Mooii Klaar voor een nieuw jaar!

Welkom bij Mooii...

Relaxte wachtruimte... bedien uzelf!

Het staat er voor u...

Warm en sfeervol, de juiste ingrediënten voor een moment voor jezelf...

De tijd staat even stil, alleen de klok tikt verder

Wat een plaatje...

In samenwerking met Natas Fashion te Maarssen-Dorp altijd leuke hebbedingetjes in de aanbieding.

Zie onze website voor alle mogelijke behandelingen!

Ons huismerk, tevens verkrijgbaar in de salon...

Zoals sommigen al hebben kunnen ervaren is de salon geheel vernieuwd, ruimer van opzet, lichter en nóg gezelliger dan voorheen. Ook hebben we aan de wens voldaan om te kunnen pinnen kortom, we zijn van alle gemak voorzien. Uiteraard ontbreekt het niet aan een kopje thee of een heerlijk glaasje water als u eventjes moet wachten.

Wij zijn klaar voor 2017!

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezond 2017

Created By
Danielle Richel
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.