NEJLA GÜVENÇ PORTFOLİO :)

UFAK BİR PARANTEZ :)

Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile üniversite hayatına başladım. Herkesin hayatında bir sınıf noktası olur malum. Sektör rekabet halinde kişisel gelişim ön planda o yüzden. Ben de kendimi bu alanda geliştirerek ilerlemekteyim. Üniversite bitti farklı sektörlerde deneyim kazanma çalışmaları başladı. Umarım portfolyomu beğenir ayrıntılı görüşmek için iletişime geçersiniz :) Zaman ayırdığınız için şimdiden teşekkür ederim... Saygılarımla; Nejla Güvenç nejla.guvenc19@gmail.com 0(507) 727 69 61

TASARIM ÖRNEKLERİ

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.