Loading

ANews Buletinul informativ lunar al Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale

Serie nouă (III). Nr. 129, octombrie 2018

În cuprins: Corpul European de Solidaritate ... în acțiune #ErasmusDays 2018 — Erasmus+ în învățământul superior: un pas dincolo de mobilitate  Strategia Europeană de Formare în domeniul Tineretului: Cum este sprijinită dezvoltarea calității activităților de tineret în Europa? Standul național „Study in Romania“ la EAIE Geneva 2018 100 idei pentru Viitorul Digital: oportunități și provocări pentru o nouă Europă  Învățământ universitar în Erasmus+: Reuniunea birourilor Erasmus+ din cadrul universităților din România  Mobilitățile noastre Erasmus ... în tandem (III) Educație și formare profesională în Erasmus+Experiențe europene pentru dezvoltarea personală și profesională — Săptămâna VET — Eurodesk România te informează  Multilingv. Multicultural: Certificatul lingvistic european 2018 Let's Play LinguaFest! Promovarea dezvoltării competențelor lingvistice: Proiectul PALM  Publicațiile Eurydice

Știri. Evenimente. Perspective de învățare

Corpul European de Solidaritate ... în Acțiune

Primul termen de depunere pentru proiecte din cadrul noului program Corpul European de Solidaritate a fost depășit cu succes de organizațiile și grupurile informale de tineri, pe data de 16 octombrie.

Au fost depuse proiecte care vizează activitățile de voluntariat si proiecte de solidaritate și sperăm ca în 2019 să avem și proiecte care urmăresc partea ocupațională.

Corpul European de Solidaritate vine să diversifice oferta pentru tineri și le oferă posibilitatea de a se dezvolta personal și profesional, atât prin activități de voluntariat național și internațional cât și prin căutarea unui loc de muncă sau stagiu de practică prin intermediu platformei de participare.

Ne dorim ca tinerii din România să acceseze finanțarea pentru proiectele de solidaritate din cadrul programului. Cum? Este foarte simplu: ai între 18 și 30 de ani și vrei să te implici în comunitatea ta împreună cu minim alți 4 tineri? Atunci trimiteți o cerere de finanțare în care povestiți cu ce ajută proiectul vostru (în termeni de solidaritate) comunitatea în care trăiți. Dacă sunteți convingători și motivați, veți primi un grant care vă va ajuta să puneți în aplicare proiectul.

Avem și un site care îți oferă toate informațiile de care ai nevoie, chiar dacă ești organizație sau tânăr. Dacă ai întrebări care nu și-au găsit răspunsul, echipa noastră de experți te poate ajuta cu informații suplimentare, trebuie doar să vrei să te alături Corpului European de Solidaritate.

#ErasmusDays 2018

#ErasmusDays 2018 în lume a însemnat: 1435 de evenimente desfășurate în 39 de țări

Pe parcursul zilelor de 12 și 13 octombrie, #ErasmusDays 2018 a vorbit despre marca Erasmus+ și despre rezultatele proiectelor Erasmus+. În aceste două zile cetățenii, profesioniștii și factorii de decizie politică s-au dedicat acțiunilor care au implicat:

 • instituții de învățământ și de formare, întreprinderi, centre de cercetare, camere de comerț, agenții de ocupare a forței de muncă, organizații și ONG-uri etc. ai căror reprezentanți au fost invitați să prezinte impactul proiectelor lor. Fiecare instituție a organizat diferite tipuri de evenimente (seminare, reuniuni cu partenerii, expoziții de fotografie, concerte, emisiuni de radio, conferințe, activități digitale etc.) care au fost înregistrate pe platforma www.erasmusdays.eu și s-au promovat pe rețelele sociale cu hashtagul #ErasmusDays.
 • nouă milioane de foști și actuali beneficiari: elevi și adolescenți, studenți, ucenici, profesori și instructori, actori din domeniul tineretului), precum și reprezentanți ai societății civile: organizații europene, asociații ale părinților etc. care și-au arătat angajamentul lor față de Europa.

Cu ocazia evenimentului #ErasmusDays s-au organizat și dezbateri care privesc viitorul Europei, cu puțin timp înainte de alegerile europene din mai 2019.

În România, în paralel cu #ErasmusDays, au avut loc și Zilele Învățării Nonformale, o foarte bună ocazie de a organiza evenimente dedicate, în toate zonele și sectoarele educaționale.

Prima conferință de valorizare a rezultatelor proiectelor Erasmus+ dedicată învățământului superior, „Erasmus+ în învățământul superior: un pas dincolo de mobilitate”, a avut loc în perioada 10-12 octombrie 2018 în București. Evenimentul realizat de ANPCDEFP în colaborare cu Oficiul Național Erasmus+ (NEO) în Moldova a reunit reprezentanți ai 60 de universități din România și 22 de universități din Republica Moldova, respectiv rectori, prorectori de relații internaționale sau cu alte portofolii conexe, coordonatori instituționali Erasmus+, directori ai Departamentelor de Relații Internaționale, reprezentanți ai Birourilor Erasmus+, precum și membri responsabili de gestionarea proiectelor Erasmus+. Totodată, la conferință au fost prezente și câteva instituții publice și ONG-uri alături de care colaborăm activ: Administrația Prezidențială, Ministerul Educației Naționale din România (MEN), Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova (MECC), Consiliul Național al Rectorilor (CNR), Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), Erasmus Student Network (ESN) România și Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

În contextul împlinirii în 2017 a 30 de ani de existență a programului Erasmus în Europa și 20 de ani în România, continuăm să sărbătorim și anul acesta reușitele programului Erasmus+, în timp ce reflectăm și asupra Europei pe care o putem construi împreună. Luna mai a acestui an a marcat primul pas în vederea stabilirii viitorului programului Erasmus+ prin prezentarea în Parlamentul European a viziunii Comisiei Europene în ceea ce privește următorul Cadrul Financiar Multianual. În această viziune, viitorul program se încadrează foarte bine în prioritățile CE și va beneficia de o suplimentare de buget. Pregătirile deja au început, avându-se în vedere o evoluție a programului și nu neapărat o revoluționare a acestuia. Nu în ultimul rând, sărbătorirea Centenarului Marii Uniri a oferit prilejul de a încuraja întărirea cooperărilor în cadrul programului Erasmus+ a universităților din România și din Republica Moldova. Ne-am dorit să evidențiem experiențele de succes ale universităților și să oferim ocazia de a realiza un schimb de experiențe și de a pune bazele unor viitoare colaborări.

Prima zi a conferinței a început cu mesajele de deschidere din partea invitaților: Ligia Deca – Consilier de Stat în Departamentul Educație și Cercetare al Administrației Prezidențiale; Ion Ciucă – director al Direcției Guvernanța Instituțiilor de Învățământ Superior din cadrul MEN din România; Doina Usaci – consultant în cadrul Direcției Politici în Domeniul Învățământului Superior din cadrul MECC din Republica Moldova; Ovidiu Folcuț – Vicepreședinte al CNR; Cristina Gherman – Administrator în cadrul NEO Moldova. Aceștia au fost urmați de Monica Calotă, director ANPCDEFP, care a prezentat un bilanț al impactului Programului Erasmus+ în România și a oferit o imagine de ansamblu asupra provocărilor cu care ne confruntăm, însoțite de recomandări.

