Oriëntatie periode 2 traditie en innovatie

Ik vind deze kunst heel mooi. Je maakt gebruik van de natuur, maar je bent toch modern bezig. Zeker het instrument met water als muzikant vind ik mooi. Het is heel rustgevende muziek dat bij de zee hoort. De lichtjes op de grond vind ik ook mooi. Je maakt wéér gebruik van technologie en de natuur. Prachtig!

Dit is ook heel erg heel mooi. Het past ook heel erg goed bij het onderwerp van deze periode. Ze hebben technologie gebruikt om een gewone dans te verbeteren. Door de projector is het spannender om naar te kijken.

Ik vind dit soort kunst wel grappig. Oudere schilderijen opnieuw maken, maar dan op een ander soort manier is leuk om naar te kijken. Dit kan je ook weer terugkoppelen naar het onderwerp traditie en innovatie.

Ik heb de kunstwerken van deze kunstenaar al eerder gezien. Het zien dieren die hij heeft gemaakt en kunnen uit zichzelf bewegen door middel van de wind. IK weet niet hoe hij het heeft geflikt, maar dat ziet er super cool uit. Weer wordt er natuur met techniek gekoppeld.

IK ben eigenlijk tot de conclusie gekomen dat ik alles met lichtjes en de natuur leuk vindt. Op dit plaatje hierboven zie je weer zo'n samenvoeging van tweeën. Ze hebben ontiegelijk veel lampjes op een landschap geplaatst en allemaal aangemaakt. Het ziet er net uit als echte bloemetjes die in een veld staan. Weer maken zie iets na, maar dan op een andere manier.

Credits:

Created with images by contemporaryart - "brandenburg gate building architecture"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.