ElektroVakuum Vi kan skilt og profilering. vi har gjort det siden 1933.

ElektroVakuum skal være Norges ledende leverandør av skilt og komplette skiltprogram, som tilfredsstiller kundenes og myndighetenes krav til estetikk, funksjon og kvalitet gjennom innovative løsninger, miljøvennlige produkter og lønnsom drift.

Belyste skilt

Ubelyste skilt

Digital skilting

Om oss

ElektroVakuum har en lang historie som selskap, og den spede start var i 1933. To unge herrer ved navn Wittmann og Sohlberg startet produksjon og salg av neonskilt i Oslo. Idéen var basert på at Wittmann hadde vært i USA og sett at man i lysreklamene der hadde tatt et helt nytt produkt, neonrørene, i bruk istedenfor glødelamper. I Oslo var det på den tiden bare kommet opp et par neon reklameanlegg som var laget av Siemens og Flexlume. Starten av ElektroVakuum i 1933 var også starten av det selskapet som i dag er en av Norges fremste skilt- og profilerings firmaer.

ElektroVakuum er i dag et profesjonelt skilt- og profileringsfirma som jobber med noen av Norges fremste firmaer som våre kunder. Vi har hele tiden tatt våre kunders ønsker seriøst, og samtidig jobbet for å utvikle vår egen identitet. Dette har blant annet ført til at vi er Norges eneste skilt- og profileringsfirma som er miljøsertifisert av Det Norske Veritas i henhold til ISO 14001.

“Å bli sett er å være” sies det. Bedrifters skilt er en viktig del av den totale identiteten og profil. Skiltets utforming og budskap fester seg til netthinnen og bidrar aktivt til å skape et forhold til kunder og andre viktige grupper i omverdenen. Elektrovakuum tilbyr totalløsninger innenfor dette området, og våre beste utfordringer er å få lov til å samarbeide med våre kunder for å finne den optimale løsning. Dette gjør vi gjennom våre kunders ønsker, reklamebyråer, designere, arkitekter og selvsagt våre egne dyktige faglige ressurser.

I dag finnes det materialer og teknikker som nesten ikke setter noen grenser for fantasien vedrørende utforminger av skilt og profilering. Vi bidrar aktivt til at våre kunder får oppfylt disse ønskene. Men en profilering innebærer ikke bare et ønske om et skilt, det bør også innebære noe som ser til at dette blir en stolt profilering av et merke i mange år. Vi ser derfor til at våre kunder får en rask og profesjonell service også etter at skiltene er hengt opp. Vedlikehold og serviceettersyn er nøkkelen til en problemfri profilering.

Gjennom alle disse år siden 1933 har vi bygget et selskap vi er stolte av, og vi kan med sikkerhet si at profilering er noe vi kan. Du kan med trygghet legge ditt totale prosjekt hos oss, og vi ser til at dette gjennomføres til den avtale vi er blitt enige om.

  • Oslo: Nils Hansens Vei 13 0667 Oslo
  • Halden: Isebakkeveien 25, 1788 Berg i Østfold
  • Telefon: 22 04 05 00
  • Epost: firmapost@elektrovakuum.no

Credits:

ElektroVakuum

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.