Evenimentul a continuat cu o prezentare a Fondului pentru Dezvoltare Instituțională (FDI) din bugetul alocat Ministerului Educației Naționale pentru învățământul superior. FDI are ca scop susţinerea proiectelor de dezvoltare instituțională ale universităților de stat, în vederea creşterii capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirii calităţii sistemului naţional de învățământ superior. Finanțarea este alocată unor proiecte specifice de dezvoltare instituțională pentru: promovarea unor programe noi de studii și/sau dezvoltarea celor existente; creșterea capacității instituționale; îmbunătățirea calității activității didactice; consolidarea legăturilor cu comunitatea locală și/sau regională; incluziunea socială; internaționalizarea activității de învățământ superior. Pentru exemplificare, Constantin Marius Profiroiu, Prorector Relații Internaționale al ASE București și Irina Lungu, Prorector Relații Internaționale al Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași au prezentat experiențele propriilor universități cu privire la implementarea proiectelor cu finanțare FDI și modul în care acestea le-au sprijinit procesul de internaționalizare.

În cea de-a doua jumătate a zilei de joi, participanții au asistat la prezentările a 8 tipuri de proiecte Erasmus+ din domeniul învățământului superior, care sunt finanțate fie de ANPCDEFP, fie de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) de la Bruxelles. Tipurile de proiecte selectate s-au încadrat în următoarele categorii: proiecte de mobilitate între țările programului - mobilități studențești de practică pentru proaspăt absolvenți; proiecte de mobilitate între țările programului și țările partenere - colaborări între universitățile din România și Republica Moldova; programe de masterat comun Erasmus Mundus; săptămâni internaționale pentru personal universitar; proiecte de parteneriat strategic în domeniul învățământului superior; proiecte de consolidare a capacităților în domeniul învățământului superior; proiecte de alianțe ale cunoașterii; acțiuni Jean Monnet. Au fost selectate 16 proiecte, câte două pentru fiecare categorie, și acestea au fost prezentate în grupuri de lucru paralele. Printre aspectele avute în vedere pentru selectarea lor au fost rezultatele obținute la nivel instituțional sau al proiectului, diversificarea universităților implicate, dar și, în categoriile unde a fost posibil, valorizarea experiențelor din ambele țări, alegând proiecte care presupun colaborări între universități din România și Republica Moldova.

Direcția în care conferința s-a îndreptat în ziua de vineri, 12 octombrie, a fost către viitor, oferind participanților cadrul în care să poată purta o discuție aspirațională despre „universitatea mea în 2025”. În introducerea temei, Adrian Georgescu, director adjunct ANPCDEFP, a oferit participanților o privire de ansamblu asupra contextului actual la nivel european în care se trasează realizarea Spațiului European al Educației până în anul 2025, fiind amintite inițiativele cheie ale CE prezentate în prima jumătate a anului 2018. De asemenea, printr-o serie de provocări exemplificate s-a urmărit punctarea ariilor care vor necesita îmbunătățiri semnificative în viitor, de la cunoașterea și utilizarea limbilor străine, până la competențele digitale și relevanța lor pe piața muncii. În completare, Irina Geantă, expert UEFISCDI, a prezentat câteva dintre rezultatele studiului EAIE Barometer 2018 în ceea ce privește prioritățile menționate în strategiile instituționale sau implementate prin activități specifice, a oferit detalii despre starea actuală a platformei Study in Romania și câteva recomandări pentru universități de a o utiliza în mod activ și, în încheiere, a punctat faptul că portalul este util pentru creșterea vizibilității universităților din România. Ulterior, discuțiile pe grupuri între participanți au scos la iveală câteva idei legate de rolul unei universități în relația cu mediul privat la nivel local sau regional, strategia de internaționalizare a universității susținută prin instrumente adecvate, dezvoltarea programelor de studii care să asigure competitivitatea universității pe plan internațional, diversificarea programelor de studiu cu predare în limbi străine, stimularea învățării limbilor străine de către personalul universitar și cel auxiliar, dezvoltarea competențelor digitale și atingerea unui grad mai ridicat de incluziune a tinerilor din medii cu oportunități reduse.

Evenimentul s-a încheiat cu adunarea feedback-ului și a impresiilor participanților cu privire la desfășurarea evenimentului, informațiile primite, exemplele prezentate și interacțiunea cu colegii din România sau din Republica Moldova. Printre încurajările transmise pe final s-a avut în vedere continuitatea rezultatelor, respectiv dorința de a atrage interesul universităților reprezentate în vederea următorului apel de finațare în 2019 prin transmiterea informațiilor mai departe în cadrul universității proprii, încurajarea colegilor din universități care ar avea ideile, contactele și motivația pentru a se implica în devoltarea unor noi proiecte Erasmus+.

Strategia Europeană de Formare în domeniul Tineretului - Cum este sprijinită dezvoltarea calității activităților de tineret în Europa?

În perioada 17 - 18 octombrie 2018 a avut loc, la Bruxelles, în clădirea DG EAC (Direcția Generală pentru Educație, Tineret, Sport și Cultură) cea de-a treia întâlnire a Grupului de lucru dedicat noii Strategii Europene de Formare Formare în domeniul Tineretului (ETS), în contextul programului Erasmus+. Membrii grupului au prezentat, discutat, analizat și dezbătut următoarele teme:

 • Strategia UE pentru tineret din 2019 / Erasmus din 2021 / Corpul European de Solidaritate
 • Conferința ETS din mai 2018 - rezultate și mesaje de transmis
 • Modelul de competențe ETS pentru lucrătorii de tineret care lucrează la nivel internațional: cursurile YOCOMO, adăugarea și aplicarea unei noi competențe (implicare civică, competențe digitale), promovarea și implementarea modelului la scară largă
 • Modelul de competențe ETS pentru trainerii care lucrează la nivel internațional: evenimente planificate în următorii 2 ani (adaptarea agendei Bridges for Trainers), promovarea și utilizarea modelului la scară largă
 • Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a promovării și utilizării celor două modele de competență

Care este contextul acestei întâlniri de lucru?

Strategia europeană de formare (European Training Strategy – ETS) a Comisiei Europene a fost principala strategie pentru dezvoltarea calității activităților de tineret în cadrul programelor Tineret (2000-2006) și Tineret în Acțiune (2007-2013). Punerea în aplicare a ETS a reprezentat un pas important în asigurarea calității și cantității necesare de instruire și măsuri de sprijin în programele din domeniul tineretului.

Cu Erasmus + (2014-2020) a început o nouă generație a unui program integrat. În același timp, în cadrul cooperării europene în domeniul tineretului, creșterea calității activităților de tineret a ocupat un loc foarte important pe agenda politică.

