Boot virusok bOOT VIRUSOK FELISMERESE

1. Boot-virusok

2. Virus felfedezése

3. Virus elleni védekezés

1. Boot virusok

A BOOT-vírusok közé szokás sorolni a számítógépes rendszer indulásakor aktiválódó vírusokat. A számítógép operációs rendszere valamely adathordozóról töltődik be és indul el, ezt nevezzük BOOT folyamatnak.

Akad vírus jellegű károkozó, amely olyan módon kerül be a memóriába, hogy az adathordozón (pl. hajlékonylemez, fix lemez) a rendszerindító utasítássorozathoz kapcsolódik. E károkozók hatékonyságát nagyban növeli az, hogy a rendszer töltődése minden folyamatot megelőz, tehát a vírusellenes programok aktivizálódását is, ezért még a védelemre szolgáló programok indulása előtt betöltődhet és aktivizálódhat a károkozó.

Alaptipusaik:

BOOT-vírusok

MR-vírusok

New Exe vírusok

Multi platform vírusok

E-mail vírusok

Exomod vírusok

Bucket vírusok

2. Virus felfedezése

Amikor egy fertőzött programot elindít, talán nem is tudja, hogy vírust kapott. A számítógép lelassulhat, lefagyhat vagy összeomolhat, illetve pár percenként újraindulhat. Néha a vírus azokat a fájlokat támadja meg, amelyek a számítógép újraindításához szükségesek. Ebben az esetben a bekapcsológombot megnyomva nem lát mást, csak a fekete képernyőt.

Ezek a tünetek mind azt jelzik, hogy a számítógép vírussal fertőzött (bár mindezen jelenségeket okozhatja hardver- vagy szoftverhiba is, amelynek semmi köze semmilyen vírushoz).

Óvakodni kell azoktól a levelektől, amelyek azt jelzik, hogy vírust tartalmazó e-mailt küldött. Néhány vírus képes e-mail címeket hamisítani.

Annak, hogy megtudjuk, van-e vírus a számítógépén, csak egyetlen biztos módja van: ha naprakész víruskereső program van telepítve a számítógépre.

3. Virus elleni védekezés

A vírusok ellen védelmet jelenthet, ha a számítógépünkre víruspajzs programot telepítünk, amely állandóan figyeli a rendszert (letöltött és indított programokat, e-maileket, az operatív memória váratlan lefoglalását). A merevlemeznek a víruspajzshoz tartozó víruskereső programmal időnként történő teljes átvizsgáltatása is lényeges védelmi elem.

Vírus vagy más kártevő azonosítása esetén nem szabad pánikba esni, kapkodni. Tanulmányozzuk a program üzenetét, esetleg jegyezzük fel a kártevő megadott nevét és a fertőzést hordozó fájl megadott nevét, majd válasszunk a felkínált lehetőségek közül. Ilyen lehetőség szokott lenni az, hogy a program használatba veszi vírusirtó képességét, és a vírus kódját az azt hordozó fájlból kitörli. Ennél biztosabb eredményt ad, ha a fertőző (fertőzött) fájl törlését engedélyezzük. Viszont mivel könnyen lehet, hogy az így törölt fájl hiányozni fog valamely programunk működéséhez, jobb megoldás, ha engedjük a fájl karanténba helyezését. Ekkor a fájl nem törlődik teljesen, de az adott helyéről egy külön mappába lesz áthelyezve, működésképtelenné tett állapotban. Előfordul, hogy a víruspajzs riasztást ad olyan fájl esetében is, amely nem tartalmaz vírust, csak valamelyik vonása összetéveszthető teszi a víruspajzs számára egy ismert vírussal. Ez kideríthető úgy is, hogy a karanténban levő fájlt egy másik víruskeresővel is megvizsgáltatjuk, és annak a jelentését is figyelembe vesszük. Ha úgy gondoljuk, hogy a riasztás téves, akkor a fájl a karanténból visszahelyeztethető az eredeti helyére.

Credits:

Boot virusok

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.