Loading

Nørre Aaby Realskoles nyhedsbrev oktober 2018

Velkommen til Nørre Aaby Realskoles digitale nyhedsbrev, der udkommer ca. en gang om måneden og indeholder historier fra hverdagen på NAAR – fra vuggestue, børnehave og SFO til alle afdelinger på skolen; indskoling, mellemtrin og overbygning.

Idrætsdag i Båring

Den årlige idrætsdag, som løb af stablen den 6. september, foregik denne gang på det offentlige opholdsareal ved Skyttevej i Båring. Her blev hele skolen samlet til fælles opvarmning. Et skønt syn!

Derefter gik børnene rundt til forskellige aktiviteter planlagt af eleverne på 9. årgang. 10. klasse havde lavet dejlig pastasalat til alle. Dagen blev igen afsluttet med en fælles aktivitet på det store, grønne areal.

Idrætsdagen var en sjov og hyggelig dag med fokus på fællesskab og holdånd.

BørneMobilen på besøg

Den 12. september havde 4.-8. årgang besøg af BørneMobilen fra Børns Vilkår. De fortalte om BørneTelefonen og børns rettigheder.

Eleverne skulle dels deltage i et oplæg i Tumlesalen og dels arbejde med forskellige øvelser i deres klasseværelser.

Tak til Børns Vilkår for en god dag - og endnu et bidrag til øget trivsel blandt eleverne på vores skole.

Nye elevtoiletter

Elevtoiletterne i skolegården er blevet renoveret. Der er bl.a. blevet muret vægge op mellem de enkelte toiletter, hvilket er noget eleverne har efterspurgt. I skrivende stund mangler kun de sidste detaljer som eksempelvis toiletrulleholdere, inden vi kan lade børnene tage de nye, fine toiletter i brug.

Drengetoilettet har en blå stribe på væggen, mens pigetoilettet har en rød stribe.

Temaforløb i 10. klasse

På Nørre Aaby Realskole giver vi mulighed for at blive en del af et unikt fællesskab i 10. klasse, hvor både faglighed, studieforberedelse og et stærkt sammenhold er i fokus.

I perioden fra skolens idrætsdag først i september og frem til jul vil der om onsdagen være tre forløb med afsæt i tre forskellige temaer. Temaforløbene vil tage afsæt i hverdagslivet og omhandle problemstillinger, hvor eleverne kan benytte og udbygge deres viden i de forskellige fag. Det drejer sig om temaerne "Kost og motion", "Økonomi" og "Kommunikation".

I uge 37 tog eleverne hul på temaet om kost og motion. Dagen begyndte i træningscentret i Vestfynshallerne. Derefter fik de unge lov at prøve kræfter med Taekwondo-træning.

Onsdag i uge 38 fik 10. klasse besøg af Karina Rundquist, som er uddannet akupunktør og har klinikken Akupunktur Lillebælt. Karina instruerede eleverne, så de på skift lærte at massere hinandens nakke, skuldre og ryg.

I uge 39 var der dans på skemaet. Det var danseinstruktør og lærerstuderende Line Rand og Niklas Andersen, som ligeledes læser til lærer på Odense Lærerseminarium, som stod for danseundervisningen. Viceskoleleder Flemming Christensen fik derefter eleverne helt ned i gear, da han udsatte dem for mentaltræning.

Læs mere om vores unikke tilbud i 10. klasse på naar.dk/10-klasse-pa-naar/

Borgmestervalg - temauge på NAAR

Om morgenen den 20. september var der spænding i luften, da alle de opstillede kandidater til borgmesterposten under temaugen "Byen" skulle på talerstolen for at overbevise vælgerne.

Alle skolens elever var samlet i salen, og hele 17 modige kandidater fremførte deres fine taler.

Alle de opstillede borgmesterkandidater kommer til at udgøre byrådet under temaugen i uge 41, hvor hele skolen bliver omdannet til en by.

Ved morgensamlingen den 21. september blev det meddelt, at Markus fra 9. Øst var blevet valgt til borgmester. Stort tillykke til Markus!

Markus er Naarnias folkevalgte borgmester.