ETS are șase obiective, care vizează dezvoltarea calității activităților de tineret în Europa prin sprijinirea îmbunătățirii competențelor atât la nivel personal cât și la nivel organizațional. Pentru fiecare obiectiv, ETS definește seturi de măsuri care trebuie puse în aplicare.

 1. Încurajarea cooperării europene între diferitele părți interesate pentru a sprijini și valida munca de calitate în domeniul tineretului în Europa.
 2. Generarea mai multor cunoștințe despre dezvoltarea capacității de acțiune în domeniul tineretului în Europa și impactul acesteia asupra calității activităților de tineret.
 3. Dezvoltarea unui sistem modular de instruire a formatorilor din programul Erasmus+ în domeniul tineretului pentru a garanta dezvoltarea setului esențial de competențe al formatorilor și calitatea necesară a instruirilor.
 4. Crearea unui sistem modular de formare pentru lucrătorii de tineret în cadrul programului Erasmus+ în domeniul tineretului pentru a asigura o cantitate suficientă și o calificare înaltă a formării pe baza setului de competențe al lucrătorilor de tineret.
 5. Oferirea, la nivelul UE, a unor instrumente de dezvoltare a capacității de acțiune pentru sprijinirea muncii de calitate în domeniul tineretului în Europa.
 6. Sprijinirea consolidării competențelor Agențiilor Naționale Erasmus+ pentru domeniul tineretului și a personalului acestora în înțelegerea și aplicarea măsurilor pentru dezvoltarea calității în domeniul tineretului.

Managementul ETS este asigurat de către SALTO - Centrul de Resurse pentru Formare și Cooperare și Grupul Consultativ ETS. Acestea au rolul de a consilia și sprijini Comisia Europeană în dezvoltarea, implementarea și evaluarea ETS. Grupul consultativ joacă un rol central în cadrul Strategiei Europene de Formare. Principalele sale sarcini sunt:

 • să sprijine Comisia Europeană în definirea priorităților anuale și a orientărilor generale pentru ETS,
 • să discute despre planurile de acțiune ETS, procedurile și instrumentele care trebuie realizate în cadrul ETS,
 • să sprijine monitorizarea implementării globale a ETS,
 • să sprijine diseminarea și exploatarea rezultatelor ETS.

Din acest grup consultativ face parte, încă de la înființare, din februarie 2017 și Mihaela Amariei, formator în cadrul Rețelei de formatori pentru programul Erasmus+, alături de alți 24 membri, reprezentanți ai Comisiei Europene – DGEAC, Agenții Nationale care reprezintă sectorul de tineret, Parteneriatul UE-CoE în domeniul tineretului, Forumul European de Tineret, INGO și rețele active în domeniul tineretului, experți activi în domeniile de activitate ale ETS (formatori, cercetători), SALTO.

Linkuri utile:

 1. Strategia Europeană de Formare în domeniul Tineretului
 2. Modelul de competențe pentru trainerii care lucrează la nivel internațional
 3. Modelul de competențe pentru lucrătorii de tineret care lucrează la nivel internațional

Stand național „Study in Romania„ la EAIE Geneva 2018

Al doilea pavilion național al României la EAIE sub egida „Study in Romania“. O delegație a României formată din 30 de universități. Instituții importante pentru educația națională implicate în eveniment: Consiliul Național al Rectorilor (CNR), Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Ministerul Educației Naționale.

Participarea României în acest an cu un stand propriu la EAIE – European Association for International Education – a reprezentat o continuare a participării la ediția anterioară de la Sevilla, universitățile bucurându-se de un stand mai mare în cadrul expoziției și implicit o vizibilitate mai ridicată. În acest an, participarea delegației României la eveniment a fost dedicată Centenarului Marii Uniri, iar principalele obiective ale reprezentanților universităților au constat în stabilirea de noi parteneriate pentru proiecte educaționale și de cercetare științifică, precum și creșterea vizibilității și atractivității programelor de studii.

Pe toată durata expoziției, delegația României formată din rectori, prorectori, reprezentanți ai birourilor de relații internaționale și ai agențiilor care sprijină universitățile în procesul de internaționalizare a avut ocazia să discute reprezentanți ai universităților și agențiilor similare din peste 90 de țări și să participe la diverse sesiuni pe teme legate de îmbunătățirea procesului de internaționalizare.

Participarea ANPCDEFP a stat sub semnul viziunii sale asumate de mulți ani și anume de a “Transforma România prin învățare”. Fiind la cea de-a doua participare, ne-am propus să sprijinim universitățile românești în efortul lor de a utiliza Programul Erasmus+ ca instrument de internaționalizare, cât și cu gândul de a învăța de la ceilalți expozanți/participanți despre cum putem eficientiza pe viitor reprezentarea României la un astfel de eveniment. Am participat la sesiuni legate de viitorul programului Erasmus+, Erasmus without papers, exemple de bună practică ale unor universități participante la program.

100 idei pentru Viitorul Digital – oportunități și provocări pentru o nouă Europă

În bucla noastră de prieteni, reali sau virtuali, tehnologia și online-ul au devenit parte din cotidianul nostru. Pentru mulți dintre noi este aproape imposibil să ne imaginăm o viață în care să nu ne conectăm zilnic la cel puțin 1-2 rețele de socializare sau să nu verificăm 1-2 surse de informare – entertainment. În aceeași buclă, de ceva vreme, am început să întrezărim imensitatea oportunităților oferite de noile tehnologii dar și să ne preocupăm de probleme precum fenomenul “fake news” (dezinformare) sau de schimbările generate de noile tehnologii si automatizare pentru piața muncii.

Paradoxurile societății digitale

La o primă vedere această buclă la care ne raportăm este foarte numeroasă, fiind confirmată și de statistici care ne arată că 90% din tinerii până în 35 de ani folosesc internetul zilnic, respectiv aprox. 80% din întreaga populație europeană. Aproape că am putea spune că am trecut deja la o societate a cetățenilor digitali. Cu toate acestea realitatea este foarte diferită.

În timp ce accesul la internet a devenit aproape un bun universal (fără a fi încă gratuit), modul în care beneficiem de oportunitățile oferite de acesta este însă foarte diferit. Astfel, descoperim cu îngrijorare că 44% din toți cetățenii UE nu au competențe digitale de bază (peste 70% în România!). Și dacă totuși vă gândiți că problemele sunt cu populația mai învârstă și nu cu tinerii, iată câteva date despre cum cei din urmă (până în 30 de ani) folosesc internetul și calculatorul:

44% din totalul cetățenilor UE nu au competențe digitale de bază (peste 70% în România!).

Aceste date ar trebui să ne preocupe cu atât mai mult cu cât în viitorul apropiat se anunță că 9 din 10 locuri de muncă vor necesita competențe digitale și până în 2020 peste 5 milioane de locuri de muncă vor fi înlocuite de automatizare. În plus, conform unei prognoze a MIT (Massachusetts Institute of Technology), se estimează că, în 40-50 de ani, roboții vor reuși să aibă capacitatea de a realiza majoritatea sarcinilor specifice astăzi oamenilor.

