Detail MadMager i samarbejde med ZBC Roskilde

Modul 1 - Udskæring og convenience retter
 • Diverse udskæringer og kendskab til anvendelsesmuligheder
 • Produktion af convenience retter af høj kvalitet samt tilbehør
 • Korrekt emballering, opbevaring og egenkontrol
 • Kalkulering og prisfastsættelse af de fremstillede produkter
 • Hjemmeopgave
 1. Fremstille convenience retter af høj kvlitet
 2. Detailudskære delstykker af okse og gris
 3. Kalkulere og prisfastsætte de fremstillede produkter på butikkens arbejdsredskab
Modul 2 - Præsentation og eksponering
 • Opbygning af montre og præsentation af delikatessevarer
 • Sammensætning af menu-to-go
 • Optimering af opskæring
 • Prisberegning med fokus på indtjening
 • Hjemmeopgave
Modul 3 - Udskæring og produktion
 • Opskæring af specielle kødstykker med fokus på optimal indtjening
 • Afsluttende opgave - produktion af salgsklare convenience retter
Hvordan foregår undervisningen?
 • Undervisningen har fokus på vores branche
 • Der anvendes konkrete cases fra Meny
 • Masser af aktiviteter - få teoretiske elementer
 • De enkelte moduler justeres løbende for at sikre det bedst mulige indhold
 • Uddannelsen gennemføres af de dygtigste undervisere fra ZBC Roskilde

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.