Loading

Vinnaren av Partille Stories är.... (År 4-6)

Så här lyder läsarnas motiveringen: "Aktuellt ämne skrivet ur en synvinkel som gör att man kan leva sig in i känslorna hos huvudpersonerna" , "riktigt bra och spännande, började nästan gråta vid slutet" , "Den var riktigt spännande med ett bra slut" , "Spännande och oväntat slut. Trodde ju hon hittat sin ungdomskärlek" , "Vilken modig text att skriva om kärlek och om att stå upp för sig själv!" , "Berättelsen är väldigt spännande och har en väldigt intressant story".

med 24% av rösterna...

"Mer förbjudet än vad du tror"

Stort grattis till författaren Agnes Karlsson, Mellanamerika 2 på Vallhamra. En stor applåd!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.