Loading

De Es 29 januari 2020

Nieuwsbrief #14 29 januari 2021

Beste ouder(s), verzorger(s),

Alweer een lockdown-week voorbij. Landelijk gezien een roerige week waarin de maatregelen middels de avondklok nog meer aangescherpt werden. Op school boden we deze week aan gemiddeld 40 leerlingen noodopvang. Dit zijn leerlingen waarvan de ouders in cruciale beroepen werken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De noodopvang wordt verzorgd door leerkrachten en stagiaires. De leerkrachten verzorgen daarnaast ook online lessen en begeleiding. Een pittige klus! Alle leerlingen hebben deze week een tasje ontvangen met nieuwe schoolwerk. De kleuterleerkrachten hebben deze tasjes naar hun leerlingen toegebracht en was er even tijd voor een gesprekje in de tuin of bij de voordeur. En last but not least is gisteren De Masked Voorlezer gestart. Vandaag ontvangen jullie fragment 2.

In deze nieuwsbrief leest u onder andere:

  • Terugkoppeling vragenlijst Corona
  • Safer Internet Day

Namens het team van de Es wensen we u een goed weekend.

Robbert Flim / Marloes Joosten

Corona-vragenlijst

Graag willen we u danken voor het invullen van de vragenlijsten waarin u uw feedback kon geven over het online onderwijs. Hieronder leest u een terugkoppeling van de resultaten.

Communicatie:

U hebt grote waardering voor de manier waarop de communicatie vanuit school verloopt. Zowel vanuit directie als door de groepsleerkrachten:

  • De communicatie vanuit school waardeert u gemiddeld met een 4,4 op een 5 puntschaal. Er wordt een verbetering ervaren ten opzichte van de eerste lockdown.
  • De communicatie met de groepsleerkracht wordt ook met een gemiddelde van 4,4 gescoord. Deze wordt als duidelijk omschreven. Maar er worden ook onderlinge verschillen in tijd en hoeveelheid opgemerkt.

Schoolwerk / afstandsleren:

Afstandsleren is hard werken werken voor de leerlingen, leerkrachten en ook voor de ouders/verzorgers.

  • De voorwaarden voor een online lesprogramma zijn goed. Waardering een 4,5.
  • Het dag- en/of weekpogramma is duidelijk. Waardering: 4,4

De focus van ons onderwijs ligt momenteel vooral op de kernvakken rekenen, taal, spelling en lezen. Daarnaast proberen we door verschillende opdrachten ook de andere domeinen aanbod te laten komen in de weektaak.

Hoe lang is uw kind bezig met zijn schoolwerk?

Mocht het zo zijn dat uw kind lang bezig is met zijn schoolwerk of juist heel kort. Neem dan contact op met de leerkracht. De leerkracht zal dan samen met uw kind de mogelijkheden bekijken.

  • Persoonlijke aandacht voor leerlingen wordt gemiddeld beoordeeld met een 4. In de onderbouw is er behoefte aan meer online contactmomenten.
  • Inzet Microsoft Teams wordt gewaardeerd met een 4,0.

Noodopvang:

Uw waardering voor de opvang op school is goed. We beseffen dat leerlingen heel graag weer naar school willen, maar we zullen het thuisonderwijs nog even moeten volhouden.

  • Tevredenheid over noodopvang. Waardering: 4,0
  • Tevredenheid over opvang van leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning. Waardering 4,5

Feedback:

We hebben veel respons ontvangen op de vragenlijst. De resultaten en uw feedback worden teambreed besproken en bekeken op welke manier wij ons handelen kunnen verbeteren.

Vraag of opmerking?

Uit de reacties onder sommige vragen maken we op dat er naast waardering soms ook best wat vragen zijn, of dat het niet altijd even soepel verloopt thuis. Deze lockdown heeft veel impact op een kind en op de thuissituatie en hoe langer de lockdown duurt, hoe lastiger het kan worden.

We kunnen niet genoeg benadrukken dat we deze signalen serieus nemen en proberen hier adequaat op in te springen. Mocht u, of uw kind, om welke reden dan ook behoefte hebben aan een gesprek met iemand op school: Laat het ons weten!

Team De Es

Tijdelijke vervanging...

Op dit moment is Marjolein (leerkracht van groep 7)herstellende van corona. Gelukkig ervaart ze beetje bij beetje vooruitgang, maar het herstel valt zwaar. Remko en Nils vervangen haar op dit moment en verzorgen het onderwijs en de begeleiding in groep 7.

Safer Internet Day

DOE JE MEE MET SAFER INTERNET DAY?

Op 9 februari a.s. is het Safer Internet Day. Op deze dag wordt in meer dan 200 landen aandacht gevraagd voor een veiliger internet voor kinderen.

In samenwerking met Bureau Jeugd en Media organiseren Veiliginternetten en Safer Internet Centre een online ouderavond over het (online) welzijn van jongeren in tijden van Corona. Je kunt jeĀ hier aanmelden. Er zijn tips en filmpjes op de site te vinden waar leerkrachten en ouders mee aan de slag kunnen.

We maken er een feestje van!

Fragment 2

Hebben jullie allemaal gisteren gekeken naar het voorleesfragment van De Masked Voorlezer? Weten jullie wie het was?

Vandaag is er weer een nieuwe voorlezer. Hij of zij leest voor uit het boek 'Domper, Krik en Melle'. Het is een lekker winters verhaal... Luister maar goed! Het fragment vind je hier:

Heb jij ontdekt wie er voorleest? Schrijf een 2 onder zijn of haar foto op de bingokaart!

Credits:

Gemaakt met een afbeelding van PIX1861 - "question mark question symbol"