Loading

Life Science Mässan Lund 2018 Öresund regionens STÖRSTA LIFE SCIENCE REKRYTERINGSMÄSSA

Arbetsförmedlingen Lundaregionen, Medicon Village och Crossborder Öresund anordnar en rekryteringsmässa med fokus på arbete inom Life Science!

Mässan täcker hela bredden inom biologi, medicin, kemi och de tvärvetenskapliga fälten.

Behöver du rekrytera?

Har du svårt att hitta nya medarbetare?

Är det dyrt att hyra in personal?

Svarar du ja på någon av frågorna ovan ska du definitivt delta i eventet.

Statistik från 2017 mässan

32 företag

> 900 besökare

20 anställningar (vid 65% svarsfrekvens)

När?

Torsdag 25 oktober, kl. 10 - 13

Var?

Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Deltagandet är kostnadsfritt och vi ställer enbart kravet på att ni har rekryteringsbehov (vid eventets tidspunkt eller kort därefter).

Praktisk information

 Alla företag som önskar delta i rekryteringsmässan lämnar in vilka tjänster ni rekryterar till.

◊ Vi tillhandahåller ett ståbord per företag samt fika till 2 personer/företag. Wi-fi och eluttag finns tillgängliga i begränsat omfattning och en viss överbelastning av nätet kan förekomma.

 Vid anmälan skicka gärna med er företagsbeskrivning och logotyp till: krassimir.alexiev@arbetsformedlingen.se

 Vi kommer marknadsföra mässan via Arbetsförmedlingens fasta kanaler, socialamedier samt via inbjudan till arbetssökande och studenter.

Alla frågor till:

Krassimir Alexiev: krassimir.alexiev@arbetsformedlingen.se , 010-488 70 77

Created By
Arbetsförmedlingen EURES
Appreciate

Credits:

Created with images by DomenicBlair - "dew drops on flower dewdrop wassertrofpen dew" • angelorosa - "pharmacy pharmacist chemical alchemy portion remedy botany" • jarmoluk - "laboratory analysis diagnostics" • jdn2001cn0 - "jar beaker lab liquid cup bottle tool" • stevepb - "headache pain pills medication tablets drugs drugstore" • geralt - "sustainability energy globe"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.