Koor Zeur Nier, logo Ivanne santing

Vooronderzoek

Voor het vooronderzoek heb ik de site gelezen en onderzocht. Ik kwam erachter dat er ongeveer 30 leden zijn in het koor, en dat ze altijd rood met wit dragen. De nummers die ze zingen zijn geïnspireerd door Annie M.G. Smidt. Op basis van deze informatie ben ik opzoek gegaan naar plaatjes, voor het logo.

Schetsen

Voor het logo wilde ik een makkelijk maar leuk design. Ik heb drie verschillende schetsen gemaakt om een idee te krijgen wat wel of niet mooi is en bij het koor past.

Nadat ik deze drie logo's heb ontworpen, vond ik de derde het leukste en het beste bij het koor passen. Ik ben gaan brainstormen over het lettertype; dik, dun, sierlijk of juist straks.

Lettertype

Uit eindelijk heb ik besloten om een simpel lettertype te nemen en een sierlijk lettertype in erover heen. Dit geeft het een strak maar speels effect.

Kleurenschema

Uiteindelijk moest ik nog de kleuren bepalen. Dit heb ik gedaan door te kijken naar de kleuren van de website en van hun kleding en van de website

Ik heb er toch voor gekozen om meer in de rood tinten te blijven. Dit puur omdat ik met weinig kleur wilde werken en dus één kleur mooier uit kwam dan drie of vier verschillende.

Voor het logo moesten we drie varianten maken, ik heb dit gedaan door een lange, een 'normale' en een vierkante te maken. Zo is voor elk medium wel een geschikt logo. De logo's zijn allemaal met dezelfde elementen, een rode veelhoek achtergrond, een zingend poppetje en de naam van het koor.

Dit is in het kort mijn proces voor de opdracht om een logo te maken voor Koor Zeur Niet.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.