Loading

Hope sponsorprogramma Maak verschil voor de kinderen in 7de Laan!

In de sloppenwijk 7de Laan in Zuid-Afrika zijn bijna alle volwassenen verslaafd aan alcohol of drugs. Door de gebrokenheid in de gezinnen wordt er niet altijd goed voor de kleine kinderen gezorgd en ook vindt er veel misbruik plaats.

Stichting HOSA heeft in 7de Laan het Hope ECD schooltje opgericht. De kinderen op dit schooltje zijn 3 tot 6 jaar oud. Deze kleuters krijgen toegang tot uitdagend lesmateriaal en speelgoed in een liefdevolle omgeving. Ze leren wat 'normale omgangsregels’ zijn en ze horen dat God de Vader van ze houdt en een mooi plan voor hun leven heeft.

Ook krijgen de kleuters een ontbijt en lunch op school

Een aantal keer per jaar wordt er voor de kinderen van het Hope ECD schooltje een schooluitje georganiseerd. De kinderen komen normaal gesproken niet veel buiten de sloppenwijk. De ouders hebben geen fietsen of auto's en ouders die verslaafd zijn hebben bovendien vaak geen oog voor het doorbrengen van kwaliteittijd met hun kinderen. De schooluitjes zijn echte hoogtepunten voor de kinderen.

Hosa nodigt ook de ouders van de kinderen uit voor verschillende activiteiten en programma's die erop gericht zijn om de gezinnen sterker te maken. Ook is er een sociaal werker actief.

Met plezier en ook een beetje trots presenteren we ons nieuwe sponsorprogramma! Je kunt op drie verschillende manieren meehelpen om een verschil te maken voor de kinderen in 7de Laan.

WAAROM IS ER GELD NODIG VOOR HET HOPE SCHOOLTJE?

Sinds dit jaar wordt de school ondersteund door de overheid. Daar zijn we trots op, want dat betekent dat we voldoen aan de onderwijsrichtlijnen en eisen. Deze ondersteuning is echter niet genoeg om de school te laten draaien en de ouders van de kinderen zijn niet in staat om met schoolgeld dit bedrag voldoende aan te vullen. Daarom is het schooltje op dit moment gedeeltelijk afhankelijk van sponsoren. Het is onze visie om een tweede schooltje in een andere wijk te starten, om op deze manier voor nog meer kinderen een verschil te maken. Voor dat dit kan gebeuren moet de stichting voldoende middelen beschikbaar hebben en moet het eerste schooltje zelfstandig kunnen draaien.

Hoeveel kinderen gaan er eigenlijk naar dit schooltje?

Op dit moment gaan er ongeveer 40 kinderen naar het Hope ECD schooltje. Er zijn drie juffen, waarvan één ook hoofdonderwijzer is. Naast dat er via de school geïnvesteerd wordt in de levens van kinderen, investeren we ook in de levens van de juffrouwen. Dit zijn alle drie lokale dames met -tot voor kort- alleen een basis onderwijsdiploma. We ondersteunen de juffen om verder te kunnen studeren en ook begeleiden we ze in het maken van persoonlijke groei.

Hoe komt mijn gift bij de kinderen?

Stichting Hosa valt onder de grote organisatie Jeugd met een Opdracht. Giften worden overgemaakt naar een rekeningnummer van JmeO in Nederland en vervolgens naar de stichting Hosa. JmeO is een ANBI organisatie en giften zijn belastingaftrekbaar. Hosa gebruikt de opbrengsten van dit sponsorproject specifiek voor het Hope ECD schooltje: voor het geven van kwaliteitsonderwijs met kwaliteitsleermiddelen, voor het geven van gezonde maaltijden aan de kinderen en voor de kosten van leerzame uitjes buiten de sloppenwijk.

Created By
Linda van de Geest
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.