Prøveklasse i gym Grunnskolens flaueste opplevelse

Det året jeg skulle gjennomføre trinn tre på Hafslund barne- og ungdomsskole, hadde noen bestemt at det skulle prøves ut noe nytt: Gutter og jenter skulle ha gym sammen.

Jeg hadde fått ny treningsdress i de norske fargene, da jeg begynte på barneskolen. Den passet enda. Riktignok litt slitt mellom lårene på grunn av et noe trangt løpesett, men fremdeles en fin treningsdrakt.

Mine foreldre hadde opparbeidet seg kunnskap om mye gjennom årene, men innen idrett var de begge helt blanke. Men de gjorde mye for meg, og min mor pakket både inn og ut av gymbaggen - en hvit bag med bilde av datidens storhet i fotball: Leeds. Det var derimot ikke nok innsikt til å forstå at gutter har noe mellom beina, noe som setter stor pris på å ikke henge fritt under gymnastikk. En ekstra underbukse var således aldri å finne i gymbaggen, og i frykt for å være utakknemlig etterlyste jeg den heller aldri. Valget stod mellom å være uten underbukse i gymmen eller resten av skoledagen. Jeg valgte gym.

Oppvarmingen bestod alltid å løpe på rekke rundt i gymsalen. På lærerens kommando var det opp på tå og strekke oss mot taket, ned i golvet med høyre hånd, venstre hånd og så til slutt begge, for så å gå over til høye kneløft, sparke oss selv i rompa osv. Runde etter runde ble forsert i jakten på å bli så varm at vi kunne bedrive andre meningsløse aktiviteter.

I løpet av skoleåret ble buksen mer og mer slitt og til slutt kom det til syne et lite hull i skrittet. Noen uker senere var det lille hullet blitt noe større. Og så - midt i en sving - ramlet tissemannen ut av hullet. Det sies at jeg var den siste som oppdaget dette, så det må ha blitt noen runder i gymsalen med tissemannen i friluft. Av en eller annen grunn ble jeg aldri ertet for dette, noe jeg er svært takknemlig for. Opplevelsen var ille nok som den var.

Created By
Svein Mathiesen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.