Δοκίμασε να κάνεις την επόμενη κράτηση σου..

Διάλεξε κατηγορία
Διάλεξε υπηρεσία
Επέλεξε υπάλληλο
Συνέχισε, αν θες μία ή περισσότερες υπηρεσίες
Διάλεξε ημέρα/ώρα
Συμπλήρωσε τα απαραίτητα στοιχεία
Επέλεξε Confirm & Pay, αν θες να πληρώσεις με PayPal
Έτοιμα όλα. Ραντεβού & Πληρωμή.

Περίμενε την υπενθύμιση μας (email & SMS) και είσαι έτοιμος/η, χωρίς χρήματα, πορτοφόλι και κάρτες, να μας επισκεφτείς. Σε περιμένουμε.

..κι αν δεν έχεις λογαριασμό PayPal δημιούργησε τώρα έναν!!

Book & Pay

Χαϊμαντά 40 • Χαλάνδρι • 2106836336

Created By
ICE Hair Lab
Appreciate

Credits:

• ICE Hair Lab • Chaimanta 40 • Chalandri • Athens • www.icehairlab.gr •

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.