FRIS 13 VRUMONA FRIS IS EEN UITGAVE VAN VRUMONA

Een interview over niet alledaagse zaken bij Vrumona Murk Spits en Maik van den Berg

Maik, je bent recent door de vakjury van Distrifood gekozen tot beste Rayonmanager van Nederland. Ik vind het leuk om daar even bij stil te staan, kun je vertellen hoe zo’n verkiezing werkt?

“Dit jaar was de eerste keer dat, naast de beste buitendienst, ook de beste Rayonmanager werd gekozen. Voor die verkiezing mochten leveranciers met een buitendienst van meer dan vijf personen iemand voordragen. Er moest een case van de deelnemer worden ingeleverd die werd beoordeeld op vier criteria: Salesgerichtheid, ondernemerschap, teamspeler en klantgerichtheid. Arjen (Red: Veneberg- Field Sales Coach) koos voor mij omdat ik in Nijmegen een bijzondere COOP-actie heb opgestart bij filialen en franchise ondernemingen. De actie liep rond de vierdaagse en de introductiedagen van studenten.

Op basis van een A4 met een beschrijving selecteerde een vakjury een top vijf uit de - volgens mij ongeveer - 25 deelnemers. De top vijf werd uitgenodigd bij van der Valk in Leusden om hun case te presenteren. De vakjury bestond uit ervaren professionals zoals Erwin Binneveld van DenkDifferent, verantwoordelijk voor de winkelformules SPAR University & HEMA Traffic voor universiteits- & academische ziekenhuislocaties. Op basis van die presentaties werd een top drie gekozen die tijdens het jaarlijkse Sales Event in het Philips Stadion een pitch van 90 seconden moest houden. Uiteindelijk ben ik die avond verkozen tot beste Rayonmanager.”

Hoe voelde dat en hoe reageerde het thuisfront?

“Toen de uitslag eenmaal bekend werd was het wel een enorme adrenalinerush. Ik ken het alleen van het scoren van een doelpunt. Het gevoel dat jij het middelpunt bent van dat moment. Ik kon het ook niet goed geloven, dat ik als beste was gekozen uit al die deelnemers. Daarna, toen het weer even rustig werd, voelde ik me ook trots, ik dacht: ‘ dat heb ik toch maar mooi geflikt als nuchtere Brabander’. Het thuisfront heb ik natuurlijk de hele avond op de hoogte gehouden. We zijn niet heel erg gelovig, maar er werden toch hier en daar wat kaarsjes aangestoken. Achteraf had ik ze nog beter op de hoogte moeten houden, maar je wordt zo’n avond een beetje geleefd. Het voelt als een The Voice verkiezing, de stoelen worden omgedraaid en jij bent opeens als beste gekozen.”

“Dat heb ik toch maar mooi geflikt als nuchtere Brabander”

Wat heb je van deze verkiezing geleerd voor jezelf en wat zou je willen meegeven aan je collega’s?

“We krijgen vanuit Field Sales een hoop interne doelstellingen mee die zijn gebaseerd op verschillende trends en ontwikkelingen. Ik heb mezelf uitgedaagd om puur te kijken naar wat de klant wil, eerst de klant en dan de doelstellingen. Ik merkte dat er bij mij door die beslissing meer ruimte voor creativiteit en ondernemerschap ontstond. Het is wel een vrijheid die je moet pakken. Ik heb een beetje buiten de lijnen gekleurd door mezelf uit te dagen om niet alleen de doelstellingen en de KPI als uitgangspunt te nemen.”

Dus eigenlijk zeg je: zet dat stapje extra en doe dingen die buiten de basisverwachtingen omgaan, dan kun je het verschil maken.

“Ja, precies.”

Wat betekent deze benoeming voor je toekomstplannen?

“Ik doe deze functie nu zes jaar en dit is voor mezelf een mooie bekroning op het werk en een bevestiging dat ik het op de goede manier invul. Ik wil graag zien hoe ik dit trucje kan toepassen in andere functies binnen Vrumona/HEINEKEN, met name in de Horeca.”

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.