Loading

NEJLA GÜVENÇ PORTFOLİO :)

UFAK BİR PARANTEZ :)

  • Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunuyum. Sektörel alanda başarı sağlayabilmek için kişisel gelişime öncelik vermek gerekiyor. Ben de kendimi bu alanda geliştirerek ilerlemekteyim. Umarım portfolyomu ayrıntılı inceleme şansınız olur :) Zaman ayırdığınız için şimdiden teşekkür ederim...
  • Saygılarımla; Nejla Güvenç
  • nejla.guvenc19@gmail.com 0(507) 727 69 61

TASARIM ÖRNEKLERİ

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.