Loading

mADRID

1.DEN

Odjezd od školy ve večerních hodinách, noční transfer do Švýcarska.

2.den

Ráno přijedeme do Basileje - města kultury a muzeí, impozantního díla současné architektury, rodného města tenisty Rogera Federera a největšího říčního přístavu ve Švýcarsku. Prohlídka města a procházka podél Rýna nebo vyhlídka od Munsteru na Rýn a Alpy.

RADNICE V BASILEJI

Odpoledne navštívíme místní čokoládovnu a možnost lodního výletu k hranici s Francií a SRN. Dojezd na ubytování.

3.DEN

Po snídani odjezd do Luzernu - nejmalebnějšího švýcarského města na břehu Vierwaldstattersee, prohlídka Kapličkového mostu - krytý dřevěný most ze 14. století, který je nejstarší v Evropě, a dále např. Lví památník.

Pro zájemce o horské dobrodružství je možné zařadit výjezd lanovkou na vrchol Pilatus, odkud lze za jasného počasí shlédnout neopakovatelná panomarata Alp. Z vrcholu si vyzkoušíme jízdu nejstarší "zubačkou" v Evropě, její délka je necelých 5 km.

lanovka na vrchol pilatus

Přejezd do Curychu - největšího města Švýcarska na břehu Curyšského jezera, prohlídka (kostel sv. Petra s největším ciferníkem, Fraumunster - Chagallova okna, Grossmunster). Dojezd na ubytování.

4.DEN

Po snídani odjezd do blízkosti Schaffhausenu , kde se zastavíme u největších říčních vodopádů v Evropě - Rýnských vodopádů.

Odpoledne nás čeká Konstanz (Kostnice). Město spojené s česku historií, konkrétně s tragickým osudem Mistra Jana Husa. Připomeneme si místa, kde Hus pobýval (Husův dům, Husův kámen, Budova Koncilu), ale neopomeneme i další zajímavosti města. Středověké kupecké domy, místní katedrálu či promenádu na březích Bodamského jezera. Poté odjezd zpět do ČR.

promenáda v kostnici

5.den

Příjezd domů v ranních až dopoledních hodinách.