Bike Race Elisa van Krimpen

Bike Race is een spel waarmee je met een motor allerlei parcours moet afleggen, dat doe je door je telefoon te kantelen naar rechts of naar links. Dit spel kan ook multiplayer, je kan dus tegen je vrienden racen en de persoon die het snelste het parcour heeft afgelegd heeft gewonnen.

Om gas te geven moet je met je vinger je scherm ingedrukt houden, vervolgens kantel je je telefoon om naar voren of naar achteren te gaan met je wiel. Dit is handig voor obstakels of voor hellingen.

Als je het level hebt gehaald, dan krijg je de tijd te zien van hoe lang je er over hebt gedaan, hoe sneller hoe beter want je verdient daarvoor ook een aantal sterren. Met die sterren kun je andere werelden vrijspelen.

Om een wereld vrij te kunnen spelen moet je alle levels van de 1e wereld hebben gespeeld, het beste is om overal 3 sterren voor te krijgen.

Dit zijn de werelden die vrij te spelen zijn, hoe verder je met het spel komt hoe moeilijker het wordt.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.