Omni Channel BG

Скъпи колеги,

На 10-ти април (понеделник) ще се проведе обучение за персонализирани имейли – един от многото инструменти, които ще Ви помогнат в ангажирането на медицинските специалисти.

Ще започнем заедно това вълнуващо пътуване! Първо ще разберем какво е Omni Channel и каква е ползата за нас и медицинските специалисти. След това ще отговорим на всички въпроси от Ваша страна, които може да се появят във връзка с това, как можем да използваме тези нови инструменти по лесен и ефективен начин. В края на обучението ще имаме време да упражним на практика това, което сме видели, за да сме сигурни, че се чувствате уверени в използването им.

Важно е да носите iPad-ите си на 10-ти април (понеделник) и да се уверите, че сте синхронизирали, тъй като ще ги използваме по време на обучението.

Така че нека започнем от началото… Защо всички говорят за Omni Channel и какво всъщност представлява?

В случай че все още не сте гледали видеото, моля, кликнете върху бутона по-долу и след 2 минути и половина вече ще знаете всичко за него!

Credits:

Created with images by bykst - "digital networked networking"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.