Loading

VÆRE SAMMEN Randaberg

Den varme og grensesettende voksenstilen er et grunnleggende prinsipp i Være sammen Randaberg.

Stilen handler om å finne balansen mellom varme og kontroll, gi trygghet og gode rammer og være en forutsigbar voksen.

Være sammen Randaberg skal gi barna ord og forståelse for sentrale fellesverdier som fremmer inklusjon og et godt miljø.

Være sammen Randaberg er en pedagogisk og metodisk satsning som skal gi kompetanse og mestring til ansatte og foreldre.

Ulike voksenstiler

Illustrasjon: Annlaug Auestad.
Hvordan jeg tolker og imøtekommer barn, er avhengig av kunnskap jeg har om barn og om meg selv". (Pramiling)

Hvordan er du i møte med det enkelte barn?

Hvordan vil barn beskrive deg?

Målet med varm grensesetting er å hjelpe barnet til bedre å forstå seg selv i samspill med andre. Det er en forståelse som skal gjøre barnet i stand til å handle på en måte som er til beste for barnet selv og dets omgivelser, på kort og lang sikt.

Varm grensesetting kan være å gripe inn i en situasjon som er i ferd med å utvikle seg negativt. Det kan være å gi barnet hjelp til å ta de gode valg i bestemte situasjoner.

Varm grensesetting handler om å gi beskjed om at barnet skal rydde etter seg og sette leker eller andre ting på plass. Den varme grensetter følger opp det som er formidlet og sørger for at det blir gjennomført.

Gjennom den varme grensesettingen utvikles barnets normgrunnlag. Etter en stund har barnet tilegnet seg normene på en slik måte at det tilpasser seg disse. Det gir barnet en god plattform for trygghet og egne valg.

Barn må lære grenser

Den tydelige voksne klarer å sette en standard for barnets atferd gjennom grensesetting. Forutsigbarhet og gode rutiner er en god basis for grensesetting.

Grensesetting er også en viktig del av barnets sosiale modning. Ved at det blir satt grenser for barnets utfoldelse, lærer barnet seg å ta hensyn til andre og at det ikke selv alltid kan være først.

Samhandlingen mellom barnet og den enkelte voksne må også inneholde positiv tilbakemelding; når barnet klarer å forholde seg til grensene eller oppfylle krav som det er stilt overfor.

Grensesetting og positiv forsterkning hører sammen.

Barnets medbestemmelse

Grensesetting utøves best av en varm og støttende voksen, som gjerne forklarer hvorfor vi må ha akkurat disse grensene.

Gjennom samspillet mellom de voksne og barnet blir den daglige grensesettingen til en innlæring av normer.

Normer er allment aksepterte regler for god atferd som barnet etter hvert tilegner seg. I begynnelsen av sin utvikling vil barnet være avhengig av klare ytre grenser og regler.

I løpet av normdannelsen aksepterer barnet grensene på et dypere plan. Reglene blir en del av barnets personlige handlingsmønster. Barnet er nå i stand til å oppfatte grensene og bruke reglene i situasjoner. Barnets relasjonelle og etiske kompetanse øker, som er med på å gi innhold til det som ligger i begrepet det medvirkende barnet.

Finn gode arenaer og samværsformer der du som voksen oppnår god kontakt med barnet. Den gode kontakten gjør det mulig for den voksne å kommunisere "varme" og "forventning" til barnet.
  • Dette forutsetter at den voksne tar aktivt initiativ til nærvær og samhandling med barnet.
  • Det handler om å se omgivelsene med barnets øyne og kunne sette seg inn i barnets tanker, følelser og ønsker. Gjennom slik perspektivtaking blir den voksne i bedre stand til å forstå og imøtekomme barnets behov.
  • Perspektivtaking skal gi barnet følelsen av at den voksne virkelig bryr seg om det, at den voksne ønsker kontakt med barnet og dermed bekrefter barnets egenverdi.

Hvordan gjør vi det?

For eksempel gjennom småprat i det daglige situasjoner, lekeaktiviteter, matlaging, musikk, fysisk nærhet, tugåing pluss mye annet.

Foredrag om ulike oppdrageselsstiler

Ulike oppdragelsesstiler ved Pål Roland fra Læringsmiljøsenteret ved UiS i Stavanger.

Created By
Ove Sveinung Tennfjord
Appreciate