Un viitor digital pentru cetățeni digitali

Discuția despre noua lume digitală este însă mult mai complexă, ea nu îi vizează doar pe tineri - deși ei sunt primii care îmbrățisează noile tehnologii, ci vizează o transformare la scară largă cu implicații în toate dimensiunile unei societăți și pentru toți actorii implicați în viața cetății. Astăzi când vorbim de competențe digitale nu vorbim doar despre programatori, ci vorbim în egală măsură de cetățeni informați și educați care au acces la noi instrumente digitale (servicii digitale publice sau private), care au încredere în acestea și le folosesc responsabil.

În procesul de transformare digitală, alături de cetățeni, instituțiile și antreprenorii joacă un rol decisiv, aceștia fiind cei care trebuie să ofere soluții digitale pentru tot ce înainte era gândit exclusiv offline. În acest sens, comunitatea Digital Citizens Romania s-a alăturat anul acesta Comisiei Europene pentru cea de a doua ediție a EU Datathon, o competiție de soluții digitale bazată pe (re)utilizarea datelor deschise, disponibile atât la nivel european cât și la nivel național, cu scopul de a genera noi servicii digitale. Acest gen de competiții (hackathons) fiind adesea utilizate pentru a rezolva probleme specifice ale societății prin abordări tehnologice inovatoare, aducând împreună persoane cu pregătiri în domenii variate. Printre soluțiile câștigătoare la această ediție a EU Datathon se numără aplicații în medicină, alimentație, achiziții publice, transparența legislației etc.

Contribuția ta la: 100 de idei pentru Viitorul Digital

Cu toate evoluțiile actuale trebuie să recunoaștem totuși că întregul proces de transformare digitală este încă la început, atât în România cât și în Europa, multe inițiative fiind încă la nivel experimental. Pentru a putea să beneficiem cu adevărat de oportunitățile unui viitor digital este necesară o implicare în momentele cheie. Anul 2019 oferă ocazii excepționale cetățenilor români – tineri, formatori, lucrători de tineret, antreprenori sau decidenți – de a se implica activ în conturarea unui viitor digital. Alegerile europene, Președinția Română la Consiliul UE și Agenda UE post 2020 sunt momentele cheie care vor influența dezbaterea publică.

În acest context, în pregătirea acestor momente, comunitatea Digitial Citizens Romania deschide în noiembrie 2018 o platformă de dialog între cetățenii digitali români, experți europeni, decidenți politici și reprezentanți ai mediului de afaceri, prin organizarea unei serii de acțiuni:

 1. Competiția online – 100 idei pentru viitorul digital, deschisă tuturor celor care vor să propună soluții pentru viitorul digital. Cele mai populare idei vor fi invitate să fie susținute în timpul evenimentelor regionale Viitorul Digital, urmând să fie premiate în cadrul Forumului național (București, 13 decembrie).
 2. Conferințele regionale Viitorul Digital și atelierele de competențe digitale (powered by Google Atelierul Digital) organizate în:
 • Iași, 1 noiembrie
 • Cluj, 22 noiembrie
 • Timișoara, 29 noiembrie

3. Forumul Viitorul Digital (București, 13 decembrie)

Conturarea viitorului digital este strâns legată de viitorul Europei. Ambele depind de o abordare strategică și presupun reunirea eforturilor tuturor celor interesați. Astfel, vă invităm în comunitatea Digital Citizens Romania unde ne propunem ca împreună să: Gândim digitalizarea, Reunim expertiza, Provocăm inovarea!

Mai multe:

Învățământ universitar în Erasmus+

Reuniunea birourilor Erasmus+ din cadrul universităților din România

Pe 18 și 19 octombrie 2018, reprezentanții universităților din România care implementează proiecte de mobilitate și de parteneriat strategic în cadrul programului Erasmus+ s-au reunit în cadrul seminarului de informare organizat de ANPCDEFP în Sinaia. Pe parcursul celor două zile, participanții au primit informații referitoare la implementarea proiectelor, rezultatele obținute în cadrul Apelului 2018, noutățile apărute pentru proiectele din 2018 și nu numai.

În deschiderea seminarului, participanții au primit informații despre stadiul discuțiilor cu privire la noul program, dar și despre conferința de valorizare „Erasmus+ în învățământul superior: un pas dincolo de mobilitate” desfășurată la București în perioada 10-12 octombrie 2018. De asemenea, le-au fost aduse la cunoștință noutăți despre participarea României la conferința EAIE Geneva 2018 între 11-14 septembrie și modul în care inițiativa pavilionului Study in Romania de promovare a universităților la nivel internațional s-a dezvoltat în ultimul an, precum și planificarea pregătirilor pentru EAIE Helsinki 2019.

A urmat o sesiune de discuții pe grupuri moderate de experții ANPCDEFP în cadrul cărora participanții au avut ocazia de a discuta despre modul în care va funcționa „biroul Erasmus în 2025”. Printre concluziile discuțiilor au rezultat nevoile de a acorda mai multă atenție proceselor de digitalizare a modului de implementare a mobilităților, de a promova mobilitățile și rezultatele proiectelor prin instrumente online precum cele social media, de a investi în formarea și pregătirea membrilor din biroul Erasmus prin training-uri, activități de job-shadowing, mobilități de formare etc. Totodată, a fost subliniată importanța menținerii unei relații strânse cu Agenția, dar și nevoia de colaborare cu foștii participanți la mobilități. După prezentarea acestor concluzii în plen, a urmat „Erasmus+ Quiz”, o activitate competitivă în cadrul căreia participanții au interacționat în echipe și le-au fost testate cunoștințele despre diverse aspecte conexe programului Erasmus+.

În cea de-a doua zi a seminarului, a fost prezentat și cel mai recent apel din cadrul Programului Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și au fost prezentate noutățile din 2018 pentru proiectele de mobilitate. A urmat un training despre promovarea în social media în cadrul căruia participanților le-a fost prezentați pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru a eficientiza activitățile de promovare prin canalele online de actualitate. Spre final, au fost prezentate și câteva noutăți despre Erasmus Student Network România și proiectele internaționale ESN, cu accent pe #ErasmusUpgrade Manifesto. Seminarul s-a încheiat cu adunarea feedback-ului și a impresiilor participanților cu privire la desfășurarea evenimentului.

Următoarea reuniune a reprezentanților birourilor Erasmus din universități este programat pentru luna ianuarie 2019, când va fi promovat Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2019 și vor fi transmise informații esențiale pentru depunerea noilor candidaturi de finanțare a proiectelor Erasmus+ de mobilitate și de parteneriat strategic pentru învățământul universitar.

