Loading

Privacyverklaring 207 Studio is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Gegevens 207 Studio

207 Studio

Nicolaas Anslijnstraat 153

1068 WX Amsterdam

misja.online of 207studio.nl

misja@misja.online

06 4120 7576

KvK nummer: 34342143

Persoonsgegevens die ik verwerk

Als 207 Studio verwerk ik je persoonsgegevens omdat je gebruikt maakt van mijn diensten, en/of omdat je je gegevens zelf aan mij verstrekt.

Je verstrekt gegevens zelf aan mij wanneer je:

 • mij een opdracht geeft
 • je inschrijft voor mijn nieuwsbrief, zodra ik die ga schrijven
 • mijn website bezoekt
 • per ongeluk op mijn Facebook pagina terecht komt

De gegevens die ik mogelijk verwerk zijn de volgende:

 • je voor- en achternaam
 • je adresgegevens
 • je telefoonnummer
 • je e-mail adres
 • je IP-adres (omdat ik Google Analytics en Facebook Pixel gebruik)
 • overige gegevens die ik nodig heb voor een offerte of een factuur.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Als 207 Studio heb ik niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Ik kan echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar en/of deze bezoeker toestemming heeft van ouders of voogd.

Mijn advies aan de ouders of voogd is om betrokken te zijn bij de online activiteiten van de kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarig, neem dan contact met me op via misja@misja.online, dan verwijder ik deze informatie.

Omdat ik regelmatig fotografeer bij evenementen waar minderjarigen aan deelnemen, en omdat ik als 207 Studio regelmatig de content van mijn website wil updaten, kan het zijn dat er een foto van uw kind online verschijnt die u liever niet online wil zien. Ook dan kunt u contact met me opnemen via misja@misja.online en verzoeken om verwijdering van de foto.

Waarom verwerk ik je gegevens?

Als 207 Studio verwerk ik je gegevens voor de volgende doelen:

 • het kunnen creĆ«ren van een opdracht; het schrijven van een offerte
 • het kunnen afhandelen van je betaling; je gegevens zijn nodig voor de facturatie
 • de mogelijkheid te kunnen hebben je te bellen of mailen wanneer het nodig is voor de opdracht
 • om goederen of diensten bij je te kunnen leveren

Je gegevens worden verzameld op grond van een overeenkomst, vaak een offerte of een mondelinge afspraak.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht die ik voor je uitvoer, of om op jouw verzoek maatregelen te nemen voordat de opdracht afgelopen is.

Waar worden je gegevens opgeslagen?

Als 207 Studio gebruik ik de volgende computerprogramma's of online systemen:

 • lokale externe harde schijven, beschermd met wachtwoorden en niet toegankelijk voor externe dreigingen als hackers
 • de mailbox van 207 Studio en misja.online, beschermd met inloggegevens waar alleen ik bij kan
 • het systeem dat ik voor nieuwsbrieven ga gebruiken, waarschijnlijk Drip of Mailchimp, eveneens beschermd met inloggegevens waar alleen ik bij kan
 • de plugin die ik op mijn website gebruik als contactformulier. Zodra de website up and running is...
 • Google Analytics; je IP adres en mogelijk je locatie
 • Facebook Pixels; je IP adres en mogelijk je locatie, en mocht je WhatsApp gebruiken om contact met me op te nemen, ook je telefoonnummer. Ik raad je dan ook aan om Signal of Telegram te gebruiken voor tekst-contact.

Hoe lang bewaar ik je gegevens?

Je gegevens worden bewaard zolang ik als fotograaf aan het werk ben.

Gegevens die op facturen staan, worden standaard 7 jaar bewaard voor de belastingdienst.

Mocht je je willen beroepen op het recht der vergetelheid, dan kan je contact met me opnemen via misja@misja.online. Mits de gegevens niet nodig zijn voor de belastingdienst, zal ik je gegevens uit mijn bestand verwijderen.

Deel ik je gegevens met derden?

In principe deel ik geen persoonlijke gegevens met derden of voor commerciƫle doeleinden.

Het kan voorkomen dat een foto waarop je afgebeeld staat, op de website zichtbaar is, of dat een foto waarop je afgebeeld staat interessant is voor commercie. In dat geval zal ik altijd eerst toestemming vragen voor gebruik van je gegevens.

Hetzelfde geld voor niet-geanonimiseerde testimonials.

Cookies

Als het goed is wordt er op de website alleen gebruik gemaakt van functionele cookies.

Het is niet de bedoeling persoonlijke gegevens op te slaan aan de hand van cookies of vergelijkbare technieken.

Mocht je merken dat je gegevens wel via cookies opgeslagen worden, laat me dit weten via misja@misja.online, en ik zal de techniek aanpassen.

Gegevens aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij als 207 Studio.

Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid; je mag bij mij een verzoek indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Ik wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen? Opmerkingen?

Je mag bij iedere onduidelijkheid over de manier waarop ik je privacy garandeer, contact met me opnemen:

misja@misja.online

06 4120 7576

Credits:

Photocredits: Misja van Lanen / 207 Studio

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.