

"Blijf gaan voor je passie. Als je voor het geld gaat, creëer je armoede."

"Mooi:De kracht om elkaar te helpen. Het hart om kinderen verder te brengen. En de kracht van loslaten."

Fijn dat EZ en OCW ook mee waren. Dank voor hun open houding en kwetsbaarheid.

"Blijf leren en blijf vragen stellen in plaats van antwoorden geven en oplossingen bieden. Dan krijg je écht disruptie!"

We zijn dus kennelijk het meest kritische volk ter wereld ("Ja, maar...") Als we dat toch eens konden ombuigen... ("Ja, én...)

"Een grote overheid, het heeft echt wel voordelen. Maar het sust ons ook in slaap. Het wakkert ondernemerschap niet aan."

We wonen in een gaaf land. Ik wens ons toe dat we nog meer vorm geven aan onze passies!

Created By
Laura Roebroeck
Appreciate

Credits:

Created with images by egorshitikov - "golden gate bridge" • codepo8 - "Innovation Drive" • TeroVesalainen - "mindmap brainstorm idea"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.