Loading

Bereik en leefstijlgroepen RTV Oost najaar 2018

Bereik en leefstijlgroepen Radio Oost

Kerncijfers Radio Oost

Profiel luisteraar Radio Oost

Bereik en leefstijlgroepen TV Oost

Kerncijfers TV Oost

Profiel kijker TV Oost

Bereik en Leefstijlgroepen RTV Oost online

Kerncijfers online

Profiel online gebruikers

Relevante leefstijldoegroepen RTV Oost

Voor RTV Oost gelden de moderne burgerij en kosmopolieten als primaire doelgroepen.

Verdeling leefstijlgroepen Radio Oost

Het Mentality-mileu moderne burgerij luistert bovengemiddeld vaak naar de radiozender van RTV Oost.

Verdeling leefstijlgroepen TV Oost

De Mentality-milieus Moderne Burgerij en Kosmopolieten kijken bovengemiddeld vaak naar de TV-zender van RTV Oost.

Verdeling leefstijlgroepen Online RTV Oost

De Mentality-milieus kosmopolieten gebruiken bovengemiddeld vaak de online kanalen van RTV Oost.

Contact

Kijk voor alle advertentiemogelijkheden op onze website of bel: 074 - 2456410.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.