Mobilitățile noastre Erasmus ... în tandem (III) – Două luni în Madrid – libertate, contraste și diversitate

În încercarea de a aduce Erasmus+ mai aproape de cei interesați și de a evidenția toate oportunitățile pe care un student le poate avea pe parcusul desfășurării unei mobilități, articolele din această secțiune ilustrează experiențe trăite ”în timp real” și povestite chiar din mobilitate. Corespondentele noastre Erasmus+, Mădălina – Cristina Anagnoste și Gabriela – Alexandra Florea, colege în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Ovidius din Constanța, își desfășoară în același timp mobilitățile de practică de 2 luni în Madrid (Spania). Haideți să aflăm mai multe despre experiențele și persoanele care le-au definit mobilitățile.

Gabriela: E o zi liniștită de duminică, tocmai bună să străbatem străzile Madridului și să medităm puțin asupra orașului în care ne aflăm deja de o lună. Nici nu-mi dau seama când a trecut prima lună de când suntem aici. Timpul a zburat la fel ca și vara. Ia spune-mi, Madi, ce părere ai astăzi despre capitala Spaniei? Care e imaginea despre acest oraș pe care ți-ai format-o după o lună petrecută aici? Ce te-a impresionat cel mai mult?

Mădălina: După o lună trăită în Madrid, imaginea despre acest oraș îmi este mai clară ca oricând. A fost o lună intensă, încărcată cu experiențe transformatoare din multe puncte de vedere. Orașul cu siguranță are un farmec aparte.

Gabriela: Dar ce te face să spui asta? Ce anume te-a fermecat cel mai mult la Madrid? Clădirile, obiectivele turistice, oamenii?

Mădălina: Diversitatea! Fiind o capitală europeană, e impresionant să vezi un amestec atât de interesant de naționalități, etnii, limbi, dialecte și culturi.

Gabriela: Într-adevăr, numărul celor care vin din alte țări si se stabilesc în acest oraș e foarte mare. Faptul că într-o singură casă poți auzi vorbindu-se română, engleză, spaniolă, slovacă, hindi și nu numai, sau că la un colț de stradă poți auzi vorbindu-se italiană, la colțul următor germană, iar la un altul franceză, este incredibil. Ce oportunitate mai bună poți găsi de a practica limba pe care întotdeauna ți-ai dorit să o înveți? Acesta este un lucru care, personal, mă încântă la Madrid.

Mădălina: Ai dreptate, Gabi! E un oraș cu un mediu internațional foarte dezvoltat, mediu care nu se limitează doar la granițele europene, ci le străbate, aducând laolaltă persoane din China, Japonia, Australia, SUA, America Latină și lista poate continua. Persoane interesante și demne de cunoscut. Nu crezi?

Gabriela: Da, cu siguranță! Un alt lucru care m-a impresionat cu desăvârșire aici este amabilitatea oamenilor. De la vecinii sud-americani din cartier care ți se adresează călduros cu “Hola, vecina!”, până la personalul mereu dispus să te ajute sau necunoscuții dispuși oricând să-ți răspundă la orice nelămurire și să-ți ofere indicații când umbli rătăcit pe străzi. Bunăvoința oamenilor de aici este incredibilă. Simt că acestea sunt micile detalii care fac ca o populație să trăiască în fericire și armonie.

Mădălina: Așa este, și eu consider că oamenii sunt decorul care înfrumusețează cel mai bine un oraș. Este atât de plăcut să vezi oameni deschiși, politicoși, oameni curajoși, cu o viziune extrem de largă asupra lumii, dispuși mereu să-și depășească limitele. Cum ți se pare prietena noastră care a trăit 7 ani în Italia, 3 ani în Japonia, 3 ani în Malezia, 2 ani în Anglia, iar astăzi este în Spania?

Gabriela: E unul dintre persoanele care m-au marcat cel mai profund, pentru curajul ei, dar și puterea de a se adapta și de a îmbrățișa schimbările cu ușurință. M-a impresionat și acel băiat mexican pe care l-am cunoscut săptămâna trecută, cel care a renunțat la o carieră profitabilă în IT pentru a-și urma pasiunea pentru fotbal.

Mădălina: Dar ce părere ai despre acel american care până la 27 de ani a lucrat în mediul afacerilor, după care a renunțat la tot pentru a deveni profesor, realizând că aceasta este de fapt profesia care avea să-l facă fericit? Dar despre celălalt prieten din Peru care a plecat de acasă de la 18 ani de unul singur, iar astăzi are o carieră strălucită în Madrid?

Gabriela: Cred că îmi voi aduce mereu aminte de ei ca unele dintre cele mai frumoase, interesante și inspiraționale persoane cu care m-am intersectat datorită experienței Erasmus. Toți au lăsat un impact deosebit asupra mea și m-au convins că, atâta timp cât există voință și ambiție, poți realiza orice. Sunt oamenii care mi-au întărit ideea că lumea este mult mai mare decât tindem să credem, că oportunitățile există la tot pasul, că lumea este prea mare și mult prea frumoasă pentru a trăi într-un singur loc și că niciodată nu este prea târziu să pornești de la capăt.

Mădălina: Dacă stau să mă gândesc la ce îmi va lipsi cel mai mult din Madrid, îmi e foarte greu să mă decid. Sunt atât de multe locuri care mi-au plăcut și atât de mulți oamenii pe care i-am întâlnit... Dar cred că cel mai mult îmi va lipsi să pot să am libertatea de a face atât de multe lucruri într-un singur loc. Indiferent ce îți dorești să faci, oportunitățile în acest oraș sunt la fiecare pas.

Gabriela: Mie cel mai mult îmi va lipsi varietatea Madridului. Mă încântă faptul că am șansa de a vizita palate regale, muzee clasice, de a admira concursuri de rodeo, de a mă opri să admir o reprezentație live de muzică pe străzile centrale sau de a admira Mariachi în Puerta del Sol. De a vedea, unii lângă alții, oameni care se întorc de la muncă și tineri care merg la petreceri, de a asculta studenții cântând în metrou și, totodată, de a vedea copii, tineri sau bătrâni citind la ordinea zilei. Îmi place că poți alege între a te plimba pe faimosul și modernul bulevard Gran Via, a te pierde în boemul și pitorescul cartier Bario de las Letras, unde vei vedea poezii scrise pe asfalt, ori te poți rătăci în agitatul cartier Malasana, unde vei simți vibrația vieții studențești. Acestea îmi vor lipsi cel mai mult din Madrid. Libertatea, toleranța, diversitatea și contrastele.

Mădălina: Nu pot decât să spun că simt același lucru că și tine. Uite o descriere pe care am descoperit-o zilele trecute și care transpune în cuvinte exact ceea ce simțim în legătură cu acest oraș: “Porque, Madrid, en realidad no es nada especial. No tiene un gran río, ni apenas rascacielos. Ni canales, ni lagos. Ni gloriosas ruinas, ni mar. A Madrid le faltan muchas cosas. Pero tiene la gente por las calles. El rincón inesperado. La variedad. El contraste. La animación constante. Y sus costumbres. Vale la pena levantarse temprano - por una sola vez - para vivir un día la vida de Madrid.” Hasta pronto!

