Gíraffi

karldýrinn eru yfir leitt 4,6-5,5 metrar á hæð og 800-1930 kg en kvendýrinn eru yfir leitt 4-4,8 metrar á hæð og 550-1180 kg. Þeir finnast í þéttum skógum í mið-Afríku. Það eru til níu tegundir af gíröffum. Þeir eru jurtaætur og aðal fæða þeirra eru lauf af akasíutréi sem finnst víða í Afríku. 48 km/klst hraða á flótta. Gíraffar eru mjög algengir í austanverðri Afríku en ógnin þeirra eru menn

http://visindavefur.is/svar.php?id=3094.

Credits:

Created with images by PublicDomainPictures - "africa african animal"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.