Oriëntatie Periode 3 Lokaal & Globaal

Mindmap van het oriënteren

*Wat?* Cleopatra costuum *Maker?* Onbekend *Waarom bij het onderwerp?* Dit is een kostuum van Cleopatra. Ze was een Egyptische farao. Dit is dus globaal. Tegenwoordig kent iedereen de naam Cleopatra wel. Ze is dus beroemd over de hele wereld

*Wat* Made in Amsterdam (dans) *Maker?* Het nationale ballet. *Waarom bij het onderwerp?* De act/dans is in Nederland gemaakt. Dit is dus erg lokaal. Veel mensen van Nederland kennen deze groep. Het is de beroemdste Nederlandse balletgroep.

*Wat?* De bende van Oss (film) *Maker?* André van Duren (regisseur) *Waarom bij het onderwerp?* De bende van Oss was een hele beroemde criminele bende in Nederland. Ze zijn te vinden in Noord-Brabant. Dit is dus ook erg lokaal.

*Wat?* Gondols in Vaticaansad *Maker?* Onbekend. *Waarom bij dit onderwerp?* Vaticaanstad staat beroemd om de kleine kanalen waarop de gondols varen. Gondelszijn langwerpige booten waardoor ze tussen de kleine waterwegen passen. Over heel de wereld wordt er tegenwoordig gondels gebruikt en dit is dus globaal.

*Wat?* Speelhuis in oude kerk (Theater) *Maker?* Onbekend *Waarom bij dit onderwerp?* Dit is het speelhuis, een theater in Helmond binnen een kerk. Di is dus ook heel erg lokaal. Letterlijk midden in Helmond!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.