Educație și formare profesională în Erasmus+

Experiențe europene pentru dezvoltarea personală și profesională

Liceul Tehnologic de Meserii și Servicii din Buzău se înscrie pe linia obiectivului principal al reformei învățământului profesional și tehnic din România care presupune asigurarea șanselor de dezvoltare profesională a fiecărui elev, în vederea dobândirii unei calificări pentru care există oportunități de ocupare în meserii sau ocupații oferite pe piața muncii locale, județene, regionale și europene, precum și pentru continuarea educației de-a lungul întregii vieți.

”Experiențe europene pentru dezvoltarea personală și profesională” este cel de al treilea proiect, consecutiv, câștigat de liceul nostru, prin programul Erasmus+/Formare profesională (VET). Proiectul s-a derulat în perioada 01.09.2017 – 30.09.2018 și, față de cele două proiecte anterioare, pentru cele două fluxuri au fost implicați doi parteneri din țări diferite: F+U Saxony din Chemnitz (Germania) și Asociația Interculturală Mobility Friends – AIAM (Portugalia).

Proiectul a implicat elevi de clasele a X-a și a XI-a, filiera Tehnologică, profil Servicii, astfel: 8 elevi de la calificarea Organizator banqueting, 7 elevi Tehnician în hotelărie, 15 elevi (clasele a X-a și a XI-a) calificarea Coafor-stilist și 7 elevi calificarea Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație – învățământ profesional.

Cele două fluxuri de mobilități au urmărit formarea profesională inițială pentru îmbunătățirea abilităților practice ale elevilor pentru viitoarele lor locuri de muncă, creșterea șanselor de adaptare la cerințele unui viitor loc de muncă din UE, precum și creșterea încrederii în cunoștințele și abilitățile practice. Stagiile de pregătire s-au desfășurat pe parcursul a câte două săptămâni la cei doi parteneri, dintre care AIAM, Portugalia a avut rol de organizație intermediară. Cei 15 elevi de la calificările Organizator banqueting și Tehnician în hotelărie au desfășurat stagiile de pregătire practică din Portugalia, în companiile Sonho Mágico și Apúlia Praia Hotel.

Impactul proiectului s-a resimțit din plin la nivelul școlii, astfel:

 • s-a observat o scădere a numărului elevilor de liceu aflați în pericol de abandon școlar, față de ultimii trei ani, ca urmare a creșterii atractivității procesului instructiv-educativ prin facilitarea desfășurării stagiului de pregătire practică în spațiul european;
 • tranziția de la laboratorul școlar la locul de muncă a fost mai ușoară;
 • facilitarea găsirii unui loc de muncă, în urma absolvirii liceului pe plan local, național sau european;
 • s-a îmbunătățit modul de comunicare dintre elevi, școală și agenții economici;
 • s-a dezvoltat o strategie de colaborare cu instituțiile partenere în vederea unor colaborări ulterioare;
 • echipa de proiect, cu ajutorul Inspectoratului Școlar Județean Buzău, a derulat trei seminare județene pe tema motivării absolvenților în vederea inserției pe piața muncii naționale și europene;
 • în anul școlar 2018 – 2019, s-a organizat un seminar de scriere a proiectelor de formare profesională (VET) pentru a se primi finanțare prin Programul Erasmus+.

”Această mobilitate în Chemnitz, Germania a reprezentat pentru mine o experiență din care am avut mult de câștigat, atât pe plan profesional, prin experimentarea unor noi tehnici de vopsire, pigmentare și depigmentare a părului și dezvoltarea abilitătilor de lucru în echipă cât și pe plan personal, prin dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză și germană. A fost o experienta unică care m-a făcut mai încrezătoare în forțele proprii.” (Bianca - Georgiana Mihai, clasa a XI-a, calificarea profesională – Coafor stilist)

”Proiectul Erasmus+ a însemnat o oportunitate de a lucra ca ospătar într-un restaurant german ceea ce mi-a adus mai multă experientă și mai multă încredere în integrarea pe piața muncii. De asemenea, am intrat în contact cu cultura și civilizația germană și am reușit să comunic cu clienții și cu ceilalți colegi din restaurant în limba germană.” (Mihaela Pîrciog, clasa a XI-a învățământ profesional, calificarea profesională – Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație)

”Mobilitatea din Barcelos, Portugalia a fost o experiență deosebită deoarece am învățat multe lucruri noi legate de viitorul meu loc de muncă. Am experimentat limba portugheză și mi-am îmbunătățit abilitatea de a mă exprima în limba engleză. Am lucrat în echipe și sunt mai încrezătoare acum. Portughezii de la locul de muncă erau foarte prietenoși și de ajutor. Organizația intermediară ne-a ajutat cu tot ce aveam nevoie și apreciez ceremonia de primire a certificatelor și modul în care ne-au făcut să fim mândri de tricolorul românesc.” (Anda - Mariana Badea, clasa a IX-a – Organizator banqueting)

”Erasmus+ a însemnat pentru mine o experiență unică. Am lucrat în echipă într-un mediu real de muncă, personalul restaurantului a fost prietenos și sunt mult mai încrezatoare în ceea ce voi face la viitorul loc de muncă. Am vizitat multe locuri frumoase și am fost impresionată de modul cum ne-a tratat organizația intermediară, punctul culminant fiind ceremonia emoționantă cand am primit certificatele” (Alexandra - Hristina Franguloiu, clasa a IX-a – Organizator banqueting)

”Datorită proiectului Erasmus+ am avut ocazia să cunosc oamnei noi care aparțin unei culturi diferite și locuri și obiective turistice reprezentative culturii portugheze. Am lucrat într-un loc de muncă real, într-un hotel portughez, unde am întâlnit oameni de la care am avut de învățat atât în ceea ce privește lucrul în echipă cât și munca din domeniul hotelier. Am comunicat în engleză și portugheză și am fost impresionată de căldura cu care am fost primiți și tratați pe parcursul celor două săptămâni de mobilitate.” (Andreea-Marina Nica – clasa a XI-a, calificarea profesională Tehnician în turism)

Participarea celor 37 de elevi la mobilitățile proiectului a reprezentat, de asemenea, un bun prilej de a lua contact cu două culturi diferite, germană și portugheză, dar și îmbunătățirea imaginii de sine în comunitate, școală și la nivel intrinsec. Experiența europeană i-a ajutat pe mulți dintre ei să devină independenți, responsabili și să se descopere devenind astfel mult mai încrezători în propriile forțe.

Prof. Elena IORDACHE – coordonator proiect — Prof. Luminița ANGHEL și Prof. Melania PURNAVEL– membre din echipa de proiect

Săptamâna europeană a competențelor profesionale - Ediția a III-a

Cea de-a treia ediție a Săptămânii europene a competențelor profesionale –Săptămâna VET – este gata de lansare, după doi ani în care campania s-a bucurat de un mare succes. Organizațiile care doresc să organizeze evenimente, ca parte a Săptămânii VET, le pot înregistra pe https://bit.ly/2NbxFUE.

