Loading

Hoe milieubewust zijn de Antwerpse secundaire scholen?

Wat doen de scholen van “de bosbrossers” om energie te besparen? We zochten het uit en vroegen het aan de directeurs van drie secundaire scholen in het hartje van Antwerpen. Het was even zoeken, want jammer genoeg wilden de meeste scholen niet meewerken aan ons onderzoek. Dit toont meteen aan aan dat de scholen allicht niet bezig zijn met de problematiek van het milieu.

Sint Maria Instituut Antwerpen

Sint Maria, een school in het centrum van Antwerpen, is gehuisvest in een oud gebouw en moet dus heel wat renoveren om de status ‘energiebesparende’ school te verwerven. “We hadden al plannen om meer klimaatvriendelijke maatregelen te nemen, maar door de betogende leerlingen zijn die in een stroomversnelling geraakt. Een concreet actieplan ligt echter nog niet op tafel”, vertelt de directie.

Eén maal per jaar neemt de school deel aan de dikketruiendag, net als alle andere scholen. Maar wanneer we doorvragen naar het initiatief om dit bijvoorbeeld meerdere keren per jaar te doen, krijgen we een vaag antwoord. Door de oude infrastructuur van de school, blijkt het bovendien niet altijd mogelijk om de verwarming na de schooluren uit te schakelen.

Stedelijk Lyceum Antwerpen

De directie van het Stedelijk lyceum heeft duidelijk gemaakt dat ze het goed vindt dat de leerlingen gaan betogen, zolang ze maar testen en taken inhalen. Ook deze school doet één keer per jaar mee aan de dikketruiendag, maar heeft ook geen plannen om dit meer dan één keer te doen. De leerkrachten geven tips en organiseren projecten waarin de leerlingen informatie krijgen over hoe ze hun energieverbruik kunnen verminderen. De directeur vertelt: “Tijdens de vakantie gaat de verwarming uit, maar de school laat ze ‘s avonds tijdens de schooldagen wel aanstaan.”

Sint Lodewijk Antwerpen

Ook deze school heeft een oud gebouw, ze vindt het besparen van energie wel belangrijk, maar de directeur geeft toe dat het niet altijd even makkelijk is: je maakt nu eenmaal gebruik van de gebouwen omdat je ze hebt. Hij geeft uitleg: “Bij ons speelt het gebrek aan centen een grote rol in het investeren in nieuwe apparatuur, de scholen krijgen te weinig subsidies. De school laat elektriciteit en verwarmingen niet onnodig aanstaan, maar daar blijft het zowat bij. In de toekomst wil de school wel overschakelen van tl- op ledlampen.”

Dat leerlingen zijn gaan betogen tegen het klimaatbeleid heeft de directeur niet echt wakker geschud. Hij beseft het wel dat er nog veel moet gebeuren, maar het moet nog effectief gedaan worden.

We kunnen uit de interviews concluderen dat alvast drie van de twaalf door ons gecontacteerde Antwerpse scholen zich willen inzetten voor een verlaagd energieverbruik, maar vooral het financiële plaatje zorgt voor de nodige problemen. Veel schoolgebouwen in Antwerpen zijn verouderd en daardoor is er veel geld nodig om alle ramen te vervangen, de gebouwen te isoleren en moderne technologie te installeren om energie op te wekken, zoals zonnepanelen en warmtepompen.

Een laatste opvallende uitspraak van de directeur van Sint Lodewijk: “De verantwoordelijkheid van het milieubewustzijn, zoals het sluiten van de ramen en het lager zetten van de verwarming op school, ligt ook bij de leerlingen, en niet enkel bij de school.”

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.