Byrådet havde samme dag første møde, hvor det blev besluttet, at kandidaten med næstflest stemmer, William fra 8. Syd, skal være byens viceborgmester. Det blev ligeledes besluttet, at byens navn bliver Naarnia. Dette navn er foreslået af både Sarah F. fra 5. Nord og hele 2. Syd. Byrådet besluttede også, at Naarnias møntenhed skal hedde Neuro, hvilket er blevet foreslået af hele 8. Syd.

Store mostedag i vuggestue og børnehave

Børnene i vuggestuen og børnehaven har den sidste tid samlet æbler, og onsdag den 26. september havde mange af dem også æbler med hjemmefra. Det var nemlig store moste-dag.

Alle børn havde også en flaske med, så de kunne få en portion hjemmepresset most med hjem til familien.

Besøg fra Scheessel

Hvert år udveksler vi elever fra 8. årgang med vores venskabsskole Eichenschule i Scheessel i Tyskland. I en uge besøger de danske elever de tyske elever, hvor de også bor hos de tyske familier. Og i en uge besøger de tyske elever ligeledes vores elever. Udvekslingen giver eleverne indblik i hinandens kultur, familieliv og skolestruktur, og de får en masse træning i at anvende både tysk og engelsk som reel kommunikation.

Fotoopgave på Brandts i Odense. Se alle de flotte billeder på vores Facebook-side.

Den 21.-28. september var det udvekslingseleverne i 8. klasses tur til at være værter for de tyske elever. På vores Facebook-side kan du læse mere om deres oplevelser i løbet af ugen.

Læs mere om Eichenschule her.

6. årgang på Bornholm

I uge 39 var 6. årgang på lejrskole på Bornholm. I videoen her kan du høre Emilie og Kasper fra 6. Nord fortælle om deres mange gode oplevelser på turen.

Drenge- og pigegruppe i SFO Svanereden

I september har vi haft drenge- og pigegruppe på programmet i SFO'en. Formålet med dette har været at skabe gode relationer blandt børnene - såvel på egen årgang som på tværs af årgangene. En del af arbejdet i grupperne har desuden handlet om at lade de større børn være gode rollemodeller for de mindre.

Drengegruppen har haft krigstema, hvor de har lavet forskellige aktiviteter såsom at bygge krigsting i sløjd, lave seje kapper og bannere, lave bål og snakke om emnet. Til sidst blev der afholdt en krigsdag, hvor de blev delt op i hold og skulle samarbejde om en strategi og finde de andres flag. SFO-personalet fortæller, at arbejdet med dette tema var en stor succes blandt både børn og voksne.

Pigerne har brugt iPads til at optage film og tage billeder på egne præmisser. Billederne og videofilmene skal ende ud i en lille video om SFO'en. Pigegruppen har ligeledes tegnet, lavet perleplader, lagt make up osv. Et rigtig hyggeligt tema!

NAAR webshop

På Nørre Aaby Realskoles webshop hos Sport 24 finder du en masse lækkert sports- og fritidstøj med skolens logo til aktiviteter både inde og ude.

Du finder shoppen via naar.dk. Tøjet bliver leveret direkte til din dør, og der er mulighed for at tilkøbe navnetryk. Der er fri fragt ved køb over 300 kr. 📦

Den kommende tid på NAAR

I uge 41, når det traditionen tro er temauge, bliver Nørre Aaby Realskole omdannet til en by med både politikere, virksomheder, kirke osv. Torsdag aften afsluttes temaugen med et stort arrangement for forældre og søskende. Her får eleverne mulighed for at vise deres familier, hvad de har brugt ugen på.

Fredag inden efterårsferien deltager alle elever i skolernes motionsdag. Ruterne er tilpasset alderstrin; de yngste løber i lukket område omkring Eisbjerghushaven, mellemtrinnet løber en rute i Nørre Aaby, mens de ældste elever i overbygningen løber en tur på ca. 10 kilometer. Dagen begynder fælles i klasserne og slutter til middag – de ældste elever kan gå hjem, når de har gennemført ruten.

Find os på Facebook, Instagram og Youtube!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.