Loading

IT'S COMPETITION TIME! / AMSER CYSTADLEUAETH!

If you like your beer tasty, award-winning and eco-friendly then we've got a treat for you! We have a gift pack of 3 Bluestone beers and a T shirt to give away.

Os ydych yn hoffi eich cwrw i fod yn flasus, yn wobrwyedig ac yn ecogyfeillgar yna mae gennym dipyn o drît i chi! Mae gennym becyn rhodd o 3 potel cwrw Bluestone a Chrys-T i roi i ffwrdd.

Gift Pack /Pecyn Anrheg: 1 x Red of Heaven | 1 x Preseli Pils | 1 x Bedrock Blonde | 1 x T Shirt (S)

Bluestone Brewing is an eco-friendly family run brewery tucked away in rural North Pembrokeshire. They brew their ales using water that filters down through the Preseli Mountains surrounding the brewery. In 2018, they were the first brewery in the world to be given the Green Key Accreditation, an international award that recognises environmentally sustainable businesses.

Bluestone produce a wide range of beers and an award-winning lager; they also hold events at the Brewery throughout the year and have a busy taproom and shop on site. The first beer they ever brewed is still their best seller … Bedrock Blonde.

Mae Bluestone Brewing yn fragdy teuluol ecogyfeillgar sy'n cael ei redeg yng nghefn gwlad Gogledd Sir Benfro. Rydym yn bragu ein cwrw gan ddefnyddio dŵr sy'n diferu i lawr trwy fynyddoedd y Preseli sy’n amgylchynu ein bragdy. Yn 2018, ni oedd y bragdy cyntaf yn y byd i dderbyn Achrediad y ‘Goriad Gwyrdd, gwobr ryngwladol sy'n cydnabod busnesau sy’n gynaliadwy yn amgylcheddol.

Mae Bluestone yn cynhyrchu ystod eang o gwrw a lager gwobrwyedig; maen nhw hefyd yn cynnal digwyddiadau yn y Bragdy trwy gydol y flwyddyn ac mae ganddyn nhw far cwrw a siop brysur ar y safle. Y cwrw cyntaf iddyn nhw ei fragu erioed yw’r un sy’n dal i werthu orau sef ... Bedrock Blonde.

If you've already registered for an Other Voices Cardigan wristband you will automatically be entered in this draw.

Not registered for your Other Voices Cardigan wristband yet? Click here to register and be entered into the draw for some amazing prizes in the run-up to the festival in November:

The winner will be chosen at random on 29 October from those who have registered for an Other Voices Cardigan wristband.

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar gyfer band arddwrn Lleisiau Eraill - Aberteifi cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y raffl hon.

Heb gofrestru ar gyfer eich band arddwrn Lleisiau Eraill - Aberteifi eto? Cliciwch yma i gofrestru a chael eich cynnwys yn y raffl i ennill gwobrau yn y cyfnod cyn yr Ŵyl ym mis Tachwedd:

Dewisir yr enillydd ar hap ar Hydref 29 o blith y rhai sydd wedi cofrestru ar gyfer band arddwrn Lleisiau Eraill Aberteifi.

'There is a true sense of community where we live. Since setting up the Brewery 6 years ago, we have become a real hub for the local community and enjoy providing a place for locals and visitors to enjoy a drink and get together. We’re blessed with so many beautiful beaches that within a couple of minutes of leaving work for the day you can be down at the sea. No such thing as rush hour!'

Emily, Bluestone Brewing Co.

  • First Brewery in the world to become Green Key Accreditted / Bragdy cyntaf y byd i dderbyn Achrediad y ‘Goriad Gwyrdd
  • Several Great Taste Awards / Sawl Gwobr Great Taste
  • Outstanding Rural Diversification Project – Winner at Rural Business Awards 2018 / Prosiect Arallgyfeirio Gwledig Neilltuol - Enillydd yn y Gwobrau Busnes Gwledig 2018

We will be running a number of competitions to win fantastic prizes in the run up to the Festival in November. Keep an eye on Other Voices/Mwldan socials and emails to make sure you don't miss a thing.

Byddwn yn cynnal nifer o gystadlaethau i ennill gwobrau gwych yn y cyfnod cyn yr Ŵyl ym mis Tachwedd. Cadwch lygad ar negeseuon cymdeithasol ac e-byst LleisiauEraill / Mwldan i sicrhau nad ydych yn colli dim.

www.othervoices.ie | @othervoiceslive

www.mwldan.co.uk | @theatrmwldan

Bluestone Brewing Co: 01239 820 833 / brew@bluestonebrewing.co.uk / www.bluestonebrewing.co.uk

Facebook: @Bluestonebrewingcompany / Twitter: @BluestoneAles / Instagram:@bluestonebrewingco

Bluestone Brewing Company, Tyriet, Cilgwyn, Newport, Pembrokeshire SA42 0QW