Perfetti sconosciuti filmhuis de lawei

Samen met Ilja ben ik naar perfetti sconosciuti geweest. Het is een Italiaanse komedie film. De hele film speelt zich af in de keuken van Eva en Lele maar je ziet veel flashbacks. Eva en Lele houden een etentje met hun vrienden bij hen thuis. Tijdens het etentje krijgt Cosmimo een berichtje op zijn mobiel binnen hij wilde zijn mobiel uitzetten maar toen kwam Eva op het idee om elk berichtje of belletje dat je tijdens het etentje binnen kreeg met het gezelschap moest delen. Dit loopt volledig uit de hand want het blijkt dat iedereen vreemd gaat of niet eerlijk is over zijn geaardheid. De film eindigt heel verwarrend want Lele vroeg waarom Eva dat voorstel deed en antwoordde dat het haar leuk leek en het niet snapte waarom Lele het niet wilde en daarna zie je elk stelletje samen weer blij naar huis gaan. Aan het einde van de film kom je er pas achter dat het voorstel dat Eva deed nooit echt is gedaan maar dat ze je een beeld hebben gegeven hoe het was gegaan.

Ik vind dat deze veel een goede boodschap meegeeft. Iedereen heeft geheimen en zo heeft Peppe het geheim dat hij homo is maar dat hij er niet voor uit durft te komen bij zijn vrienden. Ik vond dat best wel erg want bij je vrienden zou je jezelf moeten kunnen zijn en als je dat niet kan zijn moet je, je afvragen of het wel goede vrienden zijn. De reactie van Peppes vrienden is heftig. Zo had je ook Eva die haar man bedroog met Rocco. Al met al laat deze film zien dat je niet altijd iedereen zo goed kent als je denkt. Ik vond dat deze boodschap goed overkwam. Verder vond ik het wel saai dat alles in de keuken plaatsvond dit maakte de film soms best langdradig. Maar het einde maakte het allemaal goed. Ik vond het einde totaal onverwacht en zette mij aan het nadenken. Iedereen moet een geheim kunnen hebben maar wanneer het ten kostte gaat van jezelf of iemand anders moet je het wel delen. In de film zie je hoe moeilijk het is om de waarheid te vertellen en hoe makkelijk het is om in een leugen te leven. Zo gaat dan ook het spreekwoord: Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.

Created By
Tess Visser
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.