La fel ca în anii precedenți, obiectivul Săptămânii VET este acela de a-i inspira pe cetățeni să descopere și să-și îmbunătățească talentele prin intermediul educației și formării profesionale. Promovarea educației și formării profesionale ca opțiune în parcursul profesional al tinerilor reprezintă una dintre cele zece acțiuni-cheie propuse de Comisia Europeană în cadrul Noii agende pentru competențe în Europa, care a fost pusă în aplicare începând cu iunie 2016.

În timpul Săptămânii VET, Comisia Europeană va prezenta inițiative de înaltă calitate și foarte multe exemple de bune practici, cu scopul de a oferi celor interesați opțiuni de dezvoltare a competențelor profesionale pe care le solicită piața muncii, în prezent. Dacă în 2017, au fost înregistrate peste 1500 de evenimente din 45 de țări (toate cele 28 de state membre ale UE, precum și din Norvegia, Liechtenstein, Elveția, Islanda și țările candidate să adere la UE), în anul curent se așteaptă ca numărul acestora să fie mult mai mare, cu o tematică variată care să promoveze dezvoltarea competențelor ce pot fi transmise prin intermediul învățământului profesional și tehnic.

Sunt așteptate să își înscrie evenimentele în baza de date a CE școlile și instituțiile care implementează sau au implementat proiecte Erasmus+, agenții ale UE, autorități naționale și regionale. Acestea pot organiza evenimente dintre cele mai variate, de la conferințe până la zile de carieră, promovarea instituțiilor pe care le reprezintă și a proiectelor pe care le desfășoară și multe altele. Dacă în anii precedenți, aceste activități au reunit peste un milion de persoane din întreaga Europă, este de așteptat ca în 2018 ele să contribuie și mai consistent la schimbarea percepției privind învățământul profesional și tehnic și la transformarea acestuia într-o primă alegere pentru tinerii și adulții care aleg să își continue studiile.

Vă invităm să vă încărcați evenimentele în baza de date a Comisiei Europene și să transmiteți detalii legate de organizarea și desfășurarea lor pe platformele de comunicare socială, utilizând hashtagurile

ANPCDEFP a creat o pagină a evenimentului unde puteți să promovați la nivel național evenimentele pe care le organizați, precum și rezultatele proiectelor pe care le-ați implementat sau le implementați în domeniul VET. Pagina va fi accesibilă nu doar pe durata Săptămânii VET – între 05 și 09 noiembrie 2018, ci va fi diponibilă până la sfârșitul anului. Vă invităm să o vizitați și să o utilizați cu folos!

#EUVocationalSkills și #DiscodYTalent.

te informează...

Participă la Sondajul Eurodesk 2018!

Eurodesk, în calitate de rețea europeană dedicată promovării mobilităților de tineret și care oferă informații de calitate în domeniul tineretului și sprijin pentru tineri și lucrători de tineret, își dorește să înțeleagă mai bine care sunt nevoile tale de informare.

Sondajul se adresează persoanelor cu vârsta cuprinsă între 13 și 35 de ani. Te-ai gândit vreodată să participi într-un proiect de mobilitate în străinătate, de voluntariat, studiu, formare, au-paire sau muncă? Indiferent dacă ai avut sau nu ai avut o experiență de mobilitate, dorim să aflăm care este opinia ta. Pentru a răspunde la întrebări ai nevoie de doar 10 minute, iar sondajul este tradus și în limba română.

Euodesk își dorește să afle:

 • Care sunt oportunitățile de mobilitate pe care le cauți?
 • Ce surse de informare folosești?
 • Care sunt informațiile de care ai nevoie?

Premii

Participanții la sondaj vor avea posibilitatea să câștige unul dintre cele 3 carduri cadou:

Premiul 1: card cadou în valoare de 50 de euro pentru Amazon, Netflix sau iTunes;

Premiile 2 și 3: card cadou în valoare de 25 de euro pentru Amazon, Netfix sau ITunes.

Pentru a participa la concurs, tinerii trebuie să răspundă la toate întrebările sondajului, să fie de acord să ia parte la acest concurs și să raspundă o singură dată la întrebările sondajului.

Bursele Google Europe pentru studenții cu dizabilități

Programul de burse se adresează studenților cu dizabilități care urmează studii universitare în domeniul informaticii la o universitate din Europa sau Israel.

Google, în parteneriat cu EmployAbility, oferă 10 burse în valoare de 7000 de euro studenților cu dizabilități înscriși la o universitate din Europa, la cursuri cu frecvență sau cu frecvență redusă.

Bursa urmărește să încurajeze studenții cu dizabilități să exceleze în studiile lor, să joace un rol activ și să devină lideri în crearea tehnologiei.

Sunt eligibili să candideze pentru o bursa tinerii care au vârsta de 18 ani la data de 17 septembrie 2018, intenționează să se înscrie sau sunt deja înscriși pentru studii universitare în domeniul științei calculatoarelor sau un domeniu tehnic apropiat, în anul universitar 2019 – 2020.

Termen limită pentru trimiterea candidaturii: 6 decembrie 2018, 11:59 pm GMT

„When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. “ (Elon Musk)

Concursul de design de tricouri Time to Move 2018

Și anul acesta, în cadrul campaniei TTM 2018, Eurodesk invită tinerii cu vârsta cuprinsă între 13 și 30 de ani să ia parte la concursul de tricouri și să creeze design-ul unui tricou care să reprezinte cel mai bine spiritul campaniei.

Poți să alegi orice tehnică pentru designul tricoului: o fotografie, o ilustrație digitală, un desen pe hârtie sau doar un text. Pentru a participa la concurs încarcă creația ta în format imagine, adăugă un titlu și o scurtă prezentare despre tine.

Concursul se derulează până la data de 31 octombrie 2018. După incheierea acestuia, Eurodesk va alege o creație pentru grupa de vârstă 13 - 19 ani și o creație pentru grupa de vârstă 20 - 30 de ani și va anunța câștigătorii. În plus, Eurodesk va alege încă 5 concurenți cu design-uri remarcabile.

Poți vota pentru design-ul preferat pe pagina concursului, iar design-ul care va primi cele mai multe voturi va fi câștigătorul votului publicului.

Câștigătorii vor primi următoarele premii:

 • Câștigătorii primelor locuri din cele două categorii vor primi fiecare un permis Interrail Global care poate fi folosit timp de 7 zile în decurs de o lună.
 • 5 concurenți cu design-uri remarcabile vor primi fiecare câte un abonament Spotify Premium de 3 luni.
 • Câștigătorul votului publicului va primi un rucsac Fjällräven.

Multilingv. Multicultural

The difference between the right word and the almost right word is the difference between lightning and a lightning bug. (Mark Twain)

Certificatul lingvistic european 2018

Lansat oficial în 1999, cu scopul de a promova inovarea și creativitatea în domeniul predării și învățării limbilor străine, Certificatul lingvistic european recompensează dezvoltarea noilor metode, tehnici și instrumente de predare a limbilor străine, susține diseminarea informațiilor privind existența acestora și promovează bunele practici în domeniu.

În România, Certificatul se acordă începând cu anul 2002, pe parcursul acestei perioade fiind premiate 120 proiecte. Conform regulilor Comisiei Europene pentru această acțiune, certificatele acordate proiectelor câștigătoare sunt semnate de către Ministrul Educației din țara participantă și de către Comisarul European pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport, dl. Tibor Navracsics.

Prioritățile europene pentru ediția din 2018 au avut în vedere:

 1. Dezvoltarea unor școli care să susțină incluziunea și educația de calitate și să sprijine profesorii și directorii școlilor în promovarea diversității.
 2. Eliminarea barierelor lingvistice cu scopul creării unor regiuni de frontieră mai dinamice.

Selecția celor 7 proiecte cărora li se atribuie Certificatul lingvistic european în 2018, s-a realizat dintr-un număr de 54 de candidaturi evaluate (dintr-un total de 56 depuse) care s-au adresat cu prioritate domeniului învățării/predării limbilor diferite de limba maternă:

Un premiu special a fost acordat Ministerului Educației pentru proiectul „Călătoria mea interculturală“.

Let's play LinguaFest!

Pe 26 septembrie 2018, în cadrul celei de-a VII-a ediții a evenimentului LinguaFEST, la Muzeul Național al Literaturii Române din București, peste 100 de beneficiari ai proiectelor Erasmus+, profesori de limbi moderne și minoritare, studenţi, elevi, voluntari internaționali, reprezentanți ai societății civile și jurnaliști au sărbătorit Ziua Europeană a Limbilor.

La LinguaFEST 2018 am aflat povestea Turnului Babel și a limbii originare urmată de discuții, am jucat jocuri fonetice: Cum se scrie o limbă și cum se aude ea? Copiii au aflat Povestea unui cuvânt descoperind anumite cuvinte pornind de la câteva indicii. Luând ca pretext poezia și căutarea permanentă a poeților de a găsi un limbaj poetic propriu ne-am imaginat un limbaj personal. În plus, am interacționat în mediul on-line cu Trupa Teatrolicii din Stuttgart, cu care am făcut schimb de jocuri și ghicitori.

Vizionare plăcută!

Promovarea dezvoltării competențelor lingvistice

Proiectul PALM

Proiectul „Erasmus +”, PALM, a urmărit să încurajeze tinerii vorbitori de engleză, franceză, germană, greacă, maghiară, italiană și spaniolă să producă texte autentice (înregistrări audio și video), cu scopul de a crea materiale care să poată fi citite și ascultate de elevii de aceeași vârstă care doresc să studieze aceste limbi. Aproximativ 4,000 de texte provenind din opt domenii, de la nivelul A1 la B2, au fost produse de aproximativ 500 de elevi din 4 școli participante și 12 școli asociate din cinci țări (Austria, Cipru, Italia, Ungaria și Regatul Unit), în opt limbi. Sunt disponibile peste 1,500 de texte, selectate de profesori și elevi, pe baza criteriilor de selecție elaborate în cadrul proiectului PALM.

Textele selectate au fost completate cu instrumente de evaluare pentru feedback, auto-evaluare sau evaluări inter-pares. Pe platforma proiectului au fost publicate texte și materiale, care pot fi folosite la clasă sau în alte scopuri de învățare. Vă invităm într-un spațiu virtual, să cunoașteți și să folosiți materiale multilingve autentice, în care copiii – „ambasadori ai limbilor” – oferă oportunități pentru schimburi multilingve și interculturale.

Platforma PALM este disponibilă din august 2018 și constituie o resursă conformă cu programele școlare europene, pentru elevi și profesori.

EURYDICE

Rețeaua Eurydice își propune să faciliteze cooperarea europeană în domeniul educației. Publicațiile realizate în cadrul rețelei reprezintă o foarte bună sursă de documentare – prin furnizarea de informații clare, concise, actualizate și bine documentate. Publicațiile Eurydice pot să fie descărcate gratuit.

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2016/17

Prezentul raport compară diferitele caracteristici ale salariilor cadrelor didactice și ale directorilor de școli din învățământul preuniversitar (de la învățământul preprimar până la învățământul secundar superior) și oferă de asemenea, date naționale comparabile privind remunerarea acestor categorii profesionale.

Partea a doua a raportului, referitoare la fișele naționale, conține informații pe baza cărora sunt comparate nivelurile de luare a deciziilor privind salariile statutare ale cadrelor didactice și ale directorilor de școli. Salariile minime și maxime legale, în paritatea puterii de cumpărare în Euro (PPS EUR), sunt comparate cu salariile medii efective pe profesie (în cazul în care datele sunt disponibile).

Raportul oferă informații din 40 de țări/ regiuni europene și este redactată în limba engleză. Rapoartele mai vechi, aferente tematicii, sunt traduse și în limba română.

The Structure of the European Education Systems 2018/19: Schematic Diagrams

Raportul furnizează informații referitoare la structura învățământului de masă din țările europene (de la educația timpurie până la nivelul învățământului superior) pentru anul școlar și academic 2018/10. Publicația conține diagrame schematice naționale, însoțite de un ghid explicativ și hărți care prezintă principalele modele de organizare ale învățământului preșcolar și obligatoriu. Informațiile sunt disponibile pentru 43 de sisteme de educație din Europa, care acoperă 38 de țări participante la programul UE, Erasmus+.

Publicația este redactată în limba engleză.

Rapoarte mai vechi, aferente tematicii, sunt traduse în limba română.

ANews este publicația lunară a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Dacă sunteți implicați în proiecte interesante din domeniile educației, formării profesionale sau tineretului și doriți să publicați articole despre acestea în în InfoAltfel, dacă aveți recomandări sau dacă doriți doar sa ne scrieți, vă rugăm să folosiți adresa ileana.racoviceanu@anpcdefp.ro. Avem rugămintea ca materialele pe care le trimiteți să întrunească următoarele cerințe tehnice pentru publicare: maxim 1 pagina A4, text scris cu diacritice, stil jurnalistic care să evidențieze în primul rând experiența de învățare, continuare (follow-up) și impact asupra activităților profesionale și/sau personale, fotografii de minim 300 dpi atașate separat în email, nu inserate in documentul Word.

Dacă doriți să nu mai primiți această publicație, va rugăm să trimiteți un mesaj pe adresa unregistered@anpcdefp.ro.

Toate informațiile din articolele despre proiectele finanțate cu sprijinul Comisiei Europene reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Agenția și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare neadecvată a acestora.

Created By
Agenția Erasmus+
Appreciate

Credits:

Created with images by mohamed_hassan - "idea teamwork thinking" • rawpixel - "untitled image" • Alexas_Fotos - "stickies post-it list" • stevepb - "spices flavorings seasoning food ingredient spicy flavor" • Dmitry Ratushny - "untitled image" • Linus_Picture - "map globe world" • rawpixel - "untitled image" • geralt - "school learn letters" • geralt - "books man person" • MichaelGaida - "mosaic tiles pattern" • Ksenia Makagonova - "The Trauma of Everyday Life | MARK EPSTEIN"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.