Loading

Tamamlayıcı sağlık sigortası Özel hastane de fark ödemeye son

ÖZEL HASTANE DE TEDAVİYE DEVAM FARK ÖDEMEYE SON
www.mysagliksigortam.com. Web teki internet sayfamız
sigorta başlangıç tarihinde var olan kronik hastalığınızın tedavi ücretini özel sağlık sigortaları ödemez.onun için sağlıklı iken sigortalanmak önemli.
Ve artı hastane ve doktor hizmet faturası
özel tedavinizi önemseyin.masrafını biz ödeyelim
Tamamlayıcı sağlık sigortası
Planlara Verilen Teminatların İçerikleri
Ana Teminatlar
Ameliyat

Yatarak tedaviniz sırasında ameliyat olmanız gerektiğinde ameliyathane masrafları, anestezi sırasında kullanılan malzemeler ve doktor ücretleri teminatımız altında!

Ameliyat sonrası fizik tedavi:

Ameliyat ve yoğun bakım sonrasında gerekli olan fizik tedavi masraflarınız güvencemiz altında!

Oda, yemek, refakatçi:

Hastanede yattığınız her gün için oda, yemek ve ve refakatçi kalmasının tıbbi zorunluluk gösterdiği durumlarda ilgili giderleriniz korumamız altında!

Yoğun bakım:

Yoğun bakım ünitesinde gerçekleşen tedavi giderleriniz teminatımız altında!

Anjiografi, anjioplasti:

Hastanede yattığınız süre içerisinde yapılan koroner anjiografi gibi tedavi masrafları teminatımız altında!

Küçük müdahale:

Küçük müdahaleleri kafanıza takmayın. Tüm bu giderler güvencemiz altında!

Kemotrapi, radyoterapi, diyaliz:

Kritik hastalıkların tedavisinde uygulanan kemoterapi ve/veya radyoterapi ile diyaliz tedavi giderleri (hastane, ilaç, doktor ücreti) teminatımız altında!

Yurt içi acil yardım ve acil danışma (ambulans dâhil):
Hayati tehlike gösteren ani durumlarda Groupama yanınızda! Yerinde müdahale, hastane nakli gibi Acil Yardım Hizmetleri* korumamız altında!

*Sigortalı kartı üzerinde belirtilen Acil Yardım Hattı’nı araması koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve bu hizmetin verilebildiği bölgelerde Acil Yardım Hizmetini karşılar.

HİSS check-up:

Anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarında yaptırılması şartıyla, belirli tetkiklere ait sağlık giderleriniz %100 oranında teminatımız altında!

Doktor muayene:

Bir kaza ve/veya hastalık sebebiyle tanı ve tedaviniz için hastane, klinik, özel muayenehane ya da acil durumlarda evde, doktor tarafından yapılacak muayeneler ile ilgili giderler teminatımız altında!

Laboratuvar:

Bir hastalığın tanısı için doktor tarafından gerekli görülen kan, idrar tetkikleri, laboratuvar incelemeleri, röntgen (mamografi ve ilaçlı grafiler dahil), ultrason, EKG, EEG, EMG ve bunlarla kısıtlı kalmamak üzere her türlü tanı yöntemleri ile ilgili sağlık giderleri güvencemiz altında!

Radyoloji:

Hastane tedavisi sebebiyle karşılaşabileceğiniz radiografi giderleri teminatımız altında!

Modern teşhis:
Hekim tarafından gerekli görülen laboratuvar testleri, radyolojik incelemeler, BT, MRI, sintigrafiler, endoskopik / girişimsel tetkikler, anjiografiler, uyku araştırmaları gibi tanı amaçlı incelemelerin giderleri yıllık limit dâhilinde güvencemiz altında!
Fizik tedavi ve rehabilitasyon:

Ameliyat ve yoğun bakım sonrasında gerekli olan fizik tedaviler dışındaki fizik tedavi masrafları poliçe yılı içerisinde 15 seansa kadar teminatımız altında!

Tedavilerinizde fark ücreti ödemiyorsunuz,
Hiss sağlık sigortası örneği :3 yıl kesintisiz sigortalıysanız ve ortalama Hasar/Prim oranı %80 altında ise risk değerlendirme ile Ömür Boyu Yenileme Güvencesi almaya hak kazanıyorsunuz,
Aile indirimi avantajı: aynı poliçe içerisinde anne, baba veya cocuklardan oluşan aile bireylerine %5 indirim uyguluyoruz.
Ortak özelliği : sigorta başlangıç tarihinden önce mevcut rahatsızlıklar için tamamlayıcısağlık sigortası teminat sağlamaz
Her bir aile bireyine yılda 10 adet ayakta tedavi imkanı
Doğum teminatı-tüp bebek teminatı
Doğum teminatı nı ek olarak veren sigorta şirketimiz vardır.
TÜP BEBEK TEMİNATI nı ek İSTANBUL KOLAN hastanesi ile anlaşmalı teminat veren sigorta şirketimiz vardır.
Antalya özelinde anlaşmalı kurum örnekleri

Anlaşmalı Hastane de Tercihiniz Var İse Belirtiniz

Anlaşmalı hastanelerden tercihinizi belirtmeniz halinde poliçe dizaynında dikkate alınacaktır.

KEMER YAŞAM HASTANESİ

AKDENİZ SAĞLIK VAKFI YAŞAM HST

ANTALYA YAŞAM HASTANESİ

ALANYA ANADOLU HASTANESİ

MANAVGAT ESLEM HASTANESİ

ANTALYA LİKYA HASTANESİ

AKDENİZ ŞİFA HASTANESİ

VİTALE KADIN DOĞUM HASTANESİ

OFM ANTALYA HASTANESİ

ANADOLU HASTANESİ-ANTALYA

KEMER ANADOLU HASTANESİ

SİDE ANADOLU HASTANESİ

DÜNYA GÖZ HASTANESİ/ANTALYA

OLİMPOS HASTANESİ

AKDENİZ HASTANESİ MANAVGAT

MANAVGAT YAŞAM HASTANESİ

ASPENDOS ANADOLU HASTANESİ

ANTALYA YAŞAM HAST. OPERA ŞB.

MEDICAL PARK HASTANESİ ANTALYA

ALANYA YAŞAM HASTANESİ

LARA ANADOLU HASTANESİ

Ömür boyu yenileme güvencesi

Anadolu sigorta örneği ile

Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenileme Garantisi’ne hak kazanma

Anadolu Sigorta, Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında, sigortalılıklarını Anadolu Sigorta’da 4 yıl kesintisiz olarak devam ettiren ve son 4 yıl, her bir yıl için poliçelerinde ödenen tazminatların primlere oranları %100’ün altında olan bireysel sigortalılara Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenileme Garantisi verecektir.

4. yılın sonunda yapılan ilk değerlendirmede Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenileme Garantisi almaya hak kazanamayan sigortalılar, her yıl poliçe yenileme dönemlerinde son 4 yıllarındaki tazminat/prim oranlarına bakılmak suretiyle, tekrar Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenileme Garantisi değerlendirmesine alınacaklardır. Her yıl yapılan değerlendirmeler sonucunda 64 yaşına kadar Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenileme Garantisine hak kazanamayan sigortalıların ve 62, 63, 64 yaşında Anadolu Sigorta’da ilk kez sağlık sigortası kapsamına alınan sigortalıların poliçeleri, 65 yaşından itibaren normal prime ilave olarak % 30 yaş ek primi alınarak 75 (hariç) yaşına kadar yenilenecektir.
65 yaşına gelene kadar herhangi bir yaşta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenileme Garantisi’ne hak kazanmış olan sigortalılara ise, 65 ve sonrasındaki yaşlarda düzenlenen poliçelerinde %30 yaş ek primi uygulanmayacaktır. Bu kişilerin poliçelerinde herhangi bir üst yaş limiti olmayacaktır. Sigortalının yaşı, poliçe düzenlendiği tarihten kişinin doğum tarihinin gün/ay/yıl olarak çıkarılmasıyla bulunur.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenileme Garantisi bireye özel olarak verilir. Aile bireyleriyle birlikte sağlık sigortası kapsamında olan kişilerden birisine Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenileme Garantisi verilmesi, poliçedeki diğer aile bireylerine de Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenileme Garantisi verildiği anlamına gelmez. Sigortalılarımız Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenileme Garantisi aldıkları tarihte geçerli olan özel şartlara tabi olacaklardır.

Özel Sağlık Sigortası kapsamında, Ömür Boyu Yenileme alan bir sigortalı Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na geçerken, yenileme garantisi Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenileme Garantisi olarak değiştirilecektir.

Anadolu Sigorta’da grup sağlık sigortası kapsamında sigortalı iken grup poliçesi kapsamından çıkan kişiler en fazla 1 ay içinde Tamamlayıcı bireysel sağlık sigortası yaptırmak için başvurmalıdırlar

3 AY BEKLEME SÜRESİNE. TABİ RAHATSIZLIKLAR

SGK TARAFINDAN UYGULANAN VE TEDAVİNİN YAPILDIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜKTE OLAN BEKLEME SÜRELERİ AYNI ŞEKİLDE OLMAKLA BERABER, SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN VE 3 AY SÜREYLE AMELİYAT GİDERLERİ KAPSAM DIŞINDA BIRAKILAN RAHATSIZLIKLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR. MALİGN (KÖTÜ HUYLU) TÜMÖRLER İÇİN 3 AYLIK BEKLEME SÜRESİ UYGULANMAZ.

1. Siğil, lipom, kist sebase(yağ bezesi),

2. Varis, anorektal hastalıklar (hemoroid, anal fissür, fistül, anal abse, vb.), sinüs pilonidalis (kist dermoid sakral), kist hidatik, kolonoskopi ve gastroskopilerde polipektomi ve her türlü fıtık (karın içi organ fıtığı, vb.), safra kesesi ve safra yolu hastalıkları, tiroid bezi, ve meme hastalıkları,

3. Burun (kaza sonucu oluşan burun kırıkları hariç), bademcik, geniz eti, sinüzit, işitme kusuru kulak tüpü takılması, timpanoplasti, vb),

4. Katarakt, glokom,

5. Rahim ve yumurtalık hastalıkları, sistorektosel,

6. Tetik parmak (Trigger finger), her türlü tuzak nöropati, ganglion kisti, kistik higroma, morton nöroma,

7. Üriner sistem taşı (ESWL dahil), hidrosel, prostat hastalıkları,

8. Omurga ve disk hastalıkları, faset denervasyon, sinir blokajı,

9. Her türlü organ nakli (transplantasyon)

10. Tüm eklem hastalıkları ( diz, omuz, kalça, dirsek benzeri tüm küçük, orta ve büyük eklemler), menisküs lezyonu, bağ, tendon yırtıkları vb.

SÜNNET İLE İLGİLİ GİDERLER

Sigortalının sünnet giderlerinin karşılanması için; Bireysel Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında kesintisiz en az 1 yıl sigortalılık süresinin olması ve poliçesinin yenilenmiş olması şartı aranmaktadır.

Sünnet giderlerinin karşılandığı kurumlar web sitemizin anlaşmalı kurumlar linkinde yer almaktadır.

Uzman doktor yardım hattı
Groupama sigorta hizmeti-Allianz sigortahizmeti

Aylık 45 dakikalık bir görüşme limitiniz olup, doktorlarla yapılan tek bir görüşme kişibaşına 15 dakika ile sınırlı olacaktır. Bu hizmet kapsamında 7/24 bilgisayarınızdan doktorlarla yüz yüze görüşebilir, randevu alabilir, laboratuvar sonuçlarını doktorunuzla birlikte değerlendirip, alanında uzman doktorlarımızdan görüşler alabilirsiniz.

2 yılda 1 kez check up groupama sigorta hizmeti

SORULAR /CEVAPLAR İLE . TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI ALLİANZ SİGORTA ÖZELİNDE olup fikir vermesi için paylaşılmaktadır

Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürün içeriği nedir?

Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası olan sigortalılarımız, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarında alınan ek ücretleri teminat altına almış olurlar. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sadece SGK tarafından kapsama alınmış olup, Genel Sağlık Sigortasına sahip olan kişiler için geçerlidir.

Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında ömür boyu yenileme garantisi hakkını ne zaman alabilirim?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında, sigortalının kesintisiz 3 yıl boyunca sigortasını devam ettirmesi halinde, 3 yıl sonunda sigortalının sağlık durumu esas alınarak değerlendirilir ve Ömür Boyu Yenileme hakkına sahip olabilir.

Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında hasarsızlık indirimi/sürprimi var mı?

Ömür Boyu Yenileme garantisi hakkı kazanıldıktan sonra, bireysel tamamlayıcı sağlık sigortanıza ek prim uygulanmamaktadır. Hasarsızlık indirimi uygulması ise, giriş kademesi (1.kademe) ve 7 adet indirim kademesiyle birlikte 8 kademeden oluşmaktadır. İlk defa sigorta yaptıracaksanız veya başka sigorta şirketinden Allianza transfer olduysanız uygulamamız giriş kademesinden başlamaktadır.

Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortam var. Anlaşmasız kuruma gidebilir miyim? Tazminat süreci nasıl işler?

Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası anlaşmasız kurumlarda, ayakta tedavi giderlerini karşılamamaktadır. Yatarak giderleri için ise, Sağlık Uygulamaları Tebliğ (SUT) doğrultusunda anlaşmasız kurum teminat ve limitleri doğrultusunda karşılanmaktadır.

Bireysel TSS poliçelerindeki doğum teminatında bekleme süresi nasıl uygulanacak?

Bireysel Tamamlayıcı Sağlık sigortasına doğum teminatı eklemiz durumunda, gebelik ile ilgili giderlerinizin karşılanabilmesi için 12 ay bekleme süresi gerekmektedir.

Bireysel TSS poliçelerinde doğumdaki rutin kontrolleri ayakta tedavi olmadan da alabilir miyim?

Bireysel Tamamlayıcı Sağlık poliçenizde ayakta tedavi teminatı olmadan, doğum teminatı dahil edilememektedir.

Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında günlük muayene sınırı olacak mı?

Bireysel Tamamlayıcı sağlık sigortanızda günlük bir sınır bulunmamaktadır. Poliçenizi yaptırdıktan sonra bir yıl boyunca toplam 10 muayene hakkınız mevcuttur.

Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında yapılan muayene sonucunda doktor farklı bir branş hekimine daha yönlendirirse 2. işlem olarak değerlendirilir mi?

Evet, muayeneniz sonrasında doktorunuz farklı bir branş doktoruna yönlendirmesi durumunda 2. işlem olarak değerlendirmeye alınmaktadır.

Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında hastalık bekleme süresi var mı?

Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında yatarak tedavi kapsamındaki tüm işlemleriniz, tüm fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili giderler için, yatarak tedavilerde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kırmızı alan durumları hariç olmak üzere sigortanız başladıktan 3 ay sonra kapsama alınır.

Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 18 yaş altı çocukların sigortalanma durumları nedir?

15 günlük ile 5 yaş arası çocuklar en az bir ebeveynin de sigortalanması durumunda sigortalanabilirler. 6 ile 17 yaş arası çocukların ebeveynleri olmadan, tek başına sigortalanma talepleri olur ise, sigorta ettiren 18 yaş ve üzeri olur ise talep değerlendirilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının kullanımı için sigortalının SGK'sı aktif olmadıysa faturaları işlem yapılabilir mi?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sadece SGK tarafından kapmsama alınmış ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) olan kişiler için geçerlidir. Genel Sağlık Sigortasına hak sahipliğini kaybeden kişilerin poliçeleri yürürlükte olsa dahi, GSS hak sahipliği aktif olmadığı sürece poliçelerinden faydalanamazlar.

Cumartesi günleri TSS Poliçeleri için provizyon saat sınırlaması var mıdır?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında 7 gün 24 saat provizyon hizmeti verilmektedir.

Sağlık sigortası internet sitemiz
www.mysagliksigortam.com
Created By
Design By Windsör